Meistä

PERLA

Tampereen yliopiston lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA on vuonna 2014 perustettu monitieteinen tutkimuskeskittymä, joka rakentaa siltoja ja yhteistyötä alan tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välille.

PERLAn horisontaalinen toiminta koostuu tutkija- ja asiantuntijaverkoston ylläpitämisestä, tutkimushankkeiden ideoinnista, opetuksen organisoimisesta sekä avoimen seminaaritoiminnan toteuttamisesta. Tämän lisäksi PERLA tiedottaa ja luo aktiivisesti suhteita muihin alan toimijoihin. Toimintansa kautta PERLA edistää monitieteistä tutkimusta, luo uusia vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteita ja vahvistaa lapsista, nuorista ja perheistä käytyä keskustelua.

Korkeatasoisella ja monitieteisellä tutkimuksella, tutkimukseen perustuvalla opetuksella sekä yhteiskunnallisella aktiivisuudella PERLA toteuttaa osaltaan Tampereen yliopiston strategiaa 2016–2020. PERLAn toimintaa koordinoi monitieteinen Tampereen yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstöstä koostuva johtoryhmä. Suuntaviivat PERLAn toiminnalle asettaa johtoryhmän laatima strategia. PERLAn strategia 2016–2020 

PERLAn historia

Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuksella on Tampereen yliopistossa pitkät perinteet. Vuonna 2001 lapsuuden ja perheen tutkimuksen verkostona perustettu PERLA on toimintansa aikana koonnut yhteen, vahvistanut ja edistänyt lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimusta ja opetusta Tampereen yliopistossa.

PERLA aloitti toimintansa sosiaalipsykologian, sosiologian ja sosiaalityön yhteistyönä. Vuodesta 2002 yksikkö toimi virallisesti Tampereen yliopiston Lapsuuden ja perheen tutkimuksen yksikkönä. Vuonna 2011 PERLAn toimintaa vahvistettiin nuorisotutkimuksen suuntaan ja samalla yksikön nimeen sisällytettiin nuoruuden tutkimus. Yksikkö organisoitiin vuonna 2014 uudelleen monitieteelliseksi tutkinto-ohjelmat-, hallinto- sekä tiedekuntarajat ylittäväksi Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskukseksi.

PERLAn logon on suunnitellut kuvittaja Sari Airola.