Kriisit isien elämässä

Nykypäivän isältä odotetaan sekä hoivaa että perheen elättämistä. Mutta mitä on olla isä, kun elämä ei mene käsikirjoituksen mukaan: kun perhe kohtaa mielenterveysongelmia, päihteiden käyttöä, väkivaltaa tai tilanteen, jossa isä istuu linnatuomiota?

Näitä kysymyksiä tarkastellaan Kriisit isien elämässä -tutkimushankkeessa. Tutkimuksen keskiössä ovat eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien miesten kertomukset heidän omasta isyydestään ja elämästään. Kaikkia miehiä yhdistää omaan elämään liittyvä suuri kriisi, jonka ratkaiseminen omin eväin, ilman perheen ulkopuolista apua ja tukea, ei ole onnistunut. Tutkimus pohjaa kahteen haastatteluaineistoon. Näistä ensimmäinen koostuu vankilatuomiota suorittavien isien ja toinen Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten tukimuotojen kautta tavoitettujen isien haastatteluista. Tutkimus toteutetaan Jyväskylän yliopiston, Tampereen yliopiston, Ensi- ja turvakotien liiton ja tutkimuksessa mukana olevien vankiloiden yhteistyönä.

Hankkeen tutkijat:

KT Johanna Mykkänen työskentelee Jyväskylän yliopistossa varhaiskasvatustieteen oppiaineessa yliopistonlehtorina ja tutkii niin isyyttä, lapsuutta kuin vanhemmuuttakin erilaisissa tutkimushankkeissa (Perheen Arki, CHILDCARE, Minulle Tärkeä Mies, Kriisit isien elämässä).

KT, YTM Petteri Eerola työskentelee Tampereen yliopiston Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLAssa CHILDCARE-hankkeen tutkijatohtorina. Tutkimuksessaan Petteri Eerola tarkastelee muun muassa isyyttä, vanhemmuutta ja lastenhoitoa.

Julkaisuja:

Mykkänen, J., Eerola, P., Forsberg, H. & Autonen-Vaaraniemi, L. 2017. Fathers’ narratives on support and agency: a case study of fathers in a Finnish child welfare NGO. Nordic Social Work Research. http://dx.doi.org/10.1080/2156857X.2017.1356350

Eerola, P. & Mykkänen, J. 2017. Isänä vankilassa. Haaste 17 (1), 12–13. http://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste12017/isanavankilassa.html

Mykkänen, J. & Eerola, P. 2016. ”Kodittomasta nististä vastuulliseksi perheenisäksi” – isyys kriisin varjossa. Ruusupuiston uutiset. https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/5-2016/2-Isyys-kriisin-varjossa

Opinnäytetyöt:

Säyrylä, S. 2017. Isyys ja elämän kriisit – Isyyden merkitys, haasteet, voimavarat ja tuki. Varhaiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/54404/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201706092777.pdf?sequence=1

Haastatteluja ja lehtijuttuja:

YLE 28.5.2017: Kriisi-isä löytää avun järjestöstä tai kavereilta – Kaiken taustalla oma halu selvitä

Enska-lehti 2/2007: Kriisissäkin isä haluaisi hyvää