Tutkimusseminaari

PERLA

PERLA toteuttaa lapsuuden, nuoruuden ja perheen teemoja käsittelevän monitieteisen ja kaikille avoimen tutkimusseminaarin. Seminaari tukee lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuksen kysymyksiä tarkastelevien tutkimuspapereiden edistymistä kollegiaalisen keskustelun ja rakentavan palautteen avulla. Seminaariin ovat tervetulleita kaikki lapsuuden, nuoruuden ja perheen teemoista kiinnostuneet opiskelijoista tutkijoihin ja opettajiin.

Jatko-opiskelijat saavat seminaarista opintopisteitä sopimuksen mukaan. Jatko-opiskelijat ja pro gradu -tutkielmaa tekevät opiskelijat voivat suorittaa lukuvuoden kestävän seminaarin myös osana Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuutta tai opinnäytetyötä tukevina opintoina. Seminaarin luennot soveltuvat myös osaksi luentopassia. Lisätietoja seminaarista löydät opetusohjelmasta.

Lapsuuden, nuoruuden ja perheen kysymyksiä tarkastellaan myös terveystieteiden ja nuorisotutkimuksen jatkokoulutusseminaareissa.

 

PERLAN TUTKIMUSSEMINAARI 2020-2021

PERLAN TUTKIMUSSEMINAARI 2018-2019

PERLAN TUTKIMUSSEMINAARI 2017-2018

ARKISTO