Media, perheen vuorovaikutus ja lasten hyvinvointi - julkaisut ja tieteelliset esitykset

Julkaisut:

Kallio, Aku (2015) Pelottavien TV-ohjelmien käsittely lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino, 227-245.

Kallio, Aku; Ruusuvuori, Johanna & Lahikainen, Anja Riitta (submitted) (2015) Emotion regulation in child-parent-interaction. Regulating fear while watching movies/TV at home.

Kallio, Aku (2017) Practices of parental mediation in television viewing. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media, Family Interaction and the Digitalization of Childhood. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Lahikainen, Anja Riitta; Mälkiä, Tiina & Repo, Katja (toim.) (2015) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino.

Lahikainen, Anja Riitta (2015) Media lapsiperheen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino, 15-39.

Lahikainen, Anja Riitta  (2017) New media, family interaction and socialization. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media, Family Interaction and the Digitalization of Childhood. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Lahikainen, Anja Riitta & Arminen, Ilkka (2015) Perheet, media ja tulevaisuus. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino, 264-288.

Lahikainen, Anja Riitta & Arminen, Ilkka (2017) Family, media and the digitalization of childhood. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media, Family Interaction and the Digitalization of Childhood. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Mantere, Eerik (2014) Ajan ja huomion saaminen vanhemmilta. Tutkimus lasten aloitteista yhdessä olemiseen ja vanhempien vastauksista keskustelunanalyysin ja kiintymyssuhdeteorian näkökulmasta. Sosiaalipsykologian pro gradu –tutkielma. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö: Tampereen yliopisto

Mantere, Eerik & Raudaskoski, Sanna (2015) Kun matkapuhelin vie vanhemman huomion. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino, 205-226.

Mälkiä, Tiina (2015) Tutkijan kamerat kodeissa.Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino, 55-79.

Mälkiä, Tiina & Arminen, Ilkka (2015) Perheruokailu, media ja sosialisaatio. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino, 132-156.

Mälkiä, Tiina (2017) Performative family life. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media, Family Interaction and the Digitalization of Childhood. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Raudaskoski, Sanna (2015) Tahmea media haastaa normaalin vuorovaikutuksen. Uutistamo 9.7.2015.

Mantere, Eerik & Raudaskoski, Sanna (2017) The sticky media device. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media, Family Interaction and the Digitalization of Childhood. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Raudaskoski, Sanna & Mantere Eerik & Valkonen, Satu (2017) The influence of parental smartphone use, eye contact and ”bystander ignorance” on child development. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media, Family Interaction and the Digitalization of Childhood. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Repo, Katja & Nätti, Jouko (2015) Lasten ja nuorten median käytön aikatrendit. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino, 80-107.

Repo, Katja & Nätti, Jouko (2015) Lapset ja nuoret yksin ja yhdessä median parissa. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino, 108-131.

Repo, Katja & Nätti, Jouko (2015) Televisio ja tietokone lasten ja nuorten ajankäytön rytmittäjinä. Teoksessa Anu-Hanna Anttila, Timo Anttila, Mirja Liikkanen & Hannu Pääkkönen (toim.) Ajassa kiinni ja irrallaan – yhteiskunnalliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus.

Repo, Katja & Valkonen, Satu (2017) Children’s media use: the perspective of time use. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media, Family Interaction and the Digitalization of Childhood. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Suoninen, Eero (2015) Lapsen aseman rakentuminen perheen ruokapöytäkeskustelussa. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino, 157-181.

Suoninen, Eero (2015) Kun tietokone vangitsee lapsen huomion. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino, 182-204.

Suoninen, Eero (2015) Isä-poika- ja äiti-tytär – vuorovaikutus television äärellä. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino, 246-263.

Suoninen, Eero (2017) Masculine and feminine aspects of interaction in the context of watching TV. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media, Family Interaction and the Digitalization of Childhood. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Suoninen, Eero (2017) When a computer dominates a child’s attention. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media, Family Interaction and the Digitalization of Childhood. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Tiilikainen, Sanna & Arminen, Ilkka (2017) Together individually. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media, Family Interaction and the Digitalization of Childhood. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Tieteellisiä esityksiä:

Kallio, Aku: Parental mediation in interaction. Childhood Studies -konferenssi: Turku, 7.6.2016.

