Ilmoittaudu suositulle Perhe ja mielenterveys -verkkokurssille!

Ilmoittautuminen on auki Sisussa 24.5.2021-8.9.2021. Tervetuloa!

Kurssi toteutetaan verkkokurssina. Kurssi edellyttää tallenteiden katsomista, ryhmäkeskusteluun osallistumista ja kurssityön kirjoittamista.

Kurssin voi suorittaa osana yhteiskuntatutkimuksen aineopintoja (YKT.222) tai Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemaopintoja (SOC-M02).

Kurssin luennot:

Luento 1. Vanhemman mielenterveys ja perhevuorovaikutus

Elina Haapaniemi, LT, psykiatrian erikoislääkäri

Luento 2. Nuorten mielenterveys yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena kysymyksenä

 Jarkko Salminen, väitöskirjatutkija

 Luento 3. Lasten masentuneisuus ja elämäntapahtumat & Lasten mielenterveys ja perhe

Tiina Talja, Sh, TtT-opiskelija

Jallu Lindblom, PsM, tutkijatohtori

Luento 4. Isän masennus

Henri Hyttinen, MASI-hankekoordinaattori

Luento 5. Pakolaislasten ja -nuorten mielenterveys

Kirsi Peltonen, PsT

Luento 6. Mielenterveys ja ylisukupolvisuus

Klaus Lehtinen, psykiatrian dosentti (eläkkeellä) ja psykoterapeuttikouluttaja

Kuva: Urpo Vuorenoja