Ilmoittaudu mukaan Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren alla -luentokurssille  (15.3. - 23.5.2021)

YKTA03C; YKT04.2; YKT04.3; YKT04.4; YKT09.3; YKT09.6  

Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren alla -luentokurssi  

15.3. - 23.5.2021

Voit suorittaa kurssin osana Ruumiillisuus ja sukupuoli (YKYT09) -tai Lapsuus, perhe ja elämänkulku (YKYT04) -teemakokonaisuutta.

Sateenkaari-ihmisten perhe- ja läheissuhteet tulivat aiempaa näkyvämmiksi Suomessa, kun 2000- ja 2010-luvuilla käytiin kiivaita keskusteluja samaa sukupuolta olevien oikeudesta rekisteröityyn parisuhteeseen, hedelmöityshoitoihin ja avioliittoon. Ei-heteroseksuaalisten ihmisten ja transihmisten suhteita koskevan tutkitun tiedon tarve on osoittautunut suureksi. Tiedon puute ja siitä seuraavat ennakkoluulot sekä väärät käsitykset hankaloittavat yhä keskustelua.

Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren -luentosarjalla esitellään ajankohtaista tutkimusta sateenkaarevista perhe- ja läheissuhteista Suomessa. Kurssi tuo esiin sateenkaarevien perhe- ja läheissuhteiden moninaisuuden: Monet sateenkaari-ihmisten läheissuhteet ja perheet eivät mahdu kapeaan käsitykseen ydinperheestä, joka muodostuu aikuisten parisuhteesta ja heidän yhteisistä lapsistaan. Kaikkia suhdemuotoja ei ole edes tuotu näkyviksi: itsellinen elämä ja siihen liittyvät läheissuhteet, esimerkiksi ystävien muodostamat perheet tai tärkeät suhteet toislajisiin eläimiin, esimerkiksi lemmikkeihin, eivät näy juurikaan yhteiskunnallisessa keskustelussa tai lainsäädännössä. Paitsi perhe- ja läheissuhteiden moninaisuutta, kurssilla käsitellään ja käsitteellistetään perhe- ja läheissuhteita uudella tavalla ja puretaan niihin liittyviä normeja, etuoikeuksia ja hierarkioita. Lisäksi tuodaan esille perhe- ja läheissuhteita tuottavia ja niissä tuottuvia tunteita ja affekteja.

Kurssi järjestetään neljännessä opetusperiodissa (15.3. – 23.5.2021). Luennot toteutetaan zoomissa tiistaisin klo 14-16, mutta ei pääsiäisviikolla eli 30.3. Liveluennolla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja luennoitsijalle. Luennot myös tallennetaan Moodleen. Kurssin suorittaminen edellyttää luentojen katsomista, osallistumista keskusteluun ja kirjallisen työn palauttamista.

Kurssi toteutetaan Jyväskylän yliopiston, Tampereen yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä.

Vastuuopettajat Katja Repo ja Tuula Juvonen

OHJELMA

16.3

Annukka Lahti: Johdanto: Moninaisia perheitä ja läheisiä sateenkaaren alla

23.3.

Riikka Taavetti ja Minna Laiti: Merkitykselliset suhteet sateenkaarinuoruudessa

6.4.

Kia Aarnio: Sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien suhteet

13.4.

Kuura Irni: Kumppanilajit ja monilajiset yhteisöt

20.4.

Annukka Lahti: Normeja haastavat sateenkaariparisuhteet ja -erot

27.4.

Marjo Kolehmainen ja Annukka Lahti: Queer sinkkuus ja queersinkut

4.5.

Varpu Alasuutari ja Anna Heinonen: Ystävät, kommuunit ja suhteiden

moninaisuus

11.5.

Anna Moring: Sateenkaarevat perheet suomalaisessa perhelainsäädännössä

18.5.

Maarit Huuska: Perheterapia ja sukupuolen moninaisuus