Ristiriitainen kotihoidon tuki - julkaisut ja tieteelliset esitykset

Julkaisuja:

Rantalaiho, Minna (2012) Suomalainen lasten kotihoidon tuki pohjoismaisessa kehyksessä. Teoksessa Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino, 65−110.

Rantalaiho, Minna (2010) Rationalities of Cash-for-Childcare: the Nordic Case. Teoksessa Jorma Sipilä, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Cash- for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar,

Rantalaiho, Minna (2011) Päivähoito-oikeus säilytettävä. Turun Sanomat. 8.2.2011

Repo, Katja (2015) Sitkeää vääntöä lastenhoitopolitiikasta. Uutistamo. 15.4.2015

Repo, Katja (2014) Puheenaihe: Miten Suomen lapset ja nuoret voivat? Kuulemmeko me heidät? Aamulehti 21.5.2014.

Repo, Katja (2013) The Child in the Context of Home Care – Finnish mothers’ assessments. Teoksessa Eriikka Oinonen & Katja Repo (toim.) Women, Men and Children in Families: Private Troubles and Public Issues. Tampere: Tampere University Press, 195−212.

Repo, Katja (2012) Lasten kotihoidon tuen merkitykset perheiden arjessa. Teoksessa Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino, 111−150.

Repo, Katja (2010) Finnish Child Home Care Allowance – User’s Perspective and Perceptions. Teoksessa Jorma Sipilä, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Cash- for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 46−64.

Repo, Katja (2010) Families, Work and Homecare. Assessing Finnish Child Home Care Allowance. Barn, 43-61.

Repo, Katja (2010) Lasten kotihoidon tuki: monisyinen perhepoliittinen tuki. Sosiaalitieto 11/2010, 7.

Repo, Katja (2009) Lapsiperheiden arki. Näkökulmina raha, työ ja lastenhoito. Acta Universitatis Tamperensis 1479. Tampere: Tampere University.

Repo, Katja (2009) Pienten lasten kotihoito – puolesta ja vastaan. Teoksessa Anneli Anttonen, Heli Valokivi & Minna Zechner (toim.) Hoiva – Tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino, 219-237.

Repo, Katja (2007) Pienten lasten kotihoito lastenhoidon vaihtoehtona. Janus 15(3), 229−244.

Repo, Katja & Kröger, Teppo (2009) Kunnallinen päivähoito: oikeus hoivaan ja varhaiskasvatukseen. Teoksessa Anneli Anttonen, Heli Valokivi & Minna Zechner (toim.) Hoiva – tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino, 200−218.

Repo, Katja & Rantalaiho, Minna (2012) Aika päästä eroon lastenhoidon taistelukentästä. Alusta. 18.10.2012

Repo, Katja & Rantalaiho, Minna (2012) ”Joko tain” tilalle saatava ”sekä että”. Aamulehti B17, Vierailija, 18.11.2012.

Repo, Katja; Sipilä, Jorma; Rissanen, Tapio & Viitasalo, Niina (2010) The Paradox of Cash-for-Childcare: Are there Ways to Solve the Dilemma?. Teoksessa Jorma Sipilä, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Cash- for- Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 143−159.

Rissanen, Tapio (2012) Kotiin, töihin, työttömäksi – siirtymät työelämän ja kotihoidon tuen välillä. Teoksessa Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino, 151−181.

Sipilä, Jorma (2012) Lasten kotihoidon tukea täytyy uudistaa. Vieraskynä. Helsingin Sanomat. 30.9.2012.

Sipilä, Jorma (2012) Lasten kotihoidon tuki poliittisena kysymyksenä. Teoksessa Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino, 25−63.

Sipilä, Jorma; Rantalaiho, Minna; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (2012) (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino.

Sipilä, Jorma; Rantalaiho, Minna; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (2012) Kitkerän ristiriitaista perhepolitiikkaa. Teoksessa Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino, 7−23.

Sipilä, Jorma; Rantalaiho, Minna; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (2012) Kotihoidon tuen merkitys ja tulevaisuus. Teoksessa Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino, 183−215.

Sipilä, Jorma; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (2010) (toim.) Cash-for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Sipilä, Jorma; Repo, Katja; Rissanen, Tapio & Viitasalo, Niina (2010) Introduction. In Jorma Sipilä, Katja Repo & Tapio Rissanen (eds.) Cash for Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 1−15.

Sipilä, Jorma; Repo, Katja; Rissanen, Tapio & Viitasalo, Niina (2010) Cash-for-Childcare: Unnecessary Traditionalism or a Contemporary Necessity?. Teoksessa Jorma Sipilä, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Cash- for- Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 21−45.

