Tutkijavierailu Milano-Bicoccan yliopiston vauvatutkimuslaboratorioon

Milano-Bicoccan yliopiston kampusaluetta.

Osana Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan liikkuvuusohjelmaa toteutin vierailun Milano-Bicoccan yliopistoon toukokuussa 2022. Matkan tavoitteena oli vauvatutkimuksen laboratoriotyöskentelyn tietotaidon hankkiminen alan kansainvälisesti merkittävästä tutkimuslaboratoriosta. Osana vierailua oli myös yhteistyöhanketta koskevat suunnitelmat ja niiden päivittäminen sekä uusimman tutkimustiedon jakaminen.

Milano-Bicoccan yliopisto on perustettu 1998 ja sijaitsee Bicoccan kaupunginosassa, joka on alkujaan vanha keskiaikainen Arcimboldin suvun kylä. Kampuksen sijainti nykyisessä Milanossa on rauhallinen, mutta hyvien kulkuyhteyksien päässä. Yliopisto sijoittuu miltei koko 1900-luvun rengastehtaana palvelleelle alueelle, jonka nyt punertavaksi rapatut rakennukset levittäytyvät yhtenäisenä ja laajana kokonaisuutena kampusalueelle (Kuva 1). Lääketieteen kampus löytyy Monzan kaupungin puolelta. Yliopiston periaatteissa esiin nousee inklusiivisuus ja laajasti tavoitettava korkeakouluopetus. Psykologian aloituspaikkamäärä on Tampereen yliopistoon verrattuna monikertainen, koko yliopiston opiskelijamäärän vastatessa Tampereen korkeakoulusäätiön lukemaa. Nuorena yliopistona (alle 50 vuotta), Milano-Bicocca on erottunut edukseen THE-ranking -vertailussa.

Tutkijavierailun kohteena oli psykologian laitoksen kokeellisen vauvatutkimuksen laboratorio. Laboratorioiden laitteistona on kaksi elektrofysiologista järjestelmää. Näiden avulla tutkijat rekisteröivät niin aivosähkökäyrää kuin ääreishermoston toimintaa kuvaavia signaaleja. Näistä jälkimmäiset koostuvat sydänkäyrästä (EKG) sekä ihon sähkönjohtavuuden (SCR) ja kasvonlihasten sähköisen toiminnan mittareista (EMG). Vauvatutkimuksessa tärkeää on myös tutkimustilanteiden videoiminen laadunvarmistuksen takaamiseksi. Koehuoneiden videokuva yhdistettiin synkroniassa kokeen kulkua kuvaavaan elävään kuvaan videomikserin avulla (Kuva 2). Vauvatutkimuksen laboratorioihin kuului myös havainnointimenetelmiä varten yksisuuntainen peili sekä silmänliikekamerat. Psykologian laitoksen muista tutkimuslaitteistoista mainittakoon myös samassa kerroksessa sijaitseva, lähinnä aikuisilla käytettävä, aivostimulaattori (TMS).

Laboratorion tutkijat antoivat minulle koulutusta elektrofysiologisten tutkimusten toteuttamiseksi vauvaikäisillä henkilöillä. Vaikka menetelmät (EKG, EMG, SCR) ovat periaatteessa samanlaiset kuin aikuisilla tutkittavilla, on vauvoja näillä tutkittaessa huomioitava tiettyjä erityispiirteitä. Esimerkiksi sensorien kohdistamisessa huomioidaan vauvaikäisten anatomia ja liikkuvaisuus. Pienten kasvonlihasten löytäminen nopeasti ja varmasti on vauvojen EMG-tutkimuksen edellytys. Laboratorion tutkijat toimivat tottuneesti vauvaikäisten osallistujien kanssa ja toimivat yhteistyössä mukana tulevan vanhemman tai huoltajan kanssa (Kuva 2). Lopuksi pääsin itse harjoitteleman kasvoelektronien kiinnitystä kuuden kuukauden ikäiselle italialaisvauvalle, tuottaen laadukasta EMG-signaalia. Kuten Suomessa, myös Italiassa halutun ikäisten osallistujien rekrytoiminen onnistuu väestötietojärjestelmän poimintapyyntöjen avulla.

Kuva 2. Vauvatutkimuslaboratorio Milano-Bicoccan yliopistossa. Tutkimustilanteen hallinta, sensorien asettelu ja videomonitorointi yhdistyvät saumattomasti. Osallistujille tutkimuskäynti on mieluisa elämys.

Vierailun aikana minulla oli mahdollisuus luennoida Tampereen yliopiston HIP-laboratorion tutkimuksesta professori Chiara Turati kutsusta. Tilaisuuteen osallistui mukavasti sekä laitoksen tutkijoita että opiskelijoita. Tutkimusaiheiden ja -menetelmien osalta kuulijoiden työskentely kohdentuu pitkälti samoihin kiinnostuksenkohteisiin kuin HIP-laboratoriossa. Tampereella tehtävän tutkimuksen erityispiirteinä toin esiin mahdollisuutta elävien koetilanteiden toteuttamiseen, jossa elektrofysiologisten mittausten aikana tutkittava henkilö kohtaa toisen elävän ihmisen tai vaikkapa sosiaalisen robotin. Lisäksi esittelin eri tutkimusmenetelmiä – silmäliikkeitä ja aivotoimintaa – yhdistäviä tuloksia, jotka herättivät kuulijoissa kiinnostusta.

Kuva 3. Luento Milano-Bicoccan yliopiston psykologian laitoksella.

Kokonaisuutena matkan anti sisälsi mahdollisuuden peilata omia tutkimusaiheita Milano-Bicoccan yliopiston kollegojen kanssa. Erityisenä tavoitteena oli myös vauvatutkimuksen käytännön tietotaidon lisääminen. Tässä paikan päällä tapahtunut autenttinen harjoittelu ja ohjaus on korvaamattoman arvokasta. Saatujen oppien avulla vastaavien kokeiden toteutus ja niiden laadun takaaminen Tampereen yliopiston HIP-labrassa tehostuu merkittävästi.

Santeri Yrttiaho, FT