Perheen vuorovaikutus, lasten emootiot ja media

Aku Kallio: Perheen vuorovaikutus, lasten emootiot ja media

Oppiaine: Sosiaalipsykologia
Ohjaajat: Eero Suoninen ja Johanna Ruusuvuori


Väitöskirjatyö tarkastelee, miten median lapsissa herättämiä tunteita käsitellään perheen vuorovaikutuksessa reaaliaikaisesti ja millaisia vuorovaikutusresursseja toimijat hyödyntävät mediankäyttötilanteissa. Aineistona tutkimuksessa ovat perheissä tapahtuvat aidot mediankäyttötilanteet. 26 suomalaisperheen arkea on kuvattu useilla kameroilla, jotka on sijoitettu tietokoneelle, olohuoneeseen ja keittiöön. Metodeina tutkimuksessa käytetään keskustelunanalyysia ja multimodaalista vuorovaikutuksen analyysia.

Tähänastiset tulokset osoittavat muun muassa, miten tunnesäätely rakentuu lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimus tuottaa aivan uudenlaista tietoa lapsen, aikuisen ja median välisestä suhteesta ja kontribuoi erityisesti keskusteluun lasten hyvinvoinnista medioituvassa maailmassa sekä keskustelunanalyyttiseen teorianmuodostukseen emootioiden merkityksestä vuorovaikutuksessa.