Projektit

PERLA

PERLA kokoaa yhteen Tampereen yliopiston lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimukseen keskittyneitä tutkimushankkeita, ja edistää näin monitieteistä tutkimusta, sekä luo uusia vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteita.


Nykyiset projektit

ISEDA Innovative Solutions to Eliminate Domestic Abuse

Kesto: 2022-2025
Projektin johtaja: Cologne Game Lab (Saksa)
Tampereen yliopiston osahankeen johtaja: Marita Husso
Muut tutkijat: Päivi Honkatukia, Sisko Piippo, Hanna Mielismäki, Sonja Tihveräinen

NuoriSO- Kohti tutkimusperustaista osallisuuden edistämistä nuorten aikuisten sosiaalityössä 

Kesto: 2022-2024
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
Johtaja: Henna Pirskanen, Lapin yliopisto
Tampereen yliopiston osahankeen johtaja: Mia Tammelin
Muut tutkijat: Minna van Gerven, Vesa Välimäki, Ariela Tuikkanen (TAU), Sanni Tiitinen ja Outi Alakärppä (JAMK), Maija Mänttäri-van der Kuip, Johanna Moilanen ja Sami Ylistö(JYU), Paula Vainikka (Lapin yliopisto)

Lapsiperheiden köyhyys ja hyvinvointi: arki ja yhteiskunnallinen kestävyys (Perheen arki) 
Kesto: 2022-2027
Rahoittaja: Itla säätiön lahjoitusprofessuuri
Johtaja: Mia Tammelin

Tubettajat nuorten mielenterveyden vertaistukijoina (TUBEDU)

Kesto: 2022-2026
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Johtaja: Pirjo Lindfors ja Jaakko Peltonen

Solidariteetit käytäntöön – Nuorten arkiyhteisöt tunnustuksen lähteenä ja ehkäisevän sosiaalityön areenana (SoliPro)

Kesto: 2022-2026
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Johtaja: Riikka Korkiamäki

DIGNITEAS – Naisiin kohdistuvaan digitaaliseen väkivaltaan puuttumisen haasteet poliisin työssä, rikosprosessissa ja tukipalveluissa

Kesto: 2022-2023
Rahoittaja: Valtioneuvoston kanslia
Johtaja: Marita Husso, Tampereen yliopisto
Muut tutkijat: Jarmo Houtsonen (Polamk), Sonja Tihveräinen, Sisko Piippo, Louna Hakkarainen, Jasmina Haapanen, Anna Knihtilä

PatchWORK

Kesto: 2022-2025
Rahoittaja: Euroopan komissio
Johtaja: Barbara Turk Niskac

Hyvää jälkeä – jälkihuolto siirtymänä ja aikuistumisen tukena uudistuvassa palvelujärjestelmässä

Kesto: 2021-2023
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö (VTR)
Johtaja: Riikka Korkiamäki

Perheet ja korona-arki – uudelleen asemoitunut työ, koulu ja sosiaalinen ympäristö ongelmien lähteenä ja ratkaisujen resurssina

Kesto: 2020-
Rahoittaja: Tampereen yliopisto
Johtaja: Antti Saloniemi
Muut tutkijat: Riikka Korkiamäki, Eriikka Oinonen, Katja Repo, Leena Tervonen-Goncalves, Leena Autonen-Vaaraniemi, Ilmari Miettunen

Koti, korona ja konfliktit – Koti ja perhesuhteet konfliktien tilana Covid-19 karanteenin aikana

Kesto: 2020-
Rahoittaja: Tampereen yliopisto
Johtaja: Marita Husso (TAU)
Koordinoija: Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus Perla
Tutkijat: Katja Repo (TAU), Päivi Honkatukia (TAU), Eija Paavilainen (TAU), Anu Karhinen-Soppi (TAU), Elli Hyväri (TAU)

NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen

Kesto: 2020-2023
Rahoittaja: Koneen Säätiö
Johtaja: Päivi Honkatukia (TAU)
Tutkijat: Mari Pienimäki (päätutkija, koordinaattori), Marjukka Collieander, Maarit Marttila, Juha Nieminen

Ekspatriaattilapsuus: Lasten kokemuksia tilapäisestä maahanmuutosta, Akatemiatutkijan projekti

Kesto: 2019−2024
Rahoittajat: Suomen Akatemia, Tampereen yliopisto
Johtaja: Mari Korpela

Kiistelty suostumus: läheisyyden sosiaalinen ja digitaalinen rajankäynti nuorten romanttisissa suhteissa

Kesto: 2019-2023
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Johtaja: Päivi Honkatukia (TAU)
Tutkijat: Timo Aho, Anu Isotalo, Marja Peltola, Roosa Saukkonen

