Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuus

PERLA

Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuus sisältää useita monitieteisiä, vuosittain vaihtuvia opintojaksoja sekä itsenäisiä suoritusmahdollisuuksia. Opiskelija voi suorittaa kursseja 20–40 opintopistettä luento-opetuksena, itsenäisenä suorituksena tentillä tai esseellä sekä tapahtumapassilla.

Teemakokonaisuutta suorittaessaan opiskelija perehtyy monipuolisesti lapsuutta, perhettä ja elämänkulun eri vaiheita tarkastelevaan tutkimukseen ja sen nykykeskusteluihin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee lapsuus-, perhe- ja elämänkulkututkimuksen keskeisimmät tutkimusperinteet ja kysymyksenasettelut, tunnistaa tutkimuksen ydinkäsitteet ja hahmottaa tutkimusalan yhteiskunnallisen merkityksen osana toimintaympäristöjen muutosta ja uusia haasteita. Opiskelija ymmärtämään yksilön, perheen ja yhteiskunnan instituutioiden välisiä suhteita, osaa jäsentää lapsuuden ja perhe-elämän kulttuurisia, ajallisia ja paikallisia eroja sekä vuorovaikutuksellisia elementtejä sekä tunnistaa toimijuuden osana lapsuuden ja perhe-elämän käytäntöjä.

Kokonaisuutta koordinoi PERLA ja vastuuopettaja on Katja Repo. 

Kokonaisuuden rakenne

SOC-M02 Lapsuus, perhe ja elämänkulku, 20–40 op

 • Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä, 5 op
 •  YKT.M.410 Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä (5 op)
 • Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä, 5–10 op
  • YKT.YKE.200 Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä 1 (5 op)
  • YKT.YKE.201 Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä 2 (5 op)
 • Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja, 5–10 op
  • YKT.YKE.202 Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja 1 (5 op)
  • YKT.YKE.203 Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja 2 (5 op)
 • Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt, 5-15 op
  • YKT.YKE.204 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt 1 (5 op)
  • YKT.YKE.205 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt 2 (5 op)
  •  YKT.YKE.206 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt 3 (5 op)

Opintokokonaisuuden arvioinnin hakeminen

Opiskelijan oppaan ohjeet arvioinnin hakemiseen:

Opintokokonaisuuden koostaminen ja arviointi (ent. kokonaismerkintä)

 • Kokonaisuuden arvioinnin voi saada, kun Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuudesta on suoritettu vähintään 20 opintopistettä.
 • Ennen kokonaisuuden arvioinnin hakemista kokonaisuuden tulee sisältyä opintosuunnitelmaan.
 • Arviointi haetaan Sisussa. Sitä haetaan, kun kokonaisuus on suoritettu, eikä opintokokonaisuuteen tule enää lisää suorituksia. Arviointi haetaan Sisussa seuraavaa reittiä:
 • Opintojen rakenne -> Lapsuus, perhe ja elämänkulku -> Näkyy tilassa ”Osat suoritettu” -> Paina opintojaksoesitettä -> Valitse ”Pyydä arviointia”.
 • Tämän jälkeen kokonaisuus näkyy tilassa ”arviointia haettu”. Hyväksytystä hakemuksesta tulee viesti Sisuun.