Myönteinen tunnistaminen merkittävä vetovoimatekijä nuorisotyössä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmassa valmistuneessa tutkimuksessa Myönteisen tunnistamisen sisällyttäminen nuorisotyön periaatteeksi näyttäytyy merkittävänä vetovoimatekijänä Walkers-nuorisokahvilan kävijöille. Kahvila tarjoaa matalan kynnyksen nuorisotyön palveluita Helsingin keskustassa, jonka lisäksi Walkersin toimintaa toteutetaan liikkuvilla yksiköillä muualla Suomessa.

Jani Hoviaron tutkimus Työntö- ja vetovoimatekijät Walkers-toiminnan laadullisen arvon määrittelijöinä korostaa, että ”myönteisen tunnistamisen menetelmä luo nuorelle täysin erilaisen lähtökohdan olla mukana toiminnassa sekä mahdollisuuden luoda luottamuksellinen suhde turvalliseen aikuiseen kuin toiminta, jossa tätä menetelmää ei näin vahvasti ole otettu käyttöön.” (s.62). Näkökulmaa on sovellettu Walkersin toimintaan pitkäjänteisesti, perustuen yhteistyöhön Tampereen yliopiston tutkijoiden kanssa. Tutkimukseen osallistuneet nuoret kuvaavat kokemustaan toiminnasta muiden muassa seuraavasti: ”Mun mielestä niinku ihmiset täällä niin nuoret kuin työntekijät, ovat aivan mahtavaa porukkaa. Mä tunnen oloni kotoisaksi täällä ja
tosi turvalliseksi, mikä on minulle tosi harvinaista.” (s. 51). Näkökulman sisällyttäminen tähän nuorisotyöhön on onnistunut hyvin, koska se resonoi Walkersin aikaisempien toimintaperiaatteiden kanssa. Tulokset vahvistavatkin Myönteisen tunnistamisen tutkimuksen piirissä syntynyttä ymmärrystä, että tieteellisen ja käytännöllisen tiedon yhteen tuominen on olennaista lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevien ja syrjäytymistä ehkäisevien palveluiden kehittämisessä.