Kallio, Aku: Lasten TV-pelot ja vuorovaikutus. Medialaitteet haasteena lapsiperheiden arjessa-seminaari. Therapeia-säätiön Koulutuskeskus: Helsinki. 11/2015

Kallio, Aku: Watching funny home videos. PERLAn tutkimusseminaari, Tampereen yliopisto: Tampere 11/2015

Kallio, Aku: Lasten TV-pelot ja vuorovaikutus. Media, lapset ja perhevuorovaikutus -seminaari, Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA, Tampereen yliopisto: Tampere. 3/2015

Kallio, Aku: Touching in Request Sequences. Touching Moments – Workshop on touch and social interaction. Linköping, Ruotsi 3/2015

Kallio, Aku: Lasten TV-pelot. PERLAn tutkimusseminaari, Tampereen yliopisto: Tampere. 2/2015

Kallio, Aku: Arkimaailman ja fiktiivisen maailman rajapinnoilla: Lasten TV-pelkojen käsittely vuorovaikutuksessa. Perhetutkimuksen päivät, Jyväskylä 4/2014.

Kallio, Aku: ”Apua tulee pelottava kohta!” Lasten ja vanhempien keskusteluja jännittävistä kohtauksista televisiota katseltaessa. Sosiaalipsykologian päivät. Helsinki. 11/2012.

Lahikainen, Anja Riitta: Miten tutkimus tavoittaa perhevuorovaikutuksen ydintä?. Medialaitteet haasteena lapsiperheiden arjessa-seminaari. Therapeia-säätiön Koulutuskeskus: Helsinki. 11/2015

Mälkiä, Tiina: Perheruokailut ja media. Medialaitteet haasteena lapsiperheiden arjessa-seminaari. Therapeia-säätiön Koulutuskeskus: Helsinki. 11/2015

Mälkiä, Tiina: Perheruokailut, vuorovaikutus ja sosialisaatio. PERLAn tutkimusseminaari, Tampereen yliopisto: Tampere 11/2015

Mälkiä, Tiina: Domesticating research cameras at home. Discourse Lab, Center for Interaction, Language, and Culture. Department of Anthropology, UCLA, USA. 4/2015

Mälkiä, Tiina: ”Yuk, there is rice in this!” Children’s complainings about food at dinner and parents’ responses. Discourse Lab, Department of Applied Linguistics, UCLA, USA. 3/2015.

Mälkiä, Tiina: ”Yuk, there is rice in this” Children’s complainings about food at dinner and parents’ responses. Sosiaalipsykologian päivät. Tampere. 11/2013

Mälkiä, Tiina & Arminen, Ilkka: Media and Family Dinner. International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis (IIEMCA) Conference. Waterloo, Canada. 8/2013.

Mälkiä, Tiina & Arminen, Ilkka: Lasten ruokailuun kohdistuvat kasvatuskäytänteet. Keskusteluntutkimuksen päivät. Tampere. 1/2013

Mantere, Eerik & Lahikainen, Anja Riitta: Perheen arjen vuorovaikutus, kiintymyssuhdeteoria ja keskustelunanalyysi. Sosiaalipsykologian päivät. Helsinki. 11/2012.

