Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuus

PERLA

PERLA koordinoi Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuutta. Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuus tarjoaa mielenkiintoisia tenttipaketteja ja monipuolisesti opetusta. Suorittamalla teemakokonaisuudesta 20 op, saat opinnoista kokonaismerkinnän tutkinto-todistukseen.

Voit suorittaa kokonaisuutta myös luentopäiväkirjalla (YKT04.3 ja YKT04.4, 5 op) osallistumalla Tampereen yliopiston lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLAn tutkimusseminaareihin / vierailuluentoihin  ja/tai muihin alan tapahtumiin. Seminaarien/tapahtumien suoritusmuotona on luentopäiväkirja (yksi sivu jakaisesta luennosta/esityksestä per tapahtuma) viiden seminaarikerran/tapahtuman luennoista/esityksistä. PERLAn seminaareista ja muista tapahtumista tiedotetaan PERLAn sivuilla, PERLAn facebookissa ja PERLAn twitterissä.. Luentopäiväkirjan ottaa vastaan Katja Repo.

Tutustu Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuuden kurssitarjontaan opiskelijan oppaassa.


LUENTOPÄIVÄKIRJA

Luentopäiväkirjan tarkoitus on omien luentomuistiinpanojen pohtiminen, jäsentäminen ja analysoiminen. Luentopäiväkirjassa ei pelkästään referoida luentoja, vaan tuodaan esiin kirjoittajan omaa suhdetta puhuttuun. Suhde voi olla kriittistä, täydentävää, hyväksyvää ja tulkitsevaa. Luentopäiväkirja heijastaa myös suhdetta aiemmin opittuun, johonkin laajempaan kokonaisuuteen tai ajankohtaiseen asiaan. Luentopäiväkirja on yksi tapa harjaantua tieteelliseen ajattelutapaan ja kirjoittamiseen.