Ennaltaehkäisevä terveystyö neuvolassa

Ennaltaehkäisevä terveystyö neuvolassa: Muuttuva asiakassuhde ja tiimityö hyvinvointineuvolamalliin siirryttäessä

Tutkimuksen aiheena on Tampereen kaupungissa käynnistynyt äitiys- ja lastenneuvoloihin kohdistuva rakenteellinen uudistus: perheen hyvinvointineuvola ja sen laajentaminen koko kaupungin neuvolapalveluja koskevaksi. Neuvolalaitos on yksi keskeisimpiä väyliä vaikuttaa väestön elintapoihin. Uudessa perheen hyvinvointineuvola -mallissa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon periaate on laajennettu käsittämään äidin ja lapsen terveyden lisäksi koko perheen hyvinvoinnin, sekä somaattisten ongelmien ehkäisyn lisäksi mielenterveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin. Tässä tutkimuksessa selvitämme, miten tämä uusi malli toimii käytännössä: millaisin keinoin ammattilaiset toteuttavat ennaltaehkäisevän neuvolatyön periaatteita, miten asiakkaat suhtautuvat mallin mukanaan tuomiin muutoksiin ja miten työntekijät ovat motivoituneet mallin noudattamiseen. Tutkimuksessa kuvataan ammattilaisten toimintakäytänteitä hyvinvointineuvolamalliin vastikään siirtyneissä neuvoloissa sekä mallia jo pidempään noudattaneessa vertailuneuvolassa. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää neuvolamallin arvioinnissa sekä henkilöstökoulutuksessa. Valtakunnallisella tasolla tutkimus tuottaa tietoa lapsiperheiden peruspalvelujen uudistamista varten (ks. Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma 2004–2007). Tuloksena on myös muihin konteksteihin yleistettävissä olevaa tietoa ennaltaehkäisevän terveystyön käytänteistä, sen mahdollisuuksista ja haasteista.

Projektin kokoava teema on asiakkuuden ja ammattilaisen ja asiakkaan välisen suhteen muutos neuvolassa. Projektissa tutkittavia alateemoja ovat:

  • Vanhemmuus ja perhe (Tiitinen)
  • Elämäntavat (Lindfors)
  • Psykososiaalinen tuki (Ruusuvuori)
  • Tiimityö (Ruusuvuori)
  • Asiakkuus ja toimijuus (Homanen)


Tutkimusryhmä:

YTT, dosentti, sosiaalipsykologian professori Johanna Ruusuvuori
Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
johanna.ruusuvuori (at) uta.fi

YTT, yliopistonlehtori Pirjo Lindfors
Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö
pirjo.lindfors (at) uta.fi

YTT Riikka Homanen
Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
riikka.homanen (at) uta.fi

YTT Sanni Tiitinen
Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
sanni.tiitinen (at) uta.fi

Julkaisuja ja tieteellisiä esityksiä