Tutkija- ja asiantuntijaverkosto

PERLA

PERLAn verkostonomaisuus perustuu tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön, jonka antia ovat muun muassa yhteistyössä järjestetyt opetustapahtumat. Ollessasi kiinnostunut liittymään PERLAn tutkija- ja asiantuntijaverkostoon, ota yhteyttä tutkimuskeskuksen johtajaan.


A

Alasuutari Maarit, professori (Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto)

Arminen Ilkka, tutkija (Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto)

Assmuth Laura, professori (Itä-Suomen yliopisto)

B

Biese Ingrid, tutkijatohtori (SOC, Helsingin yliopisto)

C

Castrén Anna-Maija, professori (Itä-Suomen yliopisto)

E

Eerola Petteri, tutkijatohtori (SOC, Tampereen yliopisto)

El-Amin Salma, tutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

Ellonen Noora, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto)

Enroos Rosi, tutkijatohtori (SOC, Tampereen yliopisto)

Eronen Eija, tutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

F

Finell Eerika, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto)

Fjällström Salla, projektitutkija (EDU, Tampereen yliopisto)

Forsberg Hannele, professori (SOC, Tampereen yliopisto)

Fransberg Malin, tutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

Fröjd Sari, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto)

H

Hakalehto Suvianna, apulaisprofessori (Oikeustieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto)

Hakovirta Mia, akatemiatutkija (Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto)

Halmetoja Antti, tutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

Harju Eeva, tutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

Harrikari Timo, professori (SOC, Lapin Yliopisto)

Hautanen Teija, erikoissuunnittelija, vs. lastenvalvoja (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen kaupunki)

Heino Tarja, tutkimusprofessori (THL)

Heinonen-Tuomaala Kati, tenure track -professori (SOC, Tampereen yliopisto)

Hermanfors Kaisu, yliopistonlehtori (EDU, Tampereen yliopisto)

Homanen Riikka, akatemiatutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

Hiitola Johanna, yliopistonlehtori (KYC, Jyväskylän yliopisto)

Honkatukia Päivi, professori (SOC, Tampereen yliopisto)

Hoppania Hanna-Kaisa, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto)

Huhtanen Raija, professori (JKK, Tampereen yliopisto)

Husso Marita, tenure track -professori (SOC, Tampereen yliopisto)

Hyväri Elli, tutkimusavustaja (SOC, Tampereen yliopisto)

J

Janhonen-Abruquah Hille, professori ja yliopistonlehtori (Helsingin yliopisto)

Jokela Ville, tutkimusavustaja, (EDU, Tampereen yliopisto)

Joronen Katja, professori (Turun yliopisto)

Julin Essi, tohtoritutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

Jurva Raisa, apurahatutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

Järventie Irmeli, tutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

K

Kaakinen Markus, tutkijatohtori (Helsingin yliopisto)

Kaarninen Mervi, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto)

Kangaslampi Samuli, tohtori (SOC, Tampereen yliopisto)

Kakko Kirsi, apulaisylilääkäri (MED, Tampereen yliopisto)

Kallio Aku, yliopisto-opettaja (SOC, Tampereen yliopisto)

Kallio Kirsi Pauliina, professori (EDU, Tampereen yliopisto)

Kaltiala-Heino Riittakerttu, professori (MED, Tampereen yliopisto)

Karasti Iina (Tampereen yliopisto)

Karila Kirsti, professori (EDU, Tampereen yliopisto)

Katajala-Peltomaa Sari, tutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

Kauko Outi, tohtoriopiskelija (SOC, Tampereen yliopisto)

Kingumets Jaanika, tohtoriopiskelija (SOC, Tampereen yliopisto)

Kinnunen Jaana, projektitutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

Koivusilta Leena, yliopistonlehtori, dosentti (Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto)

Korkiamäki Riikka, apulaisprofessori (SOC, Tampereen yliopisto)

Korpela Mari, akatemiatutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

Kotilainen Sirkku, professori (COMS, Tampereen yliopisto)

Krupets Yana, associate professor (National Research University Higher School of Economics in St. Petersburg)

Kukkonen Tarja, lehtori (SOC, Tampereen yliopisto)

Kupiainen Reijo, yliopistonlehtori (EDU, Tampereen yliopisto)

Kylliäinen Anneli, akatemiatohtori (SOC, Tampereen yliopisto)

Kylmä Jari, yliopistolehtori (SOC, Tampereen yliopisto)

L

Laaksonen Helena, johtaja (FSD, Tampereen yliopisto)

Laine Sanna, jatko-opiskelija ja väitöskirjatutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

Lehtinen-Jacks Susanna, yliopistonlehtori, dosentti (SOC, Tampereen yliopisto)

Lehtonen Turo-Kimmo, professori (SOC, Tampereen yliopisto)

Lindblom Jallu, yliopisto-opettaja, tutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

Lindfors Pirjo, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto)

Luotonen Aino, tohtorikoulutettava (Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto)

Lähde Miia, tutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

Lähteenmäki Marko, projektitutkija ja tohtorikoulutettava (Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto)