Konsortiotutkimuksen Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään (ALL-YOUTH) osahanke: Kaikki nuoret – Unelmista niiden toteuttamiseen 

Kesto: 2018-2023
Rahoittaja: Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto
Johtaja: Päivi Honkatukia
Tutkijat: Miia Lähde, Tiina Rättilä, Jarmo Rinne

ISWAFE – International Survey on Work and Family (Finland) | Tampere universities (tuni.fi)

Kesto: 2018-

Johtaja: Mia Tammelin (suomen osahanke)

Tutkijat: Mia Tammelin, Katri Otonkorpi-Lehtoranta

Menneet projektit

Koronaepidemian vaikutukset lähisuhdeväkivallan kokemuksiin ja palveluiden käyttöön (KOVÄ)

Kesto: 2020-2021
Rahoittaja: Eduskunnan myöntämä lisämääräraha koronaepidemian yhteiskunnallisten vaikutusten tutkimiseen.
Johtaja: Johanna Hietamäki (THL) Marita Husso (TAU)
Koordinaattori: Anu Karhinen-Soppi (TAU)
Tutkijat: Elli Hyväri (TAU)

Neuvotteluja solidariteetista ja kontrollista koronakriisin aikana

Kesto: 2020-2021
Lisätietoja: Apulaisprofessori Riikka Korkiamäki (riikka.korkiamaki@tuni.fi)

Korona nuorten sukupolvikokemuksena?

Kesto: 2020-2021
Lisätietoja: Dosentti, yliopistonlehtori Eriikka Oinonen (eriikka.oinonen@tuni.fi)
Hankkeen tietosuojailmoituksen voit katsoa tästä.
Päivitetyn tietosuojailmoituksen näet tästä

Kesto: 2019-2020
Rahoittaja: Alli Paasikiven Säätiö
Johtaja: Liina Sointu

Education and Raising Awareness in Schools to Prevent and Encounter Gender-Based Violence

Kesto: 2019-2021
Rahoittajat: European Union’s Horizon 2020 REC Action Grant
Johtaja: Marita Husso
Muut tutkijat: Helena Päivinen, Satu Lidman

Mitä on tehtävissä? Nuorten siirtymät koulutuksesta työelämään Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa

Kesto: 2019-2022
Rahoittaja: Suomen Akatemia: Kehitystutkimuksen akatemiaohjelma
Johtaja: Päivi Honkatukia (TAY)
Muut tutkijat: Manal El Abboubi, Kamal Abdelhak, Ehaab Abdou, Fatma Jabberi, Sofia Laine, Souleima Majeldi, Caroline Minialai, Kari Paasonen, Henri Onodera

Pienten lasten äitien keskinäiset suhteet monikulttuurisissa lähiöissä – monimetodologinen näkökulma (MAMANET -hanke)

Kesto: 2018-2022
Rahoittaja: Koneen säätiö, Suomen kulttuurirahasto, Helsingin kaupunki
Johtaja: Eerika Finell (TAY)
Muut tutkijat: Clifford Stevenson (NTU), Katja Repo (TAY), Tuija Seppälä (HY), Paula Paajanen (TAY)

Ystävyys potentiaalina? Nuorten inklusiiviset ystävyyskäytännöt syrjäytymisriskin ehkäisemisen näkökulmasta

Kesto: 1/2016-8/2019
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Johtaja: Riikka Korkiamäki (TAY)

Opettajan uran alkuvaihe neljässä eurooppalaisessa maassa. Opettajan ammatillinen toimijuus kestävän koulutuksen kehittämisen välineenä?

Kesto: 2018-2022
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Johtaja: Tiina Soini-Ikonen (UEF, TAY) yhteistyössä Kirsi Pyhällön (OY, HY), Janne Pietarisen (UEF) ja Auli Toomin (HY) kanssa

Ammatillinen sosiaalisen median käyttö ja nuorten aikuisten työn imu

Kesto: 2018
Rahoittaja: Työsuojelurahasto 2018-2020
Johtaja: Atte Oksanen
Tutkijat: Reetta Oksa, Markus Kaakinen, Noora Ellonen

Perhe-elämää vankilan varjossa

Kesto: 2/2018-12/2018
Rahoittaja: Rikosseuraamusvirasto
Johtaja: Rosi Enroos

Consent and objection in child welfare decision-making

Kesto: 2017-2021
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Johtaja: Tarja Pösö
Tutkijat: Tarja Pösö, Rosi Enroos, Raija Huhtanen, Johanna Korpinen, Tuula-Riitta Välikoski, Tuija Eronen, Essi Julin, Minna Kuusela, Tuuli Lamponen

