Tutkija- ja asiantuntijaverkosto

PERLA

PERLAn verkostonomaisuus perustuu tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön, jonka antia ovat muun muassa yhteistyössä järjestetyt opetustapahtumat. Mikäli olet kiinnostunut liittymään PERLAn tutkija- ja asiantuntijaverkostoon, ota yhteyttä tutkimuskeskuksen johtajaan.


Tampereen korkeakouluyhteisö:

Ellonen Noora, tutkimusjohtaja (SOC) 

väkivalta, kaltoinkohtelu, haitalliset lapsuuden kokemukset, rikoskäyttäytyminen

Enroos Rosi, yliopistonlehtori (SOC) 

Era, Riikka väitöskirjatutkija (SOC)

Fjällström Salla, apurahatutkija, väitöskirjatutkimus (EDU) 

Forsberg Hannele, professori (SOC) 

Fransberg Malin, apurahatutkija, post doc- tutkimus (SOC) 

Fröjd Sari, yliopistonlehtori (SOC) 

Haavanlammi, Mervi, väitöskirjatutkija (SOC)

Harju Eeva, yliopistotutkija (MED)

syöpäpotilas, puoliso, terveys, psykososiaalinen tuki

Heinonen-Tuomaala Kati, tenure track -professori (SOC) 

lapsen emotionaalinen, sosiaalinen ja kognitiivinen kehitys, vanhempien mielenterveys, raskausaika ja varhaislapsuus

Homanen Riikka, akatemiatutkija (SOC) 

Sosiologia, sukupuolentutkimus, lisääntymisteknologiat, -terveydenhuolto ja -markkinat, perhetyö, sosiaalinen eriarvoisuus

Honkatukia Päivi, professori (SOC) 

nuoruus, yhteiskunnallinen osallisuus, seksuaalinen suostumus, nuorten siirtymät, kansalaisuus, sosiaalinen kontrolli

Husso Marita, professori (SOC) 

Ikonen Riikka, tutkijatohtori (SOC)

Jones Marjaana, tutkijatohtori (SOC )

Järventie Irmeli, vieraileva tutkija (SOC)

Kaarninen Mervi, yliopistotutkija (SOC) 

Kallio Saara-Maija,väitöskirjatutkija, projektitutkija (ICT)

Kangaslampi Samuli, yliopistonlehtori (SOC) 

kliininen psykologia, mielenterveys, trauma, PTSD, psykoterapia, muisti

Kakko Kirsi, apulaisylilääkäri (MED) 

Kallio Aku, yliopisto-opettaja (SOC) 

Kallio Kirsi Pauliina, professori (EDU) 

ympäristökasvatus, poliittinen toimijuus, pakotettu muuttoliike

Kallunki Roosa, väitöskirjatutkija (SOC)

antiikin Rooma, roomalainen uskonto, lapset antiikissa

Kaltiala Riittakerttu, professori (MED) 

Karila Kirsti, professori (emerita) (EDU) 

Katajala-Peltomaa Sari, yliopistotutkija (SOC)

Keiski Pia, yliopettaja (sosiaali- ja terveysala, TAMK) 

perhehoitotyö, lähisuhdeväkivalta, emotionaalinen kaltoinkohtelu

Kingumets Jaanika, tutkijatohtori (SOC) 

Kinnunen Jaana, yliopisto-opettaja (SOC)

Koivumäki, Terhi, väitöskirjatutkija (SOC) 

perhehoitotyö, lapsen paino, painostigma, vanhemman kokemukset, painon puheeksi ottaminen terveydenhuollossa

Korkiamäki Riikka, professori (SOC) 

sosiaalityö, lastensuojelun jälkihuolto, yhteisö, ikätoverisuhteet, ystävyys

Korpela Mari, akatemiatutkija (SOC) 

lapsuuden antropologia, etnografia, visuaaliset tutkimusmetodit, kansainväliset lapset ja nuoret, maahanmuutto, ylirajaisuus, kolmannen kulttuurin lapset

Kotilainen Sirkku, professori (ITC) 

Kukkonen Tarja, yliopistonlehtori (SOC) 

Kupiainen Reijo, yliopistonlehtori (EDU) 

kasvatustieteet, mediakasvatus, medialukutaito

Kylliäinen Anneli, akatemiatutkija (SOC) 

Kylmä Jari, tenure track -professori (SOC) 

mielen hyvinvointi ja psykiatrinen hoitotyö (myös perheiden hoitaminen), seksuaali- ja sukupuoli-identiteetten moninaisuus ja terveys, sateenkaariperheet

Laaksonen Helena, johtaja (FSD, Tietoarkisto) 

tutkimusdata, avoin tiede, tutkimusinfrastruktuurit

Lehtinen-Jacks Susanna, dosentti (SOC) 

Lehtonen Turo-Kimmo, professori (SOC) 

Lindblom Jallu, yliopisto-opettaja, tutkija (SOC) 

Lindfors Pirjo, yliopistonlehtori (SOC) 

terveystieteet, nuorten terveys ja hyvinvointi, terveydenlukutaito, nuoret ja sosiaalinen media

Malinen Antti, yliopistotutkija (SOC)

Mantere Eerik, apurahatutkija / post doc -tutkimus (SOC) 

älypuhelimet, vanhempi-lapsi vuorovaikutus

Markkola Pirjo, professori (SOC) 

Millei Zsuzsanna, professori (EDU)

lapsipolitiikka, monitieteinen tutkimus ja taiteet, lapsuus, nationalismi, biopolitiikka, politiikka 

Nummi Tapio, yliopistonlehtori (ITC) 

Nätkin Ritva, vieraileva tutkija (SOC) 

