Voit sisällyttää Nuoret ja nuorisotyö -ja Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemaopintoihin Nuorisotutkimuksen yliopistoverkoston (YUNET) opintoja!

YUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto tarjoaa monipuolisesti verkko-opetusta nuoruuden, lapsuuden ja koulutuksen kysymyksistä. Verkostoon kuuluvat Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Nuorisotutkimusseura. YUNETin tarkoituksena on edistää korkealuokkaista nuorisoon kohdistuvaa opetusta, tutkimusta ja tiedonvälitystä.

Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijat voivat suorittaa YUNETin kursseja osana ”Nuoret ja nuorisotyö” – teemaopintoja (YKYT07) ja ”Lapsuus, perhe ja elämänkulku” -teemaopintoja (YKYT04) sekä korvata yhteiskuntatutkimuksen opintojakson ”Lapsuus, nuoruus ja perhe” (YKTA03C).

Tutustu YUNETin kurssitarjontaan ja ilmoittaudu kursseille YUNETin sivuston (https://yunet-verkosto.blog/opetus/kurssit/) ohjeiden mukaisesti. YUNET-opinnot rekisteröidään opiskelijan omassa yliopistossa. Kurssien suoritustiedot toimitetaan Tampereen yliopiston YUNET- yhteyshenkilölle rekisteröintiä varten. YUNET-kursseja vastaavien Tampereen yliopiston opintojaksojen koodit löytyvät alta.

Ilmoittautuminen YUNETin kevään 2021 kursseille alkaa 7.12.2020, ja ilmoittautumisen kurssikohtaiset päättymisajat löydät yllä mainitulta YUNETin kurssisivulta.

YUNETin koko kurssitarjonta ja vastaavien opintojaksojen koodit Tampereen yliopistossa:

Yunet1 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa, 5 op (HY): YKT04.3; YKT04.4; YKTA03C

Yunet2 Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen keskeiset suuntaukset 5 op (TaY): YKTA02A

Yunet3 Lapsuus tutkimuskohteena, 5 op (JY): YKT04.2

Yunet4 Nuoruus ja sukupolvet, 5 op (JY): NUTM2

Yunet5 Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit, 5 op (OY): NUTM2

Yunet6 Koulutussosiologia, 5 op (OY): NUTM2

Yunet7 Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät nuoruudessa, 5 op (TY): NUTM2

Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia, 5 op (TY): NUTM2; YKT04.2

Yunet9 Nuorisotutkimuksen menetelmät, 5 op: sovittava erikseen tutkielman ohjaajan kanssa

Lisätietoja Nuoret ja nuorisotyö -teemaopinnoista: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintokokonaisuudet/otm-b3f0fb19-21cb-4f75-9fdd-bf3b757946e9?year=2020

Lisätietoja Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemaopinnoista: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintokokonaisuudet/otm-ff2074b9-c592-4ea1-87dd-dab99935ce6f?year=2020

Lisätietoja Lapsuus, nuoruus ja perhe opintojaksosta: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/otm-937a5143-8a0c-464f-8767-875b917a9cb6?year=2020

 

Vastuuopettajat:

YKYT07 Nuoret ja nuorisityö -teemaopinnot (20-40 op.) Juha Nieminen

YKYT04 Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemaopinnot (20-40 op.) Katja Repo

YKTA03C Lapsuus, nuoruus ja perhe (5 op.) Katja Repo

YUNET-opintojen koulutusyhteyshenkilö: Päivi Honkatukia (ilmoita hänelle, mihin kohtaan haluat YUNET-suorituksesi kirjattavan)