Perheiden ja läheissuhteiden tutkimusseura perustettu

Perheiden ja läheissuhteiden tutkimusseuran perustamisasiakirja allekirjoitettiin 25.10.2021 Tampereen yliopistossa. Virtuaaliseen perustamiskokoukseen osallistui 55 henkilöä ympäri Suomen.

Perheiden ja läheissuhteiden tutkimusseura on tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää monitieteistä ja -alaista perheiden ja läheissuhteiden tutkimusta Suomessa. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tukemalla toimialaansa liittyvää tutkimusta, julkaisemista, opetusta ja monitieteistä yhteistyötä, järjestämällä toimialaansa liittyviä tieteellisiä tapahtumia ja vahvistamalla vuoropuhelua tutkimuskentän ja käytännön toimijoiden välillä.

Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Anna-Maija Castrén (sosiologian apulaisprofessori) Itä-Suomen yliopistosta. Hallituksen jäsenet edustajat monipuolisesti Suomen yliopistokenttää ja tutkimuslaitoksia.

Seura avaa kotisivunsa vuoden 2022 alussa. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori Rosi Enroos rosi.enroos@tuni.fi

Tutkimusjohtaja Katja Repo katja.repo@tuni.fi