Johanna Rannan väitös huumeita käyttävien matalan kynnyksen palveluiden kohtaamisista

YTM Johanna Rannan tuore sosiaalityön alan väitöskirja Suhteellinen toimijuus huumeita käyttävien matalan kynnyksen palveluissa: Tutkimus institutionaalisesta vuorovaikutuksesta on nyt avoimesti saatavilla verkossa.

Väitöskirja tarkastetaan Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa pe 14.8.2020 klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii dosentti Riitta Granfelt Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Kirsi Juhila Tampereen yliopistosta.

Väitöstilaisuuteen mahtuu vain rajallinen määrä osallistujia ja sisäänpääsy on mahdollista vain erikseen ilmoittautumalla. Väitöstilaisuutta on kuitenkin mahdollista seurata myös etänä. Linkki etäyhteyttä varten tulee löytymään väitöstiedotteesta.