Opetus

PERLA

PERLA organisoi  monitieteistä opetusta kurssimuotoisesti osana Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuutta.

PERLA tekee yhteistyötä Nuoret ja nuorisotyö -teemakokonaisuuden opetustarjonnan toteuttamisessa.

 

Opetus Kevät 2021

YKT04.3 / YKT04.4 / YKTA03C Perhe ja tunteet (5 op)

Perhe- ja läheissuhteiden on kuvattu muuttuneen nyky-yhteiskunnassa entistä enemmän yksilöiden omiin valintoihin ja mieltymyksiin pohjautuviksi samalla, kun yhteiskunnallisten rakenteiden kuten avioliittoinstituution tai taloudellisten näkökulmien on katsottu menettäneen merkitystään suhteiden ylläpitäjinä. On myös väitetty, että emotionaalisen sisällön ja tyydyttävyyden merkitys läheissuhteissa on viimeisten vuosikymmenten aikana korostunut. Esitetyistä ja oletetuista muutoksista huolimatta perhe- ja läheissuhteet ovat edelleen perustavia ihmisten välisiä sidoksia. Tällä kurssilla pohditaan muun muassa näitä kysymyksiä Perhe ja tunteet (toim. Petteri Eerola ja Henna Pirskanen, Gaudeamus 2018) -kirjan inspiroimana. Luennoijat ovat kirjan kirjoittajia.

 

Opetus Syksy 2020

YKT04.3 / YKT04.4 / YKTA03C Perhe ja mielenterveys (5 op)

Luento on avoin kaikille kiinnostuneille ja toteutetaan Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n, Tampereen kaupungin, Tampereen yliopiston lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLAn ja Tampereen seudun työväenopiston yhteistyönä.

Luennot järjestetään Sampolan auditoriossa (Sammonkatu 2, Tampere). Luentosaliin otetaan sata kuulijaa, ja luennot on mahdollista katsoa livestriiminä osoitteessa https://peda.net/tst/yleisluennot.

YKT04.3 / YKT04.4 Perhe, työ ja yrittäjyys (5 op)

Perhe, työ ja yrittäjyys -luentokurssilla tarkastellaan monialaisesta ja monitieteisesti perheen ja työn sekä perheen ja yrittäjyyden yhteensovittamisen kytköksiä, ristiriitoja ja haasteita. Luentosarja koostuu sekä alan tutkijoiden että yritysmaailman asiantuntijoiden luennoista. Luentosarjan suoritusmuotona on ryhmätyö. Luentosarja toteutetaan Tampereen yliopiston lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA:n ja Työelämäntutkimuskeskuksen yhteistyönä.

 

Opetus syksy 2019

YKT04.2 Perhe ja tunteet (5 op)

YKT04.2 ISYYS-seminaari (5 op)

YKT04.2. Diversity in neigbourhood -seminaari (5 p)

 

Opetus kevät 2019

TERHOIV1 Perhe ja terveys (5 op)

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan hoitotieteen tutkijat järjestävät yhteistyössä Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLAn, Tampereen yliopisto, Hoitotieteen tutkimusseura r.y:n Pirkanmaan aluetoimikunnan ja Tampereen seudun työväenopiston kanssa kaikille avoimen ja maksuttoman Studia Generalia -luentosarjan erilaisista perheistä, perheiden terveydestä sekä kohtaamisista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tampereen yliopiston opiskelijat löytävät lisätietoa opetustarjonnasta.

YKT04.2 Perhe ja tunteet verkkokurssi (5op)

Kurssilla perehdytään tuoretta yhteiskunnallista tunteita, perheitä ja läheissuhteita käsittelevään tutkimustietoon. Perhe- ja läheissuhteiden on kuvattu muuttuneen nyky-yhteiskunnassa entistä enemmän yksilöiden omiin valintoihin ja mieltymyksiin pohjautuviksi samalla, kun yhteiskunnallisten rakenteiden on katsottu menettäneen merkitystään suhteiden ylläpitäjinä. Kurssilla perehdytään käsitteellisiin välineisiin, joiden avulla voidaan arvioida tunteiden rooleja, merkityksiä ja tehtäviä erilaisissa perhe- ja läheissuhteissa. Kurssilla tarkastellaan myös tunteita, perheitä ja läheissuhteita käsittelevää tutkimustietoa osana laajempia yhteiskuntatieteellisiä keskusteluja ja teorioita.

Verkkokurssilla luento-osuus toteutuu videotallenteina. Luennoitsijat ovat tunteita ja läheissuhteita tutkineita yhteiskuntatieteilijöitä eri yliopistoista. Luennoitsijat ovat kurssilla käytettävän Perhe ja tunteet -kirjan kirjoittajia. Lisätietoa kirjasta löydät muun muassa Aikalaisesta ja Ylen uutisista.

Kurssi on osa Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuutta ja Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskuksen PERLAn toimintaa.

Ilmoittautuminen kurssille Nettiopsun kautta. Lisätietoa ja ilmoittautumislinkki opetusohjelmassa.


Opetus syksy 2018 

YKT04.2 Perhe ja tunteet (5 op)

Perhe ja tunteet -luentokurssilla perehdytään tuoretta yhteiskunnallista tunteita, perheitä ja lähisuhteita käsittelevään tutkimustietoon. Perhe- ja läheissuhteiden on kuvattu muuttuneen nyky-yhteiskunnassa entistä enemmän yksilöiden omiin valintoihin ja mieltymyksiin pohjautuviksi samalla, kun yhteiskunnallisten rakenteiden on katsottu menettäneen merkitystään suhteiden ylläpitäjinä. Kurssilla perehdytään käsitteellisiin välineisiin, joiden avulla voidaan arvioida tunteiden rooleja, merkityksiä ja tehtäviä erilaisissa perhe- ja läheissuhteissa. Kurssilla tarkastellaan myös tunteita, perheitä ja läheissuhteita käsittelevää tutkimustietoa osana laajempia yhteiskuntatieteellisiä keskusteluja ja teorioita.

Kurssin luennoitsijat ovat tunteita ja läheissuhteita tutkineita yhteiskuntatieteilijöitä eri yliopistoista. Luennoitsijat ovat kurssilla käytettävän Perhe ja tunteet -kirjan kirjoittajia. Lisätietoa kirjasta löydät muun muassa Aikalaisesta ja Ylen uutisista.

Kurssi on osa Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuutta ja Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLAn toimintaa.

Luennot alkavat 26.9. Katso tarkempi kuvaus ja ilmoittaudu kurssille täältä.


Opetus kevät 2018                                

YKT04.2 Perheen säröt (5 op)

Perheen säröt -luentokurssi tarkastelee perhettä ja perheiden arkea kipupisteiden ja säröjen näkökulmista. Kurssi tuottaa tietoa perheiden elämäntilanteiden moninaisuudesta ja siitä, kuinka erilaisten kriisien, muutosten ja haasteiden keskellä perhettä ja sen tehtäviä reflektoidaan ja uudelleenmuotoillaan. Kurssilla arvioidaan moniarvoisesti myös yhteiskunnallisten palvelujärjestelmien ja kolmannen sektorin toimijoiden roolia perheenjäsenten tukemisessa ja pohditaan muuttuvien toimintaympäristöjen perhe-elämälle tuottamia haasteita.

Kurssi on osa Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuutta ja Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLAn toimintaa.


Opetus syksy 2017                               

SOS04.2 Wellbeing: Children in Focus (5 ECTS)

The course provides an overview of the central concepts and multiple domains of wellbeing. Special attention is paid to important issues in wellbeing among children and young people within different stages and contexts in their lives. Each lecture will look at wellbeing from a different point of view and discuss that particular perspective’s connections to wider socio-economic, political and cultural frameworks.

Period 1-2, 2017

Teaching language: English

Teachers responsible: Tiina Soini (EDU), Arja Rimpelä (SOC) and Katja Repo (SOC)

The open seminar Children’s wellbeing in Finland (11th October 2017, 13–16 p.m.) organized by PERLA is one part of the course. The seminar covers topics such as children’s wellbeing in an increasingly diverse and multicultural Finland, as well as the position of refugee children and the rights of young immigrants.


 Arkisto (2014-2017)