Tieteellisiä esityksiä:

Repo, Katja Suomalaisen lastenhoitopolitiikan jännitteet. Varhaisen lapsuuden ja varhaiskasvatuksen politiikat -seminaari, Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä. 5/2015 (pääpuhuja)

Repo, Katja Perheet pulassa – lasten ja vanhempien haasteet tässä ajassa. Kansalliset mielenterveyspäivät 2014: Aikaa perheille! – Mitä kuuluu lapsille, nuorille ja aikuisille?: Tampere. 2/2014 (pääpuhuja)

Repo, Katja To choose or not to choose home care – the contradictions of Finnish childcare policies. Perhetutkimuksen päivät 2014: Perheet ja suoritusyhteiskunta – Families and the competitive society, University of Jyväskylä: Jyväskylä. 4/2014 (pääpuhuja)

Repo, Katja Kotihoidon lapsi. Yhdistetyt Lapsuudentutkimuksen ja Nuorisotutkimuksen päivät 2012, Lapsuutta ja nuoruutta tulkitsemassa: Helsinki 11/2012

Repo, Katja Kohti moni-ilmeisempää perhepolitiikkaa! Päin Perhettä! Naisten huoneessa puhetta vasemmistolaisesta perhepolitiikasta. Tampereen vasemmistonaisten seminaari. Naisten huone: Tampere. 10/2012

Repo, Katja Puheenvuoro Valinta on vapaa. Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki ‑kirjan julkistamistilaisuus. Tietokulma: Helsinki. 6/2012

Repo, Katja The contradictions of Finnish childcare policies: gender equality and children’s rights. International Conference – Cross-disciplinary Perspectives on Welfare State Development. University of Southern Denmark, Odense: Tanska 6/2012

Repo, Katja Lapsi ja kotihoito. Perhetutkimuksen päivät – Eriarvoistuvat perheet, Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä.4/2012

Repo, Katja A child as a subject in the context of childcare arrangements – Finnish mothers’ assessments. Statistic Norway. Oslo: Norja. 11/2011

Repo, Katja Lapsi lastenhoitovalinnoissa. Sosiaalipolitiikan päivät – Sosiaalipolitiikka, arvot ja hyvinvointi. Lasten ja perheiden hyvinvointi –työryhmä, Turun yliopisto: Turku. 10/2011

Repo, Katja The Finnish child home care allowance in the framework of combining work and family. Final Conference of the WoCaWo Research Project: University of Jyväskylä: Jyväskylä. 6/2011

Repo, Katja The constructions of a child as an actor in the context of childcare – Finnish mothers’ assessments, 4th International Conference Community, Work and Family: Actors, Structures and Theories. University of Tampere: Tampere. 5/2011

Repo, Katja Perhe, työ ja tasa-arvo. Demokraattisen sivistysliiton ja SKP:n tasa-arvotyöryhmän seminaari. Naisen asema ja tasa-arvo: Tampere. 11/2010

Repo, Katja Cash-for-childcare in Finland: Daily life practices and working life. Statistic Norway. Oslo: Norja. 10/2010

Repo, Katja Tyytyväisyyspuheen murtumat – lastenhoidon ongelmat ja huolet. Sosiaalipolitiikan päivät – 2010-luvun sosiaaliset ongelmat: köyhyys, syrjäytyminen, perusturvan puutteet, Lasten ja nuorten huono-osaisuus –työryhmä, Helsingin yliopisto: Helsinki.10/2010

Repo, Katja Lasten päivähoito: oikeuksia, vaihtoehtoja ja ristiriitoja. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen iltapäiväseminaari Hyvinvointipalvelut murroksessa: Helsinki. 5/2010

Repo, Katja Hoiva lapsiperheiden arjessa: joustoja, ristiriitoja ja elämäntapavalintoja. Perhetutkimuksen päivät: Perheiden palveluksessa – tutkimuksesta tekoihin, käytännöstä teoriaan. Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä.4/2010

Repo, Katja Perhe, työ ja oma aika. Suomen Ekonomistien Naistenpäivä: Tampere. 3/2010

Repo, Katja The Contradictions of Finnish Childcare Policies: New Familism and Gender Equality. Reassess strand 2, Family change, public policies and birth-rates -research workshop. The Danish National Centre for Social Research. Kööpenhamina: Tanska. 11/2009

Repo, Katja Cash-for-care schemes and daily life of families – Finnish child home care allowance as an example. The Mid-term Conferenece of NCoE Welfare REASSESS 2009. Taking stock of the work so far. Nordic Centre of Excellence: Reassessing the Nordic Welfare Model. Oslo: Norja 5/2009

Repo, Katja The Finnish child home care allowance – an answer for the problems in combining work and family. International Conference The Modern Child and the Flexible Labour Market: Exploring early childhood education and care. Norwegian Centre for Child Research, Trondheim: Norja. 4/2009

Repo, Katja Home care as an alternative – The contradictions of the Finnish child home care allowance. Reassess strand 2, Family change, public policies and birth-rates research workshop. Nordic Centre of Excellence: Reassessing the Nordic Welfare Model. Kööpenhamina: Tanska. 11/2008

Repo, Katja Home care as an alternative – evaluating Finnish child home care allowance. 4th Congress of the European Society on Family Relations. The University of Jyväskylä: Jyväskylä. 9/2008

Repo, Katja Finnish childcare policies. Reassessing the Nordic Welfare Model, Strand 2, Family change, public policies and birth-rates. Nordic Centre of Excellence: Reassessing the Nordic Welfare Model. Kööpenhamina: Tanska. 12/2007

Repo, Katja Lasten kotihoito lastenhoidon kentällä. Sosiaalipolitiikan päivät 2007: Eriarvoistuvan yhteiskunnan sosiaalipolitiikka. Hoivatutkimus –työryhmä, Tampereen yliopisto: Tampere. 10/2007

Repo, Katja Finnish child home care allowance – user’s perceptions. Gender, Work and Organization. 5th International Interdisciplinary Conference, Alternatives Modes of Work, Keele University: Englanti. 6/2007