Lasten ja vanhempien välinen vuorovaikutus medioituneessa perhearjessa

Yhä medioituneemmassa yhteiskunnassa perheet tarvitsevat arkisen vuorovaikutuksensa tueksi tutkimustietoa, mutta myös konkreettiseen arkielämään sidoksissa olevaa ymmärrystä. Tässä tutkimushankkeessa tuotetaan tietoa kotien mediankäyttötilanteista. Vanhempien ja lasten väliset suhteet muotoutuvat osana vuorovaikutusta, jossa saatavilla olevat teknologiset resurssit määrittävät vuoropuhelulle jäsentyviä paikkoja ja mahdollisuuksia. Tutkimushankkeemme tavoitteena on tarkastella yksityiskohtaisesti sitä, millaisia valinnan paikkoja vanhemmille ja lapsille avautuu heidän keskinäisen vuorovaikutuksensa tärkeissä solmukohdissa. Hankkeessa kerättävä tutkimustieto tuottaa käytännönläheisiä ja tunnistettavia esimerkkejä, joita vanhemmat ja lapset voivat hyödyntää omassa toiminnassaan.

Tutkimuksessa käytetään kaikkiaan neljää aineistotyyppiä: ajankäyttöaineistoa, haastatteluaineistoa, videoaineistoa, sekä virikemateriaaliin perustuvaa dialogista keskusteluaineistoa. Dialogisen keskusteluaineiston virikemateriaalina käytetään elävän elämän esimerkkejä, jotka on valittu arkisen perhe-elämän videotallenteista. Hankkeessa kehiteltävää dialogista haastattelumetodia voidaan hyödyntää koulutus- ja ohjausvälineenä yhteistyöprojekteissa, esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa.

Hanke on jatkoa Suomen Akatemian hankkeelle ”Media, perheen vuorovaikutus ja lasten hyvinvointi”