Mälkiä, Tiina: Changing Family Practices: How do the media pervade the family meal times? Families in a changing Europe – Challenges, conflicts and interventions. European Society on Family Relations (ESFR) Conference. Lillehammer, Norway. 9/2012

Raudaskoski, Sanna: Kun arkivuorovaikutus ja virtuaalinen vuorovaikutus kohtaavat. Medialaitteet haasteena lapsiperheiden arjessa-seminaari. Therapeia-säätiön Koulutuskeskus: Helsinki. 11/2015

Raudaskoski, Sanna: Sticky Smart Phone. When a smart phone catches the attention of a parent. International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis, IIEMCA Conference. Kolding, Denmark. 8/2015

Raudaskoski, Sanna: Tahmea media. Media, lapset ja perhevuorovaikutus -seminaari, Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA, Tampereen yliopisto: Tampere. 3/2015

Raudaskoski, Sanna: Kun matkapuhelin vie vanhemman huomion. Psykologia ja viihde. Turun seudun psykologiyhdistyksen järjestämä avoin yleisöseminaari. 11/2014

Raudaskoski, Sanna & Mantere, Eerik: Kun matkapuhelin vie vanhemman huomion. Sosiaalipsykologian päivät. Helsinki. 11/2014

Repo, Katja & Nätti, Jouko: Lasten ja nuorten median käytön aikatrendit 1979-2010. Medialaitteet haasteena lapsiperheiden arjessa-seminaari. Therapeia-säätiön Koulutuskeskus: Helsinki. 11/2015

Repo, Katja & Nätti, Jouko: Lasten ja nuorten median käyttö – ajankäytön näkökulma. Media, lapset ja perhevuorovaikutus -seminaari, Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA, Tampereen yliopisto: Tampere. 3/2015

Repo, Katja & Nätti, Jouko: Lapset ja nuoret yksin ja yhdessä median parissa. PERLAn tutkimusseminaari, Tampereen yliopisto: Tampere. 2/2015

Repo, Katja & Nätti Jouko: Media and children’s use of time. Values of Childhood and Childhood Studies. VI Conference on Childhood Studies. University of Oulu: Oulu. 5/2014

Repo, Katja & Nätti, Jouko: Lasten ja nuorten media-aika. Sosiaalipsykologian päivät – Sosiaaliset suhteet. Tampereen yliopisto: Tampere. 11/2013

Repo, Katja & Nätti, Jouko: Koti lasten mediaympäristönä. Sosiaalipolitiikan päivät 2013. Sosiaalipolitiikan markkinoistuminen – yksityisen ja julkisen muuttuva raja,.Tampereen yliopisto: Tampere. 10/2013

Suoninen, Eero: Hektinen arki ja vuorovaikutuksen ristiriidat. Medialaitteet haasteena lapsiperheiden arjessa-seminaari. Therapeia-säätiön Koulutuskeskus: Helsinki. 11/2015

Suoninen, Eero: Valinnan paikat lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa. Media, lapset ja perhevuorovaikutus -seminaari, Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA, Tampereen yliopisto: Tampere. 3/2015

Suoninen, Eero: Isä-poika- ja äiti-tytär –vuorovaikutus television äärellä. Sosiaalipsykologian päivät. Helsinki. 11/2014

Suoninen, Eero: Construction of child’s position in family dinner conversation. Social Psychology Conference. University of Tampere: Tampere. 11/2013

Suoninen, Eero: Toimintojen yhteensovittaminen nykyperheen hektisessä arjessa. Keskusteluntutkimuksen päivät. Tampereen yliopisto: Tampere. 1/2013

Suoninen, Eero & Mälkiä, Tiina: Miten lapsuutta tehdään rajoittamalla median käyttöä? Lapsuutta ja nuoruutta tulkitsemassa. Monitieteinen nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen konferenssi. Helsinki. 11/2012

Suoninen, Eero & Mälkiä, Tiina: Interactional strategies for regulating children’s media use. NorDIsCo 2012: 2nd Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. Linköping, Sweden. 11/2012

Suoninen, Eero: New challenges of regulating children’s media use. Families in a changing Europe – Challenges, conflicts and interventions. European Society on Family Relations (ESFR) Conference. Lillehammer, Norway. 2/2012

Valkonen, Satu; Raudaskosk, Sanna & Mantere, Eerik: Parental Smartphone Use and “Bystander Ignorance”: Insights from Social Interaction Studies. Childhood Studies -konferenssi, Turku, 7.6.2016.

Muut:

Lahikainen, Anja Riitta: Perhetutkimus tänään. Tampereen yliopisto. 8/2012.