Opetus

2022

Parviainen, J.& Lahikainen, L. Tietämättömyys epistemologisena ja yhteiskuntafilosofisena kysymyksenä (5 op), IV periodi, 8.3.-10.5.2022, Tampereen yliopisto

2021

Parviainen, J. Tiede ja teknologia yhteiskunnassa (5 op), Tampereen yliopisto. II periodi

Parviainen, J.& Lahikainen, L.: Tietämättömyys epistemologisena ja yhteiskuntafilosofisena kysymyksenä (5 op), IV periodi, 9.3.-15.5.2021, Tampereen yliopisto

Parviainen, J. Ihmisen ja robotin välinen vuorovaikutus. Luento kurssilla Terveysteknologia 15.2..2021, Tampereen yliopisto.

Parviainen, J. Social robots and embodiment. Lecture in Technology & Society course, 8 Feb 2021, Aalto University

2020

Parviainen, J. Tiede ja teknologia yhteiskunnassa (5 op), Tampereen yliopisto. II periodi.

2019

Parviainen, J. Teknologia ja ruumiillisuus. Luento kurssilla SOS10.2 Tiede ja teknologia yhteiskunnassa 5 op, 5.11.2019, Tampereen yliopisto.

Parviainen, J. Ihmisen ja robotin välinen vuorovaikutus. Luento kurssilla Käyttäjät terveysteknologian ihmemaassa, 19.9.2019, Tampereen yliopisto.

Palukka, H. Kokemusasiantuntijuus, asiantuntijavalta ja ei-tietäminen sosiaalityössä. Luento kurssilla SOS10.6 Terveys, tieto, asiantuntijuus  5 op Tampereen yliopisto 4.2.2019

Parviainen, J. Asiantuntemuksen kyseenalaistaminen ja tietämättömyys. Luento kurssilla SOS10.6 Terveys, tieto, asiantuntijuus 5 op  Tampereen yliopisto 21.1.2019.

Vuolanto, P. Asiantuntijuus: määritelmiä ja käsitteitä. Luento kurssilla SOS10.6 Terveys, tieto, asiantuntijuus 5 op Tampereen yliopisto 14.1.2019

2018

Parviainen, J. Teknologia ja ruumiillisuus. Luento kurssilla SOS10.2 Tiede ja teknologia yhteiskunnassa 5 op, 19.11.2018, Tampereen yliopisto.

Torkkola, S. Terveydenhuollon viestintä. Luento kurssilla Moniammatilliset johtamisopinnot, 6.11.2018, Tampereen yliopisto.

Parviainen, J. Ihmisen ja robotin välinen vuorovaikutus. Luento kurssilla Terveysteknologia, 4.10.2018, Tampereen yliopisto.

Torkkola, S. Sosiaali- ja terveysalan asiantuntija digitaalistuvassa mediajulkisuudessa. Luento, Turun ammattikorkeakoulu 20.9.2018.