Rahapeliongelmat ja verkkoyhteisöt: sosiaalipsykologinen tutkimus nuorten toiminnasta sosiaalisen median peliyhteisöissä

Kesto: 2017-2019

Rahoittaja: Alkoholitutkimussäätiö

Johtaja: Atte Oksanen

Tutkijat: Anu Sirola, Markus Kaakinen ja Iina Savolainen

Teachers’ strategies matter: unknown resource for buffering school differences in student learning and well-being

Kesto: 2016-2020

Rahoittaja: Suomen Akatemia

Johtajat: Janne Pietarinen (UEF), Tiina Soini (UEF, TAY) ja Kirsi Pyhältö (OY,HY)

Lasten kaltoinkohtelua lisäävien tekijöiden tunnistaminen perhe-elämässä, perheiden varhainen tukeminen moniammatillisesti ja ammattihenkilöstön koulutus

Kesto: 2016−2018
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
Johtaja: Eija Paavilainen
Tutkijat: Heidi Reunanen, Tuija Leppäkoski, Eija Paavilainen

Yksintulleet alaikäiset – Traumahoidon malli

Kesto: 2016–2018
Rahoittaja: Suomen Akatemian kärkihankerahoitus
Johtaja: Kirsi Peltonen
Tutkijat: Ferdinand Garoff, Samuli Kangaslampi, Kirsi Peltonen

Konsortiotutkimuksen Tasa-arvon kysymykset lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä (CHILDCARE) osahanke 4

Kesto: 2015−2020
Rahoittaja: Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto
Johtaja: Katja Repo
Tutkijat: Petteri Eerola, Kaisa Hynynen, Aurélie Mary, Noora-Klaudia Mäkinen, Saara Salmivaara, Johanna Malander, Katja Repo, Ella Valtavirta

Suomalaisnuoret koulutuksen siirtymävaiheessa

Kesto: 2015−2019
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Johtaja: Arja Rimpelä
Tutkijat: Pirjo Lindfors, Jaana M. Kinnunen, Jaana Minkkinen, Lasse Pere

The Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children (DigiLitEY) 

Kesto: 2015-2019
Johtaja: Jackie Marsh (University of Sheffield)
Johtoryhmän jäsenet Suomesta: Reijo Kupiainen, Riitta-Liisa Korkeamäki

Tunteet perhe- ja läheissuhteissa

Kesto: 2015−2018
Rahoittaja: Suomen Kulttuurirahasto
Johtajat: Petteri Eerola ja Henna Pirskanen (JY)

SILNE-R

Kesto: 2015−2018
Rahoittaja: Horizon 2020/EU
Johtaja: Arja Rimpelä
Tutkijat: Pirjo Lindfors, Lasse Pere, Jaana Kinnunen, Heli Parviainen, Leena Koivusilta, Salma El-Amin, Tapio Nummi, Tiina Räsänen, Markus Mikkola, Riittakerttu Kaltiala-Heino, Elise Kosunen

Diginuoruus mediakaupungissa – Digital Youth in Media City (DiMe)

Kesto: 2016−
Rahoittaja: Koneen Säätiö
Johtaja: Johanna Sumiala
Tutkijat: Päivi Honkatukia, Yana Krupets, Heta Mulari, Elena Omelchenko, Leena Suurpää ja Arseniy Svynarenko

Lasten ja vanhempien välinen vuorovaikutus medioituneessa perhearjessa

Kesto: 2015−2016
Rahoittaja: Alli Paasikiven säätiö
Johtaja: Katja Repo
Tutkijat: Aku Kallio, Sanna Raudaskoski, Satu Valkonen, Eero Suoninen, Katja Repo ja Jouko Nätti

Äitiyttä tukemassa: tutkimus äitiydestä ja luottamuksesta

Kesto: 2015−2016
Johtaja: Katja Repo
Tutkija: Eija Eronen

Kriisit isien elämässä

Kesto: 2015−
Johtajat: Johanna Terävä (JY) ja Petteri Eerola

Miten auttaa sodassa traumatisoituneita nuoria: muistitoimintojen rooli terapeuttisessa interventiossa

Kesto: 2014−2017
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Johtaja: Kirsi Peltonen

Bridging the Gaps Together: Incentives to establish cross-sectoral cooperation between actors of the youth sector

Kesto: 2014−
Tutkija: Aurélie Mary

Decent Life and Sustainable Careers: An inclusive project with university graduates

Kesto: 2014−
Tutkijat: Eriikka Oinonen ja Lea Henriksson

School matters. Towards a research based school development

Kesto: 2013−2018
Tutkijat: Tiina Soini-Ikonen, Kirsi Pyhältö (Hu), Janne Pietarinen (UEF)

Hate Communities: A Cross-National Comparison

Kesto: 2013−2016
Rahoitus: Koneen säätiö
Johtajat: Atte Oksanen ja Pekka Räsänen
Tutkijat: Matti Näsi, Teo Keipi, Pekka Räsänen, Atte Oksanen

Lastensuojelun huostaanotot interventioina − prosessi- ja asianosaisnäkökulma

Kesto: 2013-2015
Rahoitus: Suomen Akatemia
Johtaja: Tarja Pösö
Tutkijat: Riitta Laakso, Susanna Helavirta, Tarja Heino, Rosi Enroos

A Lost Generation? Young educated adults under economic crisis

Kesto: 2013−2015
Rahoittaja: Tampereen yliopisto, Senior Research Fellowship, the Institute for Advanced Social Research IASR.
Johtaja: Eriikka Oinonen
Tutkijat: Lea Henriksson

Finnish Safer Internet Centre (FISIC)

Kesto:2012-
Rahoittaja: Euroopan komission Safer Internet -ohjelman tuki, kansallinen rahoitus

Legitimacy and Fallibility in Child Welfare Services. A Cross-Country Study of Decision-Making

Kesto: 2012−2015
Johtaja: Tarja Pösö

Väkivalta lasten kokemana ja poliisien tutkimana

Kesto: 2011−2015
Rahoitus: Suomen Akatemia
Johtaja: Noora Ellonen

Media, perheen vuorovaikutus ja lasten hyvinvointi

Kesto: 2011−2014
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Johtaja: Anja-Riitta Lahikainen
Tutkijat: Ilkka Arminen, Tiina Mälkiä, Eerik Mantere, Jouko Nätti, Marjo Pennonen, Sanna Raudaskoski, Katja Repo, ja Eero Suoninen

Mobile Childhood. Children of Lifestyle Migrants in Goa, India

Kesto: 2011–2013
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Johtaja: Mari Korpela

Arkielämä ja epävarmuus: sosiaaliset suhteet Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien jälkeen

Kesto: 2009−2012
Rahoittaja: Eemil Aaltosen säätiö
Johtaja: Atte Oksanen, Pekka Räsänen
Tutkijat: Johanna Nurmi, Miika Vuori, Atte Oksanen, Pekka Räsänen

Ristiriitainen kotihoidon tuki – Kotihoidon tuki vanhempien mahdollisuutena sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämää ja sen vaikutukset vanhempien työuraan

Kesto:2006−2009
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Johtaja: Jorma Sipilä
Muut tutkijat: Minna Rantalaiho, Katja Repo ja Tapio Rissanen

Ennaltaehkäisevä terveystyö neuvolassa: Muuttuva asiakassuhde, tiimityö, hyvinvointineuvolamalli

Kesto: 2007−
Rahoittajat: Tampereen yliopisto, Juho Vainion säätiö
Johtaja: Johanna Ruusuvuori
Muut tutkijat: Pirjo Lindfors, Riikka Homanen ja Sanni Tiitinen

Twentyfive and something. Transition to Adulthood in Europe

Kesto: 2006−2009
Rahoittaja: Emil Aaltosen säätiö
Johtaja: Eriikka Oinonen
Tutkijat: Aurélie Mary, Helena Laaksonen, Matti Alestalo, Jenni Nurmenniemi

Vuorovaikutus perheessä ja päivähoidossa

Kesto: 2006−
Rahoittaja: Tampereen yliopisto
Johtaja: Eero Suoninen
Muut tutkijat: Leila Rinkinen

Families in Europe. Ideology and Realities

Kesto: 2005−2008
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Johtaja: Eriikka Oinonen

Lasten hyvinvointi ja media kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa

Kesto: 2003−
Rahoittaja: Suomen Akatemia, Tampereen yliopisto, Nokia, Elisa Communications, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Emil Aaltosen Säätiö, Koneen Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Opetusministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö
Johtaja: Anja Riitta Lahikainen

Unequal Childhood: A Study on Children’s Life Changes and Wellbeing in the Nordic Countries

Kesto: 2002−
Rahoittajat: Suomen Akatemia, NOS-S
Johtaja: Irmeli Järventie
Muut tutkijat: Miia Lähde, Jaana Minkkinen, Markus Kaakinen ja Atte Oksanen

NEDIS – Lasten ja nuorten terveyden edistämisen tutkimus

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
Johtajat: Arja Rimpelä ja Leena Koivusilta
Tutkijat: Pirjo Lindfors, Lasse Pere, Jaana Kinnunen, Susanna Lehtinen-Jacks, Heli Parviainen, Salma El-Amin, Tapio Nummi, Tiina Räsänen, Markus Mikkola, Riittakerttu Kaltiala-Heino, Elise Kosunen