Vierailevat tutkijat


Victoria Bates

Victoria Bates on modernin lääketieteen historian apulaisprofessori Bristolin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa käsittelee laajasti lääketieteen histoariaa aina 1800-luvun oikeuslääketieteestä nykypäivän aistitutkimukseen. Victorian tutkimus, ‘Sensing Spaces of Healthcare’ (UKRI, 2020-24/27), kokoaa yhteen ensimmäistä kertaa historiantutkimuksen, humanistisen lääketieteen tutkimuksen, tilan ja aistien käsitteet ja suunnittelun. Hänen viimeisin kirjansa Making Noise in the Modern Hospital (’Elements in Histories of Emotions and the Senses’ series, Cambridge University Press) julkaistiin vuonna 2021.


Kate Bradley
Tutkija

Kate Bradley on sosiaalihistorian ja -politiikan tutkija Kentin yliopistossa Englannissa. Hänen tutkimuksensa keskittyvät hyväntekeväisyys- ja aktivistijärjestöjen sekä hyvinvointivaltion suhteeseen 1900-luvun Britanniassa. Vuonna 2009 julkaistussa ensimmäisessä teoksessaan, Poverty, Philanthropy and the State: Charities and the Working Classes in London 1918–1979, Bradley tarkasteli Setlementtiliikettä Lontoossa. Toisessa vuonna 2019 ilmestyneessä teoksessaan, Lawyers for the Poor: Citizenship, Voluntary Action and Legal Advice in England 1890–1990, hän puolestaan keskittyi oikeusavun tarjontaan Englannissa ennen ja jälkeen vuoden 1949 lakiuudistusta. Vieraillessaan HEXissä keväällä 2022 Bradley tutkii uudessa projektissaan sitä, kuinka puhelinteknologia paransi sekä vapaaehtoissektorin että valtion tarjoamien hyvinvointipalveluiden saatavuutta.


Mette Buchardt
Professori

Buchardt tutkii monitieteellisesti 1800- ja 1900-luvun sosiaali-, kirkko- ja kasvatushistoriaa. Hän on erikoistunut Euroopan valtioiden sosiaali- ja koulutusreformien historiaan, joita hän tarkastelee globaalissa kontekstissa muun muassa modernisaation, sekularisaation, siirtolaisuuden näkökulmasta.

Buchardt on toiminut aiemmin vierailevana professorina ja tutkijana Jyväskylän, Tukholman ja Uumajan yliopistoissa sekä Nordeuropa-instituutissa, Huboldt yliopistossa, Wisconsin-Madison yliopistossa ja kirkkohistorian laitoksella Oslon yliopistossa.

Buchardt on julkaissut laajasti pohjoismaisista hyvinvointivaltioista esimerkiksi tunteiden historian näkökulmasta. Hänen viimeaikaisimpia julkaisujaan ovat: Buchardt, M., Kärnebro, K., & Osbeck, C. (2022). “Outer space” as Cold War spirituality: Students’ drawings and texts on “life questions” in 1980s welfare-state Sweden . IJHE. Bildungsgeschichte. International Journal for the Historiography of Education. Also she has recently published e.g. “The Nordic Model and the Educational Welfare State in a European Light: Social Problem Solving and Secular-Religious Ambitions when Modernizing Sweden and France”, Tröhler et al (eds.) The Nordic Education Model in Context: Historical Developments and Current Renegotiations, Routledge 2023.


Caitriona Beaumont
Professori

Caitriona Beaumont on London South Bank Universityn (LSBU) yhteiskuntahistorian professori, jonka tutkimusalueita ovat 1800- ja 1900-lukujen naisten aktivismi, verkostot ja yhteiskunnalliset liikkeet Irlannissa ja Britanniassa. Hänen ensimmäinen kirjansa Housewives and Citizens: Domesticity and the Women’s Movement in England 1928-1964 (Manchester University Press) julkaistiin vuonna 2013 ja tämän jälkeen hän on julkaissut laajasti artikkeleita omalta tutkimusalaltaan. (ks. https://peoplefinder.lsbu.ac.uk/researcher/80226/professor-caitriona-beaumont)
Caitriona työskentelee neljässä eri tutkimusprojektissa HEX-vierailunsa aikana. Yhdessä Eve Colpusin ja Ruth Davidsonin kanssa hän toimittaa teosta Histories of Welfare in Modern Britain: experiential expertise, activism and action (Palgrave Macmillan). Artikkelikokoelma tarjoaa uusia näkökulmia brittiläisen hyvinvointivaltion historiaan ja tarkastelee sitä, kuinka yksilöt hyödyntävät kokemukseen perustuvaa asiantuntijuutta hyvinvoinnin edistämisessä.
Caitriona on tutkimusjohtaja UK Research Innovation (UKRI) & LSBU rahoitetussa projektissa ‘Afterlives: tracing the life stories of activist women after revolution and civil war in Ireland, Germany and Finland, 1918 to 1980s’ (2023) sekä vuosina 2023–2025 toteutettavassa Agency and Advocacy: Locating Women’s Grassroots Activism in England and Ireland, 1918 to the present -projektissa (UK Arts and Humanities Research Council). Lisäksi Caitriona työskentelee uudessa hankkeessa, joka tarkastelee sukupolvien välistä feminismiä Britanniassa 1960–1980 -luvuilla.
Caitriona on Royal Historical Societyn luottamushenkilö ja neuvoston jäsen sekä jäsen useiden kansainvälisten julkaisujen toimituskunnissa. Caitrionan twitter tilin löydät tunnuksella @caitbeaumont


Eve Colpus
Apulaisprofessori

Eve on modernin Britannian kulttuurihistorian apulaisprofessori Southamptonin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyvät erityisesti lapsuuden ja nuoruuden, teknologian, sukupuolen ja vapaaehtoistyön historiaan. HEX-vierailun aikana Eve työstää artikkelikokoelmaa Histories of Welfare in Modern Britain: Experiential Expertise, Action and Activism (Palgrave Macmillan 2024) yhteistyössä kollegoidensa Caitriona Beaumontin ja Ruth Davidsonin kanssa. Artikkelikokoelma tarjoaa uusia näkökulmia brittiläisen hyvinvointivaltion historiaan ja tarkastelee sitä, kuinka yksilöt hyödyntävät kokemukseen perustuvaa asiantuntijuutta hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi Eve on johtava tutkija Children and young people’s telephone use and telephone cultures in Britain, c. 1984-1999 -projektissa (projektin rahoittja: Arts and Humanities Research Council 2021–2024). HEX-vierailunsa aikana Eve kirjoittaa artikkelia lasten kokemuksista, jotka liittyvät julkisiin puhelinkoppeihin 1980- ja 1990-lukujen Britanniassa. Yhteistyössä historiantutkija Antti Malisen (HEX) ja Heidi Kurvisen (Turun yliopisto) Eve järjestää keväällä 2023 HEX-työpajan: Children, media and communication: new histories of experience. HEXin yhteistyökumppani työpajassa on: Society for the History of Children and Youth (SHCY).


Heather Dalton
Kunniatohtori, yliopistotutkija

Heather Dalton (Ph.D, FRHistS) on Melbournen yliopiston historian ja filosofian oppiaineen kunniatohtoria ja yliopistotutkija. Hän on myös jäsen The Cabot -projektissa Bristolin yliopistossa (http://www.bristol.ac.uk/history/research/cabot.html). Tutkimuksissaan Dalton on keskittynyt Atlantin merialueen kaupankäyntiin ja sen verkostoihin vuosina 1450–1650 sekä varhaisiin suhteisiin Indo-Australian saaristoalueen ja Euroopan välillä. Viimeaikaisissa tutkimuksissaan hän on tarkastellut papukaijoja keskiajan ja renessanssin taiteen innoittajana. HEXin vierailevana tutkijana Dalton tutkii brittiläisten saaristokauppiaiden uskonnollisia kokemuksia Välimeren ja Atlantin alueella 1530-luvun jälkeen.

Henkilökohtainen profiilisivu

Artikkeli: How Did a Cockatoo Reach 13th Century Sicily?


Ruth Davidson

Ruth Davidson on sosiaalipolitiikan, sukupuolen ja aktivismin historian tutkija. Hän viimeistelee HEX-vierailunsa aikana kirjaprojektia Challenging women’s poverty and dependence: The expertise of experience in Britain, 1900s-2000s, joka tarkastelee brittiläisen hyvinvointipolitiikan kehitystä kokemuksen, asiantuntijuuden ja sukupuolen näkökulmasta. Tutkimus pohjaa hänen väitöskirjalleen, joka tarkastelee naisten ruohonjuuritason hyvinvointikampanjoita, sekä hänen uudemmille tutkimuksilleen.

Ruth kuuluu AHRC-rahoituksen saaneeseen kansainväliseen Agency and Advocacy: Locating women’s grassroots activism in England and Ireland, 1918 to the present -projektin ohjausryhmään. Ryhmän muut jäsenet ovat: Caitríona Beaumont (PI), Anne Logan (CI) ja Anna Muggeridge. HEX-vierailullaan Ruth työstää myös artikkelikokoelmaa Histories of Welfare in Modern Britain: Experiential Expertise, Action and Activism (Palgrave Macmillan, 2024) yhdessä Caitriona Beaumontin ja Eve Colpusin kanssa. Artikkelikokoelma tarjoaa uusia näkökulmia brittiläisen hyvinvointivaltion historiaan ja tarkastelee sitä, kuinka yksilöt hyödyntävät kokemukseen perustuvaa asiantuntijuutta hyvinvoinnin edistämisessä. Kevään 2023 aikana Ruth toimittaa myös vuonna 2024 julkaistava artikkelikokoelmaa Women in British Politics since 1945 ja Women’s History Review erikoisnumeroa naisten ruohonjuuritason aktivismista yhdessä kollegoidensa Lyndsey Jenkins, Anna Muggeridge ja Farah Hussain (Mile End Institute)


Pierre-Marie Delpu
Apulaisprofessori

Pierre-Marie Delpu on FRS-FNRS -tutkija (Université Libre de Bruxelles) ja HEXin vieraileva tutkija helmikuussa 2023. Hänen työnsä keskittyy 1800-luvun poliittiseen marttyyriyteen erityisesti Italian ja Espanjan alueella. Aihetta hän on käsitellyt julkaisussaan L’affaire Poerio. La fabrique d’un martyr révolutionnaire européen 1850-1860 (Paris: CNRS Éditions, 2021). Vuoden 2023 syksyllä Delpulta julkaistaan uusi tutkimus Les nouveaux martyrs XVIIIe-XXe siècle (Paris: Passés Composés) ja vuoden 2024 puolella Mutations et usages du martyre politique. Europe méridionale XIXe-XXIe siècle (Madrid: Casa de Velázquez). Vuoden 2023 alusta alkaen Delpu koordinoi AMAPOL-projektia (Questions on Political Martyrdom, Southern Europe 1800-1939: Constructions, Uses, Representations) yhdessä kollegoidensa Silvia Cavicchiolin, Pierre Géal´n ja Raquel Sánchez´n kanssa. HEXissä Delpu keskittyy tutkimaan julkisen kuoleman kokemusta 1800-luvun puolivälin poliittisten marttyyreiden viimeisten sanojen kautta.

 


Thomas Devaney
Apulaisprofessori

Thomas Devaney toimii historian apulaisprofessorina Rochesterin yliopistossa Yhdysvalloissa. Hän on ollut aiemmin Suomessa vierailevana tutkijana muun muassa Helsingin ja Turun yliopistoissa. Devaney on myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun tutkija, jonka tutkimukset käsittelevät uskontojen välisiä suhteita, kaupunkikulttuuria, urheilua, ylhäisyyden käsitettä sekä varhaismodernin käsitystä järjestä ja tunteista. Hänen töitään on julkaisut muun muassa Speculum, Medieval Encounters, Viator, ja hän on kirjoittanut teoksen Enemies in the Plaza: Urban Spectacle and the End of Spanish Frontier Culture, 1460-1492 (University of Pennsylvania Press, 2015) HEX-vierailunsa aikana Devaney keskittyy elettyyn uskontoon erityisesti Espanjan pyhiinvaeltajien kokemusten kautta. Tutkimalla sitä, miten pyhiinvaeltajat toivat tunteitaan esille muistoissaan ja kuinka ne korreloivat ajan teologisen keskustelun kanssa, Devaney pyrkii ymmärtämään pyhiinvaellusta aistillisena, tunteellisena, sosiaalisena ja tekstuaalisena kokemuksena.

 


Claudia Eggart
Väitöskirjatutkija

Claudia Eggart toimii sosiolgian ja sosiaaliantropologian väitöskirjatutkijana Manchesterin yliopistossa. Tutkimuksissaan hän tarkastelee tunteita, liikkuvuutta ja rajajärjestelyjä, kriisejä sekä sosiaalista tilaa. Hänen tutkimuskohteenaan on erityisesti taloudessa tapahtuneet muutokset Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Eggartin etnografinen tutkimuksensa kohdistuu Venäjän ohella Kirgisiaan. Tällä hetkellä hän kerää Odessan (Ukraina) ja Biskekin (Kirgisia) torikauppiaiden kertomuksia ja muistitietoa. Eggartin väitöstutkimus kohdistuu laajojen geopoliittisten muutosten leikkauskohtiin esimerkiksi Kiinan vaikutuspiirin alueella, venäjäjohtoisen Euraasian talousyhteisössä ja Euroopan Unionissa.


Mari Eyice
Tutkijatohtori

Tutkijatohtori Mari Eyice Tukholman yliopistosta vierailee HEXissä syksyllä 2020 ja keväällä 2021. Tutkimuksissaan hän keskittyy tunteiden, ruumiillisuuden ja uskonnollisuuden kokemukseen uuden ajan alussa. Väitöskirjassaan Mari on tutkinut uskonpuhdistukseen liittyviä tunteita Ruotsissa. Tällä hetkellä hän työskentelee uuden ajan alun empatiaan ja vammaisuuteen keskittyvässä kolmevuotisessa tutkimusprojektissa.

 


Sara Honarmand Ebrahimi

Sara Honarmand Ebrahimi tutkii poikkitieteellisesti arkkitehtuurin historiaa. HEX-vierailunsa aikana hän on Goethe University Frankfurt am Mainin Humboldt-tutkija. Honarmand Ebrahimi on työskennellyt tutkijatohtorina myös Dublinin yliopistossa (School of Architecture, Planning and Environmental Policy, 2021–2022) ja Edinburghin yliopistossa (School of Architecture and Landscape Architecture, 2019–2020). Hänen väitöskirjansa tarkastettiin Dublinin yliopistossa, jossa hän työskenteli Irish Research Council (IRC) väitöskirjatutkijana. Honarmand Ebrahimin tutkimukset keskittyvät kansainvälisten aatteiden ja käytäntöjen monimaisuuteen terveyden ja arkkitehtuurin historiassa. Tutkimuksissaan hän pohtii keinoja käyttää tunteiden historiaa arkkitehtuurin historian tutkimuksessa. Hänen ensimmäinen kirjansa Emotion, Mission,
Architecture: Building Hospitals in Persia and British India, 1865-1914 (Edinburgh University Press) julkaistaan vuoden 2022 marraskuussa.

 


Ofer Idels
Tutkijatohtori

Ofer Idels toimii tutkijatohtorina Ludwig Maximilian yliopiston historian laitoksella Münchenissä. Tutkimuksissaan hän tarkastelee kieltä, ruumiillisuutta sekä tilaa ja tunteita modernin juutalaisuuden historiassa. Erityisiä aiheita Idelsin tutkimuksissa ovat urheilun, vallankumouksen sekä globalisaation historia ja historiankirjoitus.

 

 


Ulla Ijäs
Tutkijatohtori

Tutkijatohtori Ulla Ijäs työskentelee post doc tutkijana projektissa Parikkalan papin perhe – Anton Ulrik Rönnholmin sosiaaliset verkostot 1800-luvun Itä-Suomessa, jota rahoittaa Etelä-Karjalan maakuntarahasto. Ijäs osallistuu myös parhaillaan käynnissä olevaan monikansallisen ja -tieteisen EU Cost Action verkoston Women on the Move toimintaan sekä Turun yliopistossa tehtävään Sanojen liike ja tiedon paikat. Oppineet kirjalliset yhteisöt 1800-luvun alun Suomessa tutkimushankkeeseen, jota rahoittaa Koneen säätiö.
Tutkimuksellisesti Ijäksen kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti kaupunkilaiseliitit, materiaalinen kulttuuri, sukupuolihistoria ja pohjoisen Itämeren alueen sosiaali ja taloushistoria ennen teollista vallankumousta sekä sen aikana. Hänen erityisosaamisensa on Vanhan Suomen alueen 1700- ja 1800-lukujen historiasta, josta Ijäs on julkaissut useita artikkeleita ja kirjoituