Skeittaaminen kaupungin yhteiskehittämisen sydämessä

Kestävä kaupunkikehitys voi hyötyä myönteisen tunnistamisen pedagogiikasta. Tätä kokeillaan Tampereen yliopiston ja Sammon lukion yhteiskoulutuksessa, jossa opiskelijat etsivät näkökulmia kestävään kaupunkikehitykseen skeittauksen kontekstissa.

Tampereen yliopiston kestävän kaupunkikehityksen ja ympäristökasvatuksen piirissä kehitetään tutkimusperustaista tiedenvälistä opetusta, joka avaa uusia näkymiä myös myönteisen tunnistamisen tutkimukselle. Versus-lehden podcastissa tutkijat kertovat hankkeesta perustuen tuoreeseen tutkimusjulkaisuunsa. Sekä podcast että julkaisu avoimesti saatavissa Versuksen sivulta.