Oinonen Eriikka, yliopistonlehtori (SOC) 

nuoret ja elämänkulku, arki, perhe, vertaileva tutkimus, luovat tutkimusmenetelmät

Ojala Hanna, yliopistonlehtori (SOC) 

sukupuolentutkimus, miehet, maskuliinisuudet, isovanhemmuus, isoisyys

Oksanen Atte, professori (SOC) 

tekniikka, hyvinvointi, riippuvuus, viha, väkivalta

Paananen Maiju, tenure track -professori (EDU) 

varhaiskasvatus ja hoito, politiikka, hallinto, lapsuus

Paavilainen Eija, professori (SOC) 

hoitotiede, lapsiperheet, lapsiperheen arki, perheväkivalta, kaltoinkohtelu, moniammatilliset sote -palvelut

Peltonen Kirsi, asiantuntija (SOC) 

Punamäki-Gitai Raija-Leena, professori emerita (SOC) 

Pösö Tarja, professori (SOC) 

Rastas Anna, yliopistonlehtori (SOC, Tutkijakollegium) 

Raudaskoski Sanna, yliopistonlehtori (SOC) 

Rautanen Pihla, väitöskirjatutkija (EDU) 

kasvatustiede, sosiaalinen tuki, koulutyöhön kiinnittyminen, peruskoulu

Repo Katja, yliopistonrehtori (SOC) 

perhepolitiikka, perheen ja työn yhteensovittaminen, lasten kotihoidon tuki

Rimpelä Arja, professori (emerita) (SOC) 

Rimpelä Matti, dosentti (SOC) 

Ritala-Koskinen Aino, yliopistonlehtori (SOC) 

Ruusuvuori Johanna, professori (SOC) 

Rättilä Tiina, projektityöntekijä (SOC)

Sandström Laura, väitöskirjatutkija (SOC )

Selin, Sinikka, tutkijatohtori (SOC)

 

Siippainen Anna, yliopistonlehtori (EDU)  

Soini-Ikonen Tiina, tutkimusjohtaja (EDU) 

Stenvall Elina, yliopistotutkija (SOC) 

Stevanovic Melisa, tenure track -tutkija (SOC) 

Sointu Liina, yliopisto-opettaja (SOC) 

Sormunen Eero, emeritus (ITC) 

Suoninen Eero, yliopistonlehtori (SOC) 

Tammelin Mia, tenure track -professori & tutkimusjohtaja (SOC) 

sosiaalipolitiikka, perhetutkimus, köyhyys ja eriarvoisuus, työn ja perheen yhteensovittaminen

Toivo Raisa Maria, professori (SOC) 

Turk Niskac Barbara, Marie Curie -tutkija (EDU)

lapsuuden antropologia, sosialisaatio, lasten vertaiskulttuurit, leikki, työ, lapsuuden muistot

Ulmanen Sanna, tutkijatohtori (EDU) 

kasvatustiede, kouluun kiinnittyminen, opiskeluhyvinvointi, sosiaalinen hyvinvointi, peruskoulu

Vaittinen Tiina, yliopistotutkija (MAB) 

Vesterinen, Annastiina (SOC)

Välimäki Mari, apurahatutkija (SOC)

Välimäki Vesa, tutkija (SOC)

Yli-Pietilä Roosa, yliopisto-opettaja (EDU) 

Ågren Susanna, väitöskirjatutkija (SOC

nuorisotutkimus, nuorten siirtymät, ammatillinen koulutus, työelämä, nuorten yhteiskunnallinen osallisuus ja kuuluminen

Åstedt-Kurki Päivi, emerita (SOC)

 

 

PERLA:n yhteistyöverkosto: 

Alasuutari Maarit, professori (Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto) 

Arminen Ilkka, professori (Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto) 

Assmuth Laura, professori, emerita (Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto)

Castrén Anna-Maija, apulaisprofessori (Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto) 

Eerola Petteri, dosentti (SOC, Tampereen yliopisto) 

Hakalehto Suvianna, professori (Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto) 

Hakovirta Mia, erikoistutkija (tutkimuskeskus ja lippulaiva INVEST) 

Harrikari Timo, professori (SOC, Lapin yliopisto) 

Heino Tarja, tutkimusprofessori (emerita) (THL) 

Joronen Katja, professori (Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto) 

Kaakinen Markus, tutkijatohtori (Helsingin yliopisto) 

Ketola Tuija, lehtori (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)

Koivusilta Leena, dosentti (Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto) 

Krupets Yana, associate professor (National Research University Higher School of Economics in St. Petersburg) 

Luotonen Aino, väitöskirjatutkija (Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto) 

Lähteenmäki Marko, projektitutkija (Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto) 

Murto Virve, väitöskirjatutkija (Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto) 

Mäkelä Liisa, professori (Johtamisen yksikkö, Vaasan yliopisto) 

Niemi Minna  (THL)

Nikunen Minna, tutkija (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto) 

Nurmi Johanna, yliopistonlehtori (Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto) 

Omelchenko Elena, professor of sociology (Center of Youth Studies NRU HSE – St. Petersburgh) 

Pietarinen Janne, dekaani (Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto) 

Pirskanen Henna, tutkijatohtori (Perhetutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto) 

Rutanen Niina, professori (Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto) 

Räsänen Pekka, professori (Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto) 

Salin Milla, yliopistonlehtori (Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto) 

Sumiala Johanna, apulaisprofessori (Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto) 

Svynarenko Arseniy, tutkija (Nuorisotutkimusverkosto) 

Valkonen Satu, yliopistonlehtori (Kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto) 

Vihreäsalo Keiju, apurahatutkija (Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin ylipisto) 

Wrede-Jäntti Matilda, yliopistonlehtori (valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto)