Tutkija- ja asiantuntijaverkosto

PERLA

PERLAn verkostonomaisuus perustuu tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön, jonka antia ovat muun muassa yhteistyössä järjestetyt opetustapahtumat. Mikäli olet kiinnostunut liittymään PERLAn tutkija- ja asiantuntijaverkostoon, ota yhteyttä tutkimuskeskuksen johtajaan.


Tampereen korkeakouluyhteisö:

Ellonen Noora, tutkimusjohtaja (SOC, Tampereen yliopisto) 

väkivalta, kaltoinkohtelu, haitalliset lapsuuden kokemukset, rikoskäyttäytyminen

Enroos Rosi, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto) 

Fjällström Salla, apurahatutkija, väitöskirjatutkimus (EDU, Tampereen yliopisto) 

Forsberg Hannele, professori (SOC, Tampereen yliopisto) 

Fransberg Malin, apurahatutkija, post doc- tutkimus (SOC, Tampereen yliopisto) 

Fröjd Sari, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto) 

Harju Eeva, yliopistotutkija (MED, Tampereen yliopisto)

syöpäpotilas, puoliso, terveys, psykososiaalinen tuki

Heinonen-Tuomaala Kati, tenure track -professori (SOC, Tampereen yliopisto) 

lapsen emotionaalinen, sosiaalinen ja kognitiivinen kehitys, vanhempien mielenterveys, raskausaika ja varhaislapsuus

Homanen Riikka, akatemiatutkija (SOC, Tampereen yliopisto) 

Sosiologia, sukupuolentutkimus, lisääntymisteknologiat, -terveydenhuolto ja -markkinat, perhetyö, sosiaalinen eriarvoisuus

Honkatukia Päivi, professori (SOC, Tampereen yliopisto) 

nuoruus, yhteiskunnallinen osallisuus, seksuaalinen suostumus, nuorten siirtymät, kansalaisuus, sosiaalinen kontrolli

Husso Marita, professori (SOC, Tampereen yliopisto) 

Ikonen Riikka, tutkijatohtori (SOC, Tampereen yliopisto)

Jones Marjaana, tutkijatohtori (SOC Tampereen yliopisto)

Järventie Irmeli, vieraileva tutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

Kaarninen Mervi, yliopistotutkija (SOC, Tampereen yliopisto) 

Kallio Saara-Maija,väitöskirjatutkija, projektitutkija (ICT, Tampereen yliopisto)

Kangaslampi Samuli, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto) 

kliininen psykologia, mielenterveys, trauma, PTSD, psykoterapia, muisti

Kakko Kirsi, apulaisylilääkäri (MED, Tampereen yliopisto) 

Kallio Aku, yliopisto-opettaja (SOC, Tampereen yliopisto) 

Kallio Kirsi Pauliina, professori (EDU, Tampereen yliopisto) 

ympäristökasvatus, poliittinen toimijuus, pakotettu muuttoliike

Kallunki Roosa, väitöskirjatutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

antiikin Rooma, roomalainen uskonto, lapset antiikissa

Kaltiala Riittakerttu, professori (MED, Tampereen yliopisto) 

Karila Kirsti, professori (emerita) (EDU, Tampereen yliopisto) 

Katajala-Peltomaa Sari, yliopistotutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

Keiski Pia, yliopettaja (sosiaali- ja terveysala, TAMK) 

perhehoitotyö, lähisuhdeväkivalta, emotionaalinen kaltoinkohtelu

Kingumets Jaanika, tutkijatohtori (SOC, Tampereen yliopisto) 

Kinnunen Jaana, yliopisto-opettaja (SOC, Tampereen yliopisto) 

Korkiamäki Riikka, professori (SOC, Tampereen yliopisto) 

sosiaalityö, lastensuojelun jälkihuolto, yhteisö, ikätoverisuhteet, ystävyys

Korpela Mari, akatemiatutkija (SOC, Tampereen yliopisto) 

lapsuuden antropologia, etnografia, visuaaliset tutkimusmetodit, kansainväliset lapset ja nuoret, maahanmuutto, ylirajaisuus, kolmannen kulttuurin lapset

