Arjesta voimaa -hankkeessa syntyi vahvaa asiantuntijuutta

Arjesta voimaa -hanke jalkautti myönteistä tunnistamista monipuolisesti

Arjesta voimaa -hankkeessa hyödynnettiin Myönteistä tunnistamista useissa pilottihankkeissa, joista syntyi runsaasti avoimesti saatavilla olevia materiaaleja, jotka soveltuvat ammattilaisten, organisaatioiden ja opetuksen käyttöön. Hankkeessa työskennellyt Reetta Kalliomeri kertoo omasta oppimiskokemuksestaan ajattelun jalkauttajana ja ammatillisten käytäntöjen lapsilähtöisenä kehittäjänä.