Voit suorittaa YUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkoston verkko-opetusta nuoruuden, lapsuuden ja koulutuksen kysymyksistä osana teemaopintoja!

YUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto tarjoaa monipuolisesti verkko-opetusta nuoruuden, lapsuuden ja koulutuksen kysymyksistä. Verkostoon kuuluvat Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Nuorisotutkimusseura. YUNETin tarkoituksena on edistää korkealuokkaista nuorisoon kohdistuvaa opetusta, tutkimusta ja tiedonvälitystä.

Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijat voivat suorittaa YUNETin kursseja osana ”Nuoret ja nuorisotyö” – teemaopintoja (SOC-M04) ja ”Lapsuus, perhe ja elämänkulku” -teemaopintoja (SOC-M02) sekä korvata yhteiskuntatutkimuksen opintojakson ”Lapsuus, nuoruus ja perhe” (YKT.222).

Tutustu YUNETin kurssitarjontaan ja ilmoittaudu kursseille YUNETin sivuston (https://yunet-verkosto.blog/opetus/kurssit/ ) ohjeiden mukaisesti. YUNET-opinnot rekisteröidään opiskelijan omassa yliopistossa. Kurssien suoritustiedot toimitetaan Tampereen yliopiston YUNET- yhteyshenkilölle rekisteröintiä varten. YUNET-kursseja vastaavien Tampereen yliopiston opintojaksojen koodit löytyvältä alta.

Ilmoittautuminen YUNETin syksyn  2022 kursseille alkaa 1.8.2022, ja ilmoittautumisen kurssikohtaiset päättymisajat löydät yllä mainitulta YUNETin kurssisivulta.

YUNETin syksyn 2022 kurssitarjonta ja vastaavien opintojaksojen koodit Tampereen yliopistossa:

Yunet1 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa, 5 op (Children and young people in society): YKT.YKE.402, YKT.YKE.404, YKT.YKE.203, YKT.YKE.206, YKT.222

Yunet2 Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen keskeiset suuntaukset, 5 op (Key trends in youth work and youthstudies): YKT.210

Yunet3 Lapsuus tutkimuskohteena, 5 op (Childhood research): YKT.YKE.203, YKT.YKE.206, YKT.222

Yunet6 Koulutussosiologia, 5 op (Sociology of Education): YKT.YKE.402, YKT.YKE.404

Yunet7 Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät nuoruudessa, 5 op (Educational and school-to-work transitions in youth):  YKT.YKE.402, YKT.YKE.402

Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia, 5 op (History of childhood and youth): YKT.YKE.402, YKT.YKE.404, YKT.YKE.203, YKT.YKE.206, YKT.222

Yunet9 Nuorisotutkimuksen menetelmät, 5 op (Methods in youth studies) Also available in English: YKT.301, YKT.302

Lisätietoja Nuoret ja nuorisotyö -teemaopinnoista:

Lisätietoja Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemaopinnoista:

Lisätietoja Lapsuus, nuoruus ja perhe -opintojaksosta:

Vastuuopettajat:

SOC-M04 Nuoret ja nuorisityö -teemaopinnot (20–40 op.) Juha Nieminen

SOC-M02 Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemaopinnot (20–40 op.) Katja Repo

YKT.222 Lapsuus, nuoruus ja perhe (5 op) Katja Repo

YUNET-opintojen koulutusyhteyshenkilö: Päivi Honkatukia (ilmoita hänelle, mihin kohtaan haluat YUNET-suorituksesi kirjattavan)