Kotilainen Sirkku, professori (ITC, Tampereen yliopisto) 

Kukkonen Tarja, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto) 

Kupiainen Reijo, yliopistonlehtori (EDU, Tampereen yliopisto) 

kasvatustieteet, mediakasvatus, medialukutaito

Kylliäinen Anneli, akatemiatutkija (SOC, Tampereen yliopisto) 

Kylmä Jari, tenure track -professori (SOC, Tampereen yliopisto) 

mielen hyvinvointi ja psykiatrinen hoitotyö (myös perheiden hoitaminen), seksuaali- ja sukupuoli-identiteetten moninaisuus ja terveys, sateenkaariperheet

Laaksonen Helena, johtaja (FSD, Tampereen yliopisto) 

tutkimusdata, avoin tiede, tutkimusinfrastruktuurit

Lehtinen-Jacks Susanna, dosentti (SOC, Tampereen yliopisto) 

Lehtonen Turo-Kimmo, professori (SOC, Tampereen yliopisto) 

Lindblom Jallu, yliopisto-opettaja, tutkija (SOC, Tampereen yliopisto) 

Lindfors Pirjo, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto) 

terveystieteet, nuorten terveys ja hyvinvointi, terveydenlukutaito, nuoret ja sosiaalinen media

Malinen Antti, yliopistotutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

Mantere Eerik, apurahatutkija / post doc -tutkimus (SOC, Tampereen yliopisto) 

älypuhelimet, vanhempi-lapsi vuorovaikutus

Markkola Pirjo, professori (SOC, Tampereen yliopisto) 

Millei Zsuzsanna, professori (EDU, Tampereen yliopisto)

lapsipolitiikka, monitieteinen tutkimus ja taiteet, lapsuus, nationalismi, biopolitiikka, politiikka 

Nummi Tapio, yliopistonlehtori (ITC, Tampereen yliopisto) 

Nätkin Ritva, vieraileva tutkija (SOC, Tampereen yliopisto) 

Oinonen Eriikka, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto / Porin yksikkö) 

nuoret ja elämänkulku, arki, perhe, vertaileva tutkimus, luovat tutkimusmenetelmät

Ojala Hanna, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto) 

sukupuolentutkimus, miehet, maskuliinisuudet, isovanhemmuus, isoisyys

Oksanen Atte, professori (SOC, Tampereen yliopisto) 

tekniikka, hyvinvointi, riippuvuus, viha, väkivalta

Paananen Maiju, tenure track -professori (EDU, Tampereen yliopisto) 

varhaiskasvatus ja hoito, politiikka, hallinto, lapsuus

Paavilainen Eija, professori (SOC, Tampereen yliopisto) 

hoitotiede, lapsiperheet, lapsiperheen arki, perheväkivalta, kaltoinkohtelu, moniammatilliset sote -palvelut

Peltonen Kirsi, asiantuntija (SOC, Tampereen yliopisto) 

Punamäki-Gitai Raija-Leena, professori emerita (SOC, Tampereen yliopisto) 

Pösö Tarja, professori (SOC, Tampereen yliopisto) 

Rastas Anna, yliopistonlehtori (SOC, Tutkijakollegium, Tampereen yliopisto) 

Raudaskoski Sanna, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto) 

Rautanen Pihla, väitöskirjatutkija (EDU, Tampereen yliopisto) 

kasvatustiede, sosiaalinen tuki, koulutyöhön kiinnittyminen, peruskoulu

Repo Katja, yliopistonrehtori (SOC, Tampereen yliopisto) 

perhepolitiikka, perheen ja työn yhteensovittaminen, lasten kotihoidon tuki

Rimpelä Arja, professori (emerita) (SOC, Tampereen yliopisto) 

Rimpelä Matti, dosentti (SOC, Tampereen yliopisto) 

Ritala-Koskinen Aino, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto) 

Ruusuvuori Johanna, professori (SOC, Tampereen yliopisto) 

Rättilä Tiina, projektityöntekijä (SOC, Tampereen yliopisto)

