Jaettu ja jakamaton äitiys. Naisten kokemuksia äitiydestä, sen haasteista ja niihin vastaamisesta

Eija Eronen: Jaettu ja jakamaton äitiys. Naisten kokemuksia äitiydestä, sen haasteista ja niihin vastaamisesta

Oppiaine: Sosiaalipolitiikka
Ohjaajat: Katja Repo ja Ritva Nätkin


Väitöskirjatutkimus selvittää, miten jaettu ja jakamaton äitiys vuorottelevat naisten kokemuksissa. Väitöskirja koostuu neljästä artikkelista ja yhteenvetoluvusta. Ensimmäinen artikkeli tarkastelee äitiyden tukemisen tapoja. Kolme muuta artikkelia käsittelevät naisten kokemuksia äitiyden haasteista, tuen hakemisesta ja vastaanottamisesta sekä ryhmässä tuotetusta äitiydestä.

Väitöskirjatutkimuksen juuret ovat Äitiyttä tukemassa -projektissa (2015-2016). Projekti tarkastelee vuodesta 1988 alkaen Tampereella toiminutta vertaisryhmää, joka on suunnattu äideille ja heidän lapsilleen.

Tutkimus toteutetaan laaja-alaisen etnografisen aineiston perusteella. Aineistona ovat vertaisryhmän toimintaan osallistuvien äitien ja vastuuhenkilöiden haastattelut, osallistuvaan havainnointiin perustuvat kenttämuistiinpanot sekä ryhmän toiminnasta tuotetut dokumentit.

Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla voidaan ymmärtää äitiyden haasteita naisten näkökulmasta. Lisäksi tutkimus tuottaa tietoa erityisesti ryhmätoiminnan mahdollisuuksista äitiyden tukemiseen.