Unequal Childhood: A Study on Children's Life Changes and Wellbeing in the Nordic Countries

Julkaisuja

Lähde, Miia (2004) Lapset ja ulkonäköruumiillisuus: monimenetelmäinen tutkimus 10-13-vuotiaiden ruumiillisesta identiteetistä. Pro-gradu tutkielma. Tampereen yliopisto.

Lähde, Miia (2006) Inadequate Self? Bodily Appearance, Risk and Identity among Preadolescent Children. In: Atte Oksanen, Eija Paavilainen, and Tarja Pösö (eds.) Comparing Children, Families & Risks. Tampere University Press. Childhood and Family Research Unit net series., 121-130.

Minkkinen, Jaana (2015) Lapsen hyvinvointimalli. Lasten emotionaalinen hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet alakoulussa (väitöskirja). University of Tampere, Tampere.

Minkkinen, Jaana (2014) Associations between school-related factors and depressive symptoms among children: A comparative study, Finland and Norway. School Psychology International, 35(5), 463-474.

Minkkinen, Jaana (2013) The Structural Model of Child Well-being. Child Indicators Research, 6(3), 547-558.

Minkkinen, Jaana (2011) Opettaja ja lapsen hyvinvointi. Teoksessa M. Salonen & A. Oksanen (toim.) Toiminnallisia loukkuja. Tampere: Tampere University Press.

Pasanen, Hanna-Mari (2004) Hierarkkiset lineaariset mallit ja lasten psykososiaalinen hyvinvointi. Pro-gradu tutkielma. Tampereen yliopisto.

Vahtola, Laura (2006) Child’s right to participate. A comparative study based on the third periodic reports of Finland and Norway submitted to the UN Committee on the Rights of the Child in 2003. Master’s thesis.