Sandström Laura, väitöskirjatutkija (SOC Tampereen yliopisto)

Siippainen Anna, yliopistonlehtori (EDU, Tampereen yliopisto)  

Soini-Ikonen Tiina, tutkimusjohtaja (EDU, Tampereen yliopisto) 

Stenvall Elina, yliopistotutkija (SOC, Tampereen yliopisto) 

Stevanovic Melisa, tenure track -tutkija (SOC, Tampereen yliopisto) 

Sointu Liina, yliopisto-opettaja (SOC, Tampereen yliopisto) 

Sormunen Eero, emeritus (ITC, Tampereen yliopisto) 

Suoninen Eero, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto) 

Tammelin Mia, tenure track -professori & tutkimusjohtaja (Perla, SOC, Tampereen yliopisto) 

sosiaalipolitiikka, perhetutkimus, köyhyys ja eriarvoisuus, työn ja perheen yhteensovittaminen

Toivo Raisa Maria, professori (SOC, Tampereen yliopisto) 

Turk Niskac Barbara, Marie Curie -tutkija (EDU, Tampereen yliopisto)

lapsuuden antropologia, sosialisaatio, lasten vertaiskulttuurit, leikki, työ, lapsuuden muistot

Ulmanen Sanna, tutkijatohtori (EDU, Tampereen yliopisto) 

kasvatustiede, kouluun kiinnittyminen, opiskeluhyvinvointi, sosiaalinen hyvinvointi, peruskoulu

Vaittinen Tiina, yliopistotutkija (MAB, Tampereen yliopisto) 

Yli-Pietilä Roosa, yliopisto-opettaja (EDU, Tampereen yliopisto) 

Ågren Susanna, väitöskirjatutkija (SOC, Tampereen yliopisto

nuorisotutkimus, nuorten siirtymät, ammatillinen koulutus, työelämä, nuorten yhteiskunnallinen osallisuus ja kuuluminen

Åstedt-Kurki Päivi, emerita (SOC, Tampereen yliopisto)

 

 

PERLA:n yhteistyöverkosto: 

Alasuutari Maarit, professori (Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto) 

Arminen Ilkka, professori (Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto) 

Assmuth Laura, professori, emerita (Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto)

Castrén Anna-Maija, apulaisprofessori (Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto) 

Eerola Petteri, dosentti (SOC, Tampereen yliopisto) 

Hakalehto Suvianna, professori (Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto) 

Hakovirta Mia, erikoistutkija (tutkimuskeskus ja lippulaiva INVEST) 

Harrikari Timo, professori (SOC, Lapin yliopisto) 

Heino Tarja, tutkimusprofessori (emerita) (THL) 

Joronen Katja, professori (Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto) 

Kaakinen Markus, tutkijatohtori (Helsingin yliopisto) 

Ketola Tuija, lehtori (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)

Koivusilta Leena, dosentti (Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto) 

Krupets Yana, associate professor (National Research University Higher School of Economics in St. Petersburg) 

Luotonen Aino, väitöskirjatutkija (Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto) 

Lähteenmäki Marko, projektitutkija (Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto) 

Murto Virve, väitöskirjatutkija (Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto) 

Mäkelä Liisa, professori (Johtamisen yksikkö, Vaasan yliopisto) 

Niemi Minna  (THL)

Nikunen Minna, tutkija (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto) 

Nurmi Johanna, yliopistonlehtori (Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto) 

Omelchenko Elena, professor of sociology (Center of Youth Studies NRU HSE – St. Petersburgh) 

Pietarinen Janne, dekaani (Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto) 

Pirskanen Henna, tutkijatohtori (Perhetutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto) 

Rutanen Niina, professori (Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto) 

Räsänen Pekka, professori (Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto) 

Salin Milla, yliopistonlehtori (Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto) 

Sumiala Johanna, apulaisprofessori (Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto) 

Svynarenko Arseniy, tutkija (Nuorisotutkimusverkosto) 

Valkonen Satu, yliopistonlehtori (Kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto) 

Vihreäsalo Keiju, apurahatutkija (Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin ylipisto) 

Wrede-Jäntti Matilda, yliopistonlehtori (valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto)