Ristiriitainen kotihoidon tuki

Ristiriitainen kotihoidon tuki – Kotihoidon tuki vanhempien mahdollisuutena sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämää ja sen vaikutukset vanhempien työuraan

Lasten kotihoidon tuki (LKHT) on sosiaalipoliittinen etuus, joka herättää paljon poliittisia ja emotionaalisia ristiriitoja poliitikkojen, kansalaisten ja tutkijoiden keskuudessa. Ristiriidoista huolimatta ovat politiikan tekijät kuitenkin kehittäneet erilaisia hoivakorvauksia ja kansalaiset ottaneet niitä mielellään vastaan. Kiistat ovat keskittyneet LKHT:n työmarkkinaseurauksiin ja tutkimuksemme on tarkoitus valaista juuri niitä. LKHT:n varhaisen käyttöönoton ja kattavien rekisteritietokantojen vuoksi Suomi on erinomainen paikka tutkia tätä etuutta ja sen vaikutuksia vanhempien valintoihin työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Rekisteriaineiston analysoinnin ohella on tehtävä myös laadullisia haastatteluja.

Kysymme tässä tutkimuksessa: 1) millaisia seurauksia on LKHT:lla vanhempien valintoihin ja etuuden käyttöä seuraavaan työuraan, 2) millainen väline LKHT on työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa sekä 3) kuinka hoidon tuki muuttaa sosiaalipolitiikan menetelmiä ja merkityksiä?

Haemme vastauksia näihin kysymyksiin kolmen empiirisen osatutkimuksen sekä teoreettisen analyysin avulla. Ensimmäinen osatutkimus hyödyntää pitkän aikavälin rekisteriaineistoa ja monimuuttuja-analyysia tarkastellessaan LKHT:n valitsemiseen liittyviä tekijöitä sekä etuuden käyttäjien työuria 1990- ja 2000-luvulla. Toisessa osiossa tutkitaan narratiivisten haastattelujen avulla niitä perusteluja ja merkityksiä, joita vanhemmat liittävät LKHT:n käyttöön sekä sen ja henkilökohtaisen työuransa suhteeseen. Kolmannessa osiossa etsimme LKHT:n merkitystä kansainvälisen tilastoaineiston avulla, vertaamalla pienten lasten vanhempien työmarkkinakäyttäytymistä Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Neljäs osio on empiiristen tarkastelujemme tuloksiin perustuva teoreettinen tutkimus.

Projektia johtaa professori Jorma Sipilä ja tutkijoina toimivat Katja Repo, Tapio Rissanen ja Minna Rantalaiho moninaisessa yhteistyössä koti- ja ulkomaisten tutkijoiden kanssa.

Julkaisuja ja tieteellisiä esityksiä


Arvioita ja kirjoituksia