Ilmoittautuminen lukuvuoden 2022-2023 Sukupuolistunut väkivalta lasten ja nuorten arjessa -verkkokurssille käynnissä!

Sukupuolistunut väkivalta lasten ja nuorten arjessa -verkkokurssi (YKT.YKE.202, YKT.YKE.203, YKT.YKE,204, YKT.YKE.205, YKT.YKE.206, YKT.222)

Tavoite: Opintojakson aikana tutustut sukupuolistuneeseen väkivaltaan ilmiönä, saat käsitteitä niin ilmiön hahmottamiseksi kuin välineitä väkivallan tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen.

Suoritustapa: Verkkokurssi koostuu neljästä kokonaisuudesta. Osajaksot suoritetaan itsenäisesti ja tehtävät palautetaan Moodleen. Tarkemmat suoritusohjeet löytyvät kurssin Moodle-alustalta.

Sisältö:

  • Luentotallenteiden katsominen ja niistä käytävään keskusteluun osallistuminen
  • Sukupuolistuneen väkivallan kohtaaminen kouluissa -verkkokoulutuksen (1 op) suorittaminen. Koulutuksesta saa erillisen todistuksen.
  • Kolmen lyhytfilmin katsominen ja niistä käytävään keskusteluun osallistuminen
  • 6–8 sivun pituinen essee.

Vastuuopettajat: Marita Husso ja Katja Repo

Ilmoittaudu mukaan sisussa ja siirryt tämän jälkeen suoraan kurssin Moodle-pohjalle.

Voit suorittaa kurssin myös osana Lapsuus, perhe ja elämänkulku  ja  Nuoret ja nuorisotyö -teemaopintoja