Ilmoittautuminen kevään kursseille avautunut: YUNET - verkko-opetusta nuoruuden, lapsuuden ja koulutuksen kysymyksistä

Voit suorittaa YUNET - verkko-opetusta nuoruuden, lapsuuden ja koulutuksen kysymyksistä osana teemaopintoja!

YUNET – Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto tarjoaa monipuolisesti verkko-opetusta nuoruuden, lapsuuden ja koulutuksen kysymyksistä. Verkostoon kuuluvat Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak sekä Nuorisotutkimusseura ry. YUNETin tarkoituksena on edistää korkealuokkaista nuorisoon kohdistuvaa opetusta, tutkimusta ja tiedonvälitystä.

Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijat voivat suorittaa YUNETin kursseja osana ”Nuoret ja nuorisotyö” – teemaopintoja (SOC-M04) ja ”Lapsuus, perhe ja elämänkulku” -teemaopintoja (SOC-M02) sekä korvata yhteiskuntatutkimuksen opintojakson ”Lapsuus, nuoruus ja perhe” (YKT.222).

Tutustu YUNETin kurssitarjontaan ja ilmoittaudu kursseille YUNETin sivustolla ohjeiden mukaisesti e-lomakkeella. YUNET-opinnot rekisteröidään kuitenkin opiskelijan omassa yliopistossa ja siksi kursseille tulee ilmoittautua myös Sisussa. Kurssien suoritustiedot toimitetaan Tampereen yliopiston YUNET- yhteyshenkilölle rekisteröintiä varten. YUNET-kursseja vastaavien Tampereen yliopiston opintojaksojen koodit löytyvältä alta.

Kurssikohtaiset ilmoittautumisajat löydät YUNETin kurssisivulta ja Sisusta.

YUNETin kevään 2024 kurssitarjonta ja vastaavien opintojaksojen koodit Tampereen yliopistossa:

Yunet 4 Nuorten hyvinvoinnin strateginen kehittäminen, 5 op (Strategic development of young people’s wellbeing) YKT.YKE.402, YKT.YKE.404

Yunet5 Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit, 5 op (Sociocultural contexts of education) YKT.YKE.402, YKT.YKE.404

Yunet6 Koulutussosiologia, 5 op (Sociology of Education) YKT.YKE.402, YKT.YKE.404

Yunet7 Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät nuoruudessa, 5 op (Educational and school-to-work transitions in youth) YKT.YKE.402, YKT.YKE.404

Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia, 5 op (History of childhood and youth) YKT.YKE.203, YKT.YKE.206, YKT.222, YKT.YKE.402, YKT.YKE.404

Yunet10 Youth transitions to work in the Middle East and North Africa YKT.NUT.304, YKT.YKE.402, YKT.YKE.403, YKT.YKE.404

 

Lisätietoja Nuoret ja nuorisotyö -teemaopinnoista

Lisätietoja Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemaopinnoista

Lisätietoja Lapsuus, nuoruus ja perhe -opintojaksosta

Vastuuopettajat:

SOC-M04 Nuoret ja nuorisityö -teemaopinnot (20–40 op.) Juha Nieminen

SOC-M02 Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemaopinnot (20–40 op.) Katja Repo

YKT.222 Lapsuus, nuoruus ja perhe (5 op) Katja Repo

YUNET-opintojen koulutusyhteyshenkilö: Päivi Honkatukia