Perhe-elämää vankilan varjossa

Perhe-elämää vankilan varjossa on Tampereen yliopistossa ajalla 1.2–31.12.2018 toteutettava tutkimushanke, jonka tavoitteena on laajentaa ja monipuolistaa kuvaa vankilassa olleiden perhe- ja läheissuhteista sekä avata uusia näkökulmia perhe-elämään.

Tutkimushanke keskittyy tarkastelemaan perhettä vankilassa olleiden ja vankien perheenjäsenten näkökulmista. Hankkeessa kerätään kaksi empiiristä aineistoa neljän rikosseuraamus- ja sosiaalialan järjestötoimijan avustuksella. Pääaineisto koostuu aiemmin vankilassa olleiden yksilöhaastatteluista ja täydentävä aineisto perheenjäsenten ryhmähaastatteluista.

Hanke tuottaa perustietoa vankien perhe-elämästä, jonka pohjalta erilaisia rikosseuraamusalan käytäntöjä voidaan kehittää. Perhe-elämää tarkastelevan tutkimustiedon avulla voidaan löytää muun muassa palvelujärjestelmän aukkokohtia, hyviä käytäntöjä ja mahdollisuuksia tukea perhesuhteita entistä paremmin.

Hanketta rahoittaa Rikosseuraamuslaitos ja sen toteuttaa tutkijatohtori Rosi Enroos Tampereen yliopistosta.

Lisätiedot:

Tutkijatohtori Rosi Enroos

Rosi.Enroos@uta.fi

050 318 6072

Tampereen yliopisto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/

Sosiaalityö