Lähteenniemi Annika, harjoittelija (EDU, Tampereen yliopisto)

M

Mantere Eerik, yliopisto-opettaja (SOC, Tampereen yliopisto)

Markkola Pirjo, professori (SOC, Tampereen yliopisto)

Mary Aurelié, tutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

Mattila Anne, tutkija (Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto)

Millei Zsuzsanna, professori (EDU, Tampereen yliopisto)

Minkkinen Jaana, tutkijatohtori (SOC, Tampereen yliopisto)

Murto Virve, tohtorikoulutettava (Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto)

Mäkelä Liisa, professori (Johtamisen yksikkö, Vaasan yliopisto)

Mäkinen Katariina, tutkijatohtori (SOC, Tampereen yliopisto)

Mälkiä Tiina, tutkijatohtori (SOC, Tampereen yliopisto & UCLA, University of California, USA)

N

Nikunen Minna, Yliopistonlehtori (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän Yliopisto)

Nummi Tapio, yliopistonlehtori (Luonnontieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto)

Nurmi Johanna, yliopisto-opettaja (Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto)

Nätkin Ritva, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto)

O

Oinonen Eriikka, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto / Porin yksikkö)

Ojala Hanna, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto)

Oksanen Atte, professori (SOC, Tampereen yliopisto)

Omelchenko Elena, professor of sociology (Center of Youth Studies NRU HSE  – St. Petersburgh)

P

Paajanen Paula, tarkastaja, väitöskirjatutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

Paananen Maiju, tenure track -tutkija (EDU, Tampereen yliopisto)

Paavilainen Eija, professori (SOC, Tampereen yliopisto)

Peltonen Kirsi, asiantuntija (SOC, Tampereen yliopisto)

Pere Lasse, tutkimusassistentti (SOC Tampereen yliopisto)

Pietarinen Janne, dekaani (Kasvatustieteen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto)

Pirskanen Henna, tutkijatohtori (Perhetutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto)

Portman Anneli, tutkijatohtori (Helsingin yliopisto)

Punamäki-Gitai Raija-Leena, professori (SOC, Tampereen yliopisto)

Pösö Tarja, professori (SOC, Tampereen yliopisto)

R

Rastas Anna, yliopistonlehtori (SOC / Tutkijakollegium, Tampereen yliopisto)

Raudaskoski Sanna, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto)

Rautanen Pihla, väitöskirjatutkija (Tampereen yliopisto)

Repo Katja, yliopistonrehtori, tutkimusjohtaja (SOC, Tampereen yliopisto)

Rimpelä Arja, professori (SOC, Tampereen yliopisto)

Rimpelä Matti, dosentti (SOC, Tampereen yliopisto)

Rinne Jarmo, tutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

Ritala-Koskinen Aino, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto)

Rutanen Niina, professori (Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto)

Ruusuvuori Johanna, professori (SOC, Tampereen yliopisto)

Räsänen Pekka, professori (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Turun yliopisto)

Räsänen Tiina, tutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

Rättilä Tiina, projektityöntekijä (SOC, Tampereen yliopisto)

S

Salin Milla, yliopistonlehtori (Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto)

Sihvonen Ella, tutkija (Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto)

Siippainen Anna, projektitutkija (Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto)

Sipilä Jorma, emeritusprofessori (IASR Institute for Advanced Social Research, Tampereen yliopisto)

Soini-Ikonen Tiina, tutkimusjohtaja (EDU, Tampereen yliopisto)

Stenvall Elina, tohtoriopiskelija (JKK, Tampereen yliopisto)

Stevanovic Melisa, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto)

Sointu Liina, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto)

Sormunen Eero, emeritus (COMS, Tampereen yliopisto)

Sumiala Johanna, apulaisprofessori (Teologinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto)

Suoninen Eero, yliopistonlehtori (SOC, Tampereen yliopisto)

Suurpää Leena, dosentti (Punainen risti)

Svynarenko Arseniy, tutkija (Nuorisotutkimusverkosto)

T

Tammelin Mia, tenure track -professori & tutkimusjohtaja  (Perla,  SOC, Tampereen yliopisto)

Timonen Virpi, professori (School of Social Work and Social Policy, Trinity College Dublin)

Toivo Raisa Maria, professori (SOC, Tampereen yliopisto)

Tuovila Tiina, väitöskirjatutkija (SOC, Tampereen yliopisto)

U

Ulmanen Sanna, tutkijatohtori (EDU, Tampereen yliopisto)

V

Vaittinen Tiina, tutkijatohtori (SOC, Tampereen yliopisto)

Valkonen Satu, yliopistonlehtori (Kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto)

Vihreäsalo Keiju, apurahatutkija (Helsingin ylipisto)

Vlasov Janniina, tohtoriopiskelija (EDU, Tampereen yliopisto)

W

Wrede-Jäntti Matilda, yliopistonlehtori (valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto)

Y

Yli-Pietilä Roosa, apurahatutkija (Tampereen yliopisto)

Å

Åstedt-Kurki Päivi, professori (SOC, Tampereen yliopisto)