Eletty kansakunta

Kansakunnat ja kansallisvaltiot ovat olleet 1800-luvulta lähtien keskeinen kehys ihmisten subjektiivisille ja kollektiivisille kokemuksille. Kansalliset merkitysjärjestelmät ovat tarjonneet yksilöllisille kokemuksille sosiaalista ja poliittista sisältöä, ja kansakunnista itsestään on muodostunut tärkeä toiminnan, ajattelun ja tunteiden kohde. Kansallisvaltiot voidaan myös nähdä institutionaalistuneina kokemuksina, jotka vuorostaan luovat erilaisia kokemuksia ja tulevaisuudenodotuksia eri kansalaisryhmille. Eletty kansakunta -tutkimusryhmässä tarkastelemme kolmea historiallista ilmiötä: kansallisten mobilisaatioiden kokemusperustaa, lapsuuden ja nuoruuden historiaa osana kansallista kasvatusta sekä kansallisvaltioihin kytkeytyvää väkivaltakokemusten historiaa. Yhdessä nämä kolme painopistettä muodostavat uuden näkökulman kansakuntiin elettyinä yhteisöinä.

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Creative Commons.
Lapset lipunnostossa Semigradskyn koulun pihalla Helsingissä 1920-luvulla. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo.