YUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto tarjoaa monipuolisesti verkko-opetusta nuoruuden, lapsuuden ja koulutuksen kysymyksistä!

YUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto tarjoaa monipuolisesti verkko-opetusta nuoruuden, lapsuuden ja koulutuksen kysymyksistä. Verkostoon kuuluvat Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Nuorisotutkimusseura. YUNETin tarkoituksena on edistää korkealuokkaista nuorisoon kohdistuvaa opetusta, tutkimusta ja tiedonvälitystä.

Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijat voivat suorittaa YUNETin kursseja osana ”Nuoret ja nuorisotyö” – teemaopintoja (SOC-M04) ja ”Lapsuus, perhe ja elämänkulku” -teemaopintoja (SOC-M02) sekä korvata yhteiskuntatutkimuksen opintojakson ”Lapsuus, nuoruus ja perhe” (YKT.222).

Tutustu YUNETin kurssitarjontaan ja ilmoittaudu kursseille YUNETin sivuston ( https://yunet-verkosto.blog/opetus/kurssit/  ) ohjeiden mukaisesti. YUNET-opinnot rekisteröidään opiskelijan omassa yliopistossa. Kurssien suoritustiedot toimitetaan Tampereen yliopiston YUNET- yhteyshenkilölle rekisteröintiä varten. YUNET-kursseja vastaavien Tampereen yliopiston opintojaksojen koodit löytyvältä alta.

Ilmoittautuminen YUNETin kevään 2022 kursseille alkaa 7.12.2021, ja ilmoittautumisen kurssikohtaiset päättymisajat löydät yllä mainitulta YUNETin kurssisivulta.

YUNETin kevään 2022 kurssitarjonta ja vastaavien opintojaksojen koodit Tampereen yliopistossa:

Yunet1 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa, 5 op (HY): YKT.YKE.402, YKT.YKE.404; YKT.YKE.203, YKT.YKE.206, YKT.222

Yunet5 Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit, 5 op (OY): YKT.YKE.402, YKT.YKE.404

Yunet6 Koulutussosiologia, 5 op (OY): YKT.YKE.402, YKT.YKE.403, YKT.YKE.404

Yunet7 Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät nuoruudessa, 5 op (TY): YKT.YKE.402, YKT.YKE.403, YKT.YKE.404

Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia, 5 op (TY): YKT.YKE.402, YKT.YKE.403, YKT.YKE.404, YKT.YKE.203, YKT.YKE.206, YKT.222

Lisätietoja Nuoret ja nuorisotyö -teemaopinnoista:

Lisätietoja Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemaopinnoista

Lisätietoja Lapsuus, nuoruus ja perhe opintojaksosta

 

Vastuuopettajat:

SOC-M04 Nuoret ja nuorisityö -teemaopinnot (20–40 op.) Juha Nieminen

SOC-M02 Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemaopinnot (20–40 op.) Katja Repo

YKT.222 Lapsuus, nuoruus ja perhe (5 op.) Katja Repo

YUNET-opintojen koulutusyhteyshenkilö: Päivi Honkatukia (ilmoita hänelle, mihin kohtaan haluat YUNET-suorituksesi kirjattavan)