Uutuuskirja eletystä 1800-luvusta

Kun 1800-lukua on katsottu myöhempien aikojen näkövinkkelistä, se on usein nähty murroksen ja modernisaation vuosisatana. Tällaisessa katseessa on kuitenkin mukana aimo annos jälkiviisautta, tieto todeksi tulleesta.

Akatemiatutkija Johanna Annolan uusi kirja Säädyttömät: Perheet ja murros pitkällä 1800-luvulla lähestyy murrosta tuoreemmin. Yhteiskunnan muutos nähdään hitaana ja oikukkaana prosessina, joka ei kaikkien ihmisten kohdalla näkynyt millään tavalla vielä 1800-luvun puolella.

Kirjassa jalkaudutaan keskelle oletettua murrosaikaa, kahden säätyasemaltaan epämääräisen perheen elämään. Päähenkilöt ovat piikoja ja pikkuvirkamiehiä, sotilaita ja suutareita, lukkareita ja lyseolaisia. Uutta on ajatus ”eletystä murroksesta”, joka oli ruohonjuuritasolla yhtä aikaa näkyvä ja näkymätön.

Kirjassa tarkastellaan, miten perheiden jäsenet – naiset ja miehet – pyrkivät rakentamaan itselleen ja läheisilleen parempaa huomista. Millaisia arkisia järjestelyjä tehtiin, kun etsittiin sosiaalista nousua? Miten yritettiin selviytyä vaikeuksista ja torjua sosiaalisen laskun uhkaa? Esiin pääsevät myös ne, jotka elivät elämänsä aiempien sukupolvien tapaan.

Kaiken kaikkiaan Säädyttömien pitkä 1800-luku näyttäytyy sekä muutosten että jatkuvuuksien vuosisatana.

Lisätietoja kustantajan sivulta: https://vastapaino.fi/sivu/tuote/saadyttomat/4190984