Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuus (SOC-M02) (20–40 op)

Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuus sisältää useita monitieteisiä, vuosittain vaihtuvia opintojaksoja sekä itsenäisiä suoritusmahdollisuuksia.

Opiskelija voi suorittaa kursseja luento-opetuksena ja/tai itsenäisinä suorituksina kirjatentillä, esseellä ja tapahtumapassilla.

Teemakokonaisuutta suorittaessaan opiskelija perehtyy monipuolisesti lapsuutta, perhettä ja elämänkulun eri vaiheita tarkastelevaan tutkimukseen ja sen nykykeskusteluihin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee lapsuus-, perhe- ja elämänkulkututkimuksen keskeisimmät tutkimusperinteet ja kysymyksenasettelut, tunnistaa tutkimuksen ydinkäsitteet ja hahmottaa tutkimusalan yhteiskunnallisen merkityksen osana toimintaympäristöjen muutosta ja uusia haasteita. Opiskelija ymmärtämään yksilön, perheen ja yhteiskunnan instituutioiden välisiä suhteita, osaa jäsentää lapsuuden ja perhe-elämän kulttuurisia, ajallisia ja paikallisia eroja sekä vuorovaikutuksellisia elementtejä sekä tunnistaa toimijuuden osana lapsuuden ja perhe-elämän käytäntöjä.

Kokonaisuuden koostamisen ja arvioinnin (ent. kokonaismerkintä) tutkintotodistukseen saa suorittamalla vähintään 20 opintopistettä teemakokonaisuudesta.

Seuraa opetustarjontaa opiskelijan oppaassa ja ilmoittaudu kursseille sisussa. Akvaariotentteihin ilmoittaudutaan sekä sisussa että TUNI-EXAMissa. Esseevaihtoehdosta sovitaan tentaattorin kanssa.

Lukuvuonna 2022–2023 tarjolla on muun muassa seuraavaa opetusta:

Tapahtumapassi (5 op), periodit 1–5, (YKT.M.410, YKT.YKE.200, YKT.YKE.201, YKT.YKE.202, YKT.YKE.203, YKT.YKE.204, YKT.YKE.205, YKT.YKE.206) verkkokurssi

Sukupuolistunut väkivalta lasten ja nuorten arjessa (5 op), periodit 1–5, (YKT.YKE.202, YKT.YKE.203, YKT.YKE.204, YKT.YKE.205, YKT.YKE.206), verkkokurssi

Lapset, perhe ja arki (5 op), (YKT.222, YKT.YKE.200, YKT.YKE.201, YKT.YKE.2002, YKT.YKE.203, YKT.YKE.204, YKT.YKE.205, YKT.YKE.206) periodit 3–4, verkkokurssi

Yunet1 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa, (5 op), syksy 2022 (YKT.YKE.203, YKT.YKE.206, YKT.222)  Ilmoittautuminen YUNETin sivuilla 3.10.2022 alkaen ja sisussa.

Yunet3 Lapsuus tutkimuskohteena (5 op), syksy 2022, (YKT.YKE.203, YKT.YKE.206, YKT.222), Ilmoittautuminen YUNETin sivuilla 22.8.2022 alkaen ja sisussa.

Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia (5 op) syksy 2022 (YKT.YKE.203, YKT.YKE.206, YKT.222), Ilmoittautuminen YUNETin sivuilla 1.8.2022 alkaen ja sisussa.

HUOM! Kurssit Yunet1, Yunet3 ja Yunet8 ovat YUNET-Nuorisotutkimuksen yliopistoverkoston opetustarjontaa. Kurssien tarkemmat tiedot selviävät YUNETin kotisivuilta https://yunet-verkosto.blog/opetus/kurssit/ Ilmoittautuminen kursseille tapahtuu myös YUNETin nettisivuilla.

Kokonaisuuden rakenne

SOC-M02 Lapsuus, perhe ja elämänkulku, 20–40 op

Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä, 5 op

 • M.410 Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä (5 op)

Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä, 5–10 op

 • YKE.200 Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä 1 (5 op)
 • YKE.201 Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä 2 (5 op)

Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja, 5–10 op

 • YKE.202 Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja 1 (5 op)
 • YKE.203 Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja 2 (5 op)

Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt, 5–15 op

 • YKE.204 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt 1 (5 op)
 • YKE.205 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt 2 (5 op)
 • YKE.206 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt 3 (5 op)

Tenttikirjallisuus

YKT.M.410: Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä (5 op)

 1. Oinonen (2008) (e) Families in Converging Europe. A Comparison of Forms, Structures and Ideals

JA

 1. Kehily Mary (2009) (toim.) (e) An Introduction to Childhood Studies. Open University Press TAIMontgomery (2009) An Introduction to Childhood. Anthropological Perspectives on Children’s Lives. Wiley-Blackwell.

JA

 1. Lynch (2003) Individuals, Families and Communities in Europe 1200-1800. The Urban Foundation of Western Society.

YKT.YKE.200: Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä 1  (5 op)

 1. Jallinoja, Hurme & Jokinen (toim.) (2014) Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus. TAIMcKie & Callen (2012) Understanding Families. An Global Introduction. SAGE

JA

 1. Bryceson & Vuorela (eds.) (2000) (e) The Transnational Family. New European Frontiers and Global Networks. Oxford: Berg.

JA

 1. Allen; Few & Lloyd (toim.) (2009) (e) Handbook of Feminist Family Studies Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications TAI Lahti, Aarnio, Moring & Kerppola (toim.) (2020) Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren alla. Helsinki: Gaudeamus

YKT.YKE.202: Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja 1  (5 op)

Kirjatenttiin valitaan kolme kirjaa seuraavista:

 1. Eerola & Mykkänen (toim.) (2014) Isän kokemus. Helsinki: Gaudeamus.
 2. Jallinoja (2009) Vieras perheessä. Helsinki: Gaudeamus.
 3. Ruckenstein (2013) Lapsuus ja talous. Helsinki: Gaudeamus.
 4. Hyvärinen, Oinonen & Saari (toim.) (2015) Hajoava perhe. Tampere: Vastapaino.
 5. Eerola & Pirskanen (toim.) (2018) Perhe ja tunteet. Helsinki: Gaudeamus.
 6. Forsberg & Ritala-Koskinen (2018) Monen kodin lapset. Lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Gaudeamus.

YKT.YKE.204: Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt 1 (5 op)

Kirjatenttiin valitaan kolme kirjaa seuraavista:

 1. Lahikainen, Mälkiä & Repo (toim.) (2015) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino TAITannen, Kendall & Gordon (eds.) (2007) Family Talk. Discourse and Identity in Four American Families. Oxford: Oxford University Press

JA

 1. Katajala-Peltomaa & Vuolanto (2013) Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla. Helsinki: Gaudeamus. TAIBrannen& Heptinstall (2005) Connecting Children: Care and Family Life in Later Childhood. Routledge

JA

 1. Chambers, Allan, Phillipson & Ray (2009) Family Practices in Later Life. Policy Press.TAIHoppania ym. (2016) Hoivan arvoiset. Vaiva yhteiskunnan ytimessä. Gaudeamus

 

Opintokokonaisuuden arvioinnin hakeminen

Opiskelijan oppaan ohjeet arvioinnin hakemiseen:

Opintokokonaisuuden koostaminen ja arviointi (ent. kokonaismerkintä)

 • Kokonaisuuden arvioinnin voi saada, kun Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuudesta on suoritettu vähintään 20 opintopistettä.
 • Ennen kokonaisuuden arvioinnin hakemista kokonaisuuden tulee sisältyä opintosuunnitelmaasi.
 • Arviointi haetaan Sisussa. Kun kokonaisuus on suoritettu, eikä opintokokonaisuuteen tule enää lisää suorituksia, voi arviointia hakea. Arviointi haetaan Sisussa seuraavaa reittiä:
 • Opintojen rakenne -> Lapsuus, perhe ja elämänkulku -> Näkyy tilassa ”Osat suoritettu” -> Paina opintojaksoesitettä -> Valitse ”Pyydä arviointia”.
 • Tämän jälkeen kokonaisuus näkyy tilassa ”arviointia haettu”. Hyväksytystä hakemuksesta saat viestin Sisuun.