Julkaisut ja väitöskirjat

PERLA

ALAN UUTTA KIRJALLISUUTTA TAMPEREEN YLIOPISTOSTA

Tampereen yliopistossa tehdään lapsuuden, nuoruuden ja perheen teemoja käsittelevää tutkimusta. Julkaisuihin pääset helpoiten tutustumaan yliopiston tieteellisen ja taiteellisen toiminnan tietokannassa TuniCRISissä. Teemoja käsittelevää tutkimusta löydät esimerkiksi hakusanoilla lapsi tai lapsuus, perhe, nuori, nuoruus ja nuorisotutkimus, sekä englanniksi sanoilla youth, adolescent, adolescence, family, child ja childhood.

 

PARHAILLAAN TOTEUTETTTAVIA VÄITÖSKIRJOJA

Riikka EraVastaanottokeskus lapsuuksien paikkana / Reception Center as a Place for Childhoods
Oppiaine: Sosiaaliantropologia
Ohjaajat: Mari Korpela ja Mervi Kaukko

Roosa Kallunki: Children Participating in Roman Rituals: Significance, Attributes, and Agency
Oppiaine: Historia
Ohjaajat: Katariina Mustakallio (TAY) ja Ville Vuolanto (TAY)

Paula Paajanen: Pienten lasten äitien keskinäiset suhteet ja identiteetit monikulttuurisilla asuinalueilla
Oppiaine: Sosiaalipsykologia
Ohjaajat: Eerika Finell (TAY) ja Clifford Stevenson (NTU)

Eija Eronen: Jaettu ja jakamaton äitiys. Naisten kokemuksia äitiydestä, sen haasteista ja niihin vastaamisesta
Oppiaine: Sosiaalipolitiikka
Ohjaajat: Katja Repo ja Ritva Nätkin

Aku Kallio: Perheen vuorovaikutus, lasten emootiot ja media
Oppiaine: Sosiaalipsykologia
Ohjaajat: Eero Suoninen ja Johanna Ruusuvuori

Miia Lähde: Understanding Appearance and Identity in School-Aged Children
Oppiaine: Sosiaalipsykologia

Tiina Tuovila: Sateenkaariperheiden nuorten hyvinvointi ja sen tukeminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
Oppiaine: Hoitotiede
Ohjaajat: Jari Kylmä ja Päivi Åstedt-Kurki