Terveys

Asiantuntijatiedon kyseenalaistaminen terveydenhuollossa

Projektissa selvitetään, miten sosiaalinen media muuttaa terveydenhuollon asiantuntijoiden, lääkärien ja hoitajien vuorovaikutusta potilaiden kanssa.  Perinteisesti suomalaiset terveydenhuollon instituutiot ja asiantuntijat ovat nauttineet vakaata yhteiskunnallista ja kulttuurista luottamusta. Osatutkimuksessa keskitytään selvittämään, miten sosiaalisessa mediassa leviävä, lääketieteellisen tiedon kanssa ristiriidassa oleva terveystieto muuttaa terveydenhuollon ammattilaisten asemaa asiantuntijana. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet sosiaalisen median maallikkotiedon kyseenalaistavat lääketieteellisen tiedon muun muassa keskusteluissa rokotuksista ja koululääketieteen ulkopuolisista hoidoista. Edelleen tutkimuksessa on noussut esiin, miten potilaat kysyvät internetin verkkokeskusteluissa toista mielipidettä lääkärin hoito- ja lääkemääräyksistä sekä diagnooseista.

Sinikka Torkkola ja Anna Sendra Toset selvittävät, miten terveydenhuollon asiantuntijat tunnistavat ja ymmärtävät sosiaalisen median lääketieteellisen tiedolle ja institutionaaliselle auktoriteetille tuottaman muutospaineen. Lisäksi analysoidaan sitä, miten sosiaalinen media kytkeytyy osaksi väärä tiedon ja kollektiivisen tietämättömyyden tarkoituksellista tai tarkoittamatonta rakentamista.

Tutkimusaineistona käytetään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lääkäreille ja hoitajille tehtyä kyselyä, joka tehdään kevättalvella 2019. Kyselyssä selvitetään, miten lääkärit ja hoitajat luovivat sosiaalisen median aiheuttamissa paineissa ja miten sosiaalinen media muokkaa hoidon antajien ja hoidon saajien välistä vuorovaikutusta. Kyselyyn saatujen vastausten perusteella valitaan myös sosiaalisen median aineisto, jota analysoidaan lähiluvun keinoin.