Sosiaalityö

Hallintokäytäntöjen murros asiantuntijatyössä ja asiakkaat episteemisinä toimijoina

Tutkimuksessa selvitetään, miten sosiaalityöhön liitetty asiantuntijuuden valta ja etäisyys suhteessa asiakkaaseen yhtäältä toteutuu ja toisaalta murtuu ammattilaisen, asiakkaan ja kokemusasiantuntijan vuorovaikutuksessa. Tutkimuksessa analysoidaan, miten asiakkaiden kokemustieto haastaa, mutta myös vahvistaa asiantuntijuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Asiakkaan asema voi olla suhteessa ammattilaiseen tasaveroinen ja asiakkaan asiantuntemusta arvostava. Toisaalta kokemusperäistä tietoa ei aina tunnusteta, eikä huomioida. Analysoitaessa asiakkaita episteemisinä toimijoina hankkeessa hyödynnettään filosofi Miranda Frickerin kehittämiä episteemistä epäoikeudenmukaisuutta koskevia käsitteitä. Päihdeongelmaiset  ovat erityisen alttiita episteemiselle epäoikeudenmukaisuudelle, jonka taustalla on usein syrjintää ja leimaavia stereotypioita.

Tutkimuksen aineisto koostuu mielenterveys- ja päihdetyössä toimivien kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten haastatteluista, ammattilaisten, asiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden välisistä kuntoutuskeskusteluista (videotallenteet) sekä kokousistunnoista (audiotallenteet), joiden tavoitteena on kehittää osallisuutta lisääviä uusia toimintamalleja ja vertaistyön muotoja mielenterveys- ja päihdepalveluiden käyttöön. Tutkimus voimistaa ammatillisuuden ja kokemuksellisuuden integroitumista sekä asiakkaan osallisuutta omaan kuntoutumiseensa mielenterveys- ja päihdetyössä.

Julkaisuja

Auvinen, P., Parviainen, J., Lahikainen, L. & Palukka, H. 2021. Discussion protocol for alleviating epistemic injustice: The case of community rehabilitation interaction and female substance abusers. Social Sciences 10(2), 45; https://doi.org/10.3390/socsci10020045

Palukka, H., Haapakorpi, A., Auvinen, P. & Parviainen, J. 2021. Outlining the role of experiential expertise in professional work in health care service co-production. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 16:1, 1954744, DOI: 10.1080/17482631.2021.1954744

Palukka, H., Tiilikka, T. & Auvinen, P. 2019. Kokemusasiantuntija sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä – osallisuuden mahdollistaja vai osallistamispolitiikan edustaja. Janus: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. 27(1): 21-37.