Tutkimus

PERLA

 

PERLA on monitieteinen tutkimuskeskittymä, joka kokoaa yhteen Tampereen yliopistossa tehtävää tutkimusta ja edistää uusien innovatiivisten tutkimushankkeiden rakentamista sekä monitieteisen tutkimustoiminnan kehitystä lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuksen kentillä.

PERLAn tutkimusstrategia on tavoitehakuinen ja sisältää lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuksen aloilla seuraavat tavoitteet:

  1. Terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen
  2. Moninaisuuden tunnistaminen
  3. Toimintaympäristöjen muutoksen ymmärtäminen
  4. Oikeuksiin vaikuttaminen
  5. Tutkimuksen ja käytäntöjen vuoropuhelun vahvistaminen

PROJEKTIT

JULKAISUT JA VÄITÖSKIRJAT