Esittely

Kohti 2020-luvun tietämättömyyden yhteiskuntaa?

Globaalin talouden muutokset, digitalisaatio ja sosiaalisen median nousu ovat edistäneet totuuden jälkeisen ajan poliittista kehitystä, jossa sekä tietoa että tietämättömyyttä tuotetaan uusilla tavoilla. NEGATE tutkimushanke kehittää uutta ymmärrystä, miten disruptiiviset teknologiat, sosiaalisen median alustat ja vertaistoiminta haastavat korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden osaamista, asemaa ja tiedon tuottamisen tapoja. Hyödyntämällä yhteiskuntatieteellistä ja filosofista tutkimusta tietämättömyydestä, hanke tutkii tietämättömyyden valtaa asiantuntijatyössä neljän tapaustutkimuksen avulla terveydenhuollossa, teknologiateollisuudessa, sosiaalityössä ja kriisinhallinnassa. Hanke tuottaa uutta tietoa tietämättömyyden merkityksestä asiantuntijatyössä, korostaen myös tietämättömyyden välttämättömiä ja myönteisiä piirteitä. Projektin tavoitteena on tarjota asiantuntijatyöhön uusia välineitä tunnistaa erilaisia tietämättömyyden ulottuvuuksia ja vahvistaa tietämättömyyden tutkimusta uutena tutkimusalueena Suomessa.

Tietämättömyyden tilassa: Negatiivinen asiantuntijuus ja tietoyhteiskunnan rapautuminen Suomessa 2020-luvulla (NEGATE) hanketta rahoittaa Suomen Akatemia vuosina 2018-2022.