Ystävyys potentiaalina? Nuorten inklusiiviset ystävyyskäytännöt syrjäytymisriskin ehkäisemisen näkökulmasta

Tutkimus käsittelee nuorten ystävyyssuhteita yhteisöihin ja yhteiskuntaan osallistavana voimavarana. Lähtökohtainen oletus on, ettei ystävyydessä ole kyse vain yksityisestä suhteesta kahden tai useamman ihmisen välillä vaan myös laajemmista yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista suhteista. Tutkimuksessa kysytään, voidaanko nuorten osallisuutta edistää tunnistamalla, tukemalla ja suuntaamalla nuorten ystävyyksiä.

Tutkimus muodostuu kolmesta osiosta: 1. verkostokartoin tuotetusta rakenteellisesta ystävyysprofiilista, 2. ystävyyden merkityksiä ja käytäntöjä käsittelevästä kuva-, haastattelu- ja havainnointiaineistosta ja 3. nuorten ja aikuisten välisiä, nuorten ystävyyksiä koskevia neuvotteluja käsittelevästä aineistosta.

Tutkimus edistää tieteellistä keskustelua arjen voimavaroista, yksityisten ja yhteisöllisten suhteiden välisestä vuorovaikutuksesta sekä nuorten omaehtoisten käytäntöjen institutionaalisista ehdoista. Se hyödyttää myös nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen parissa toimivia ammattilaisia ja päätöksentekijöitä.

Kesto: 2016–2019
Rahoittaja: Suomen Akatemia (SA285592)

Lisätietoja:
Tutkijatohtori Riikka Korkiamäki
riikka.korkiamaki@uta.fi
puh. 050 433 6299
Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityö
Porin yliopistokeskus, Tampereen yliopiston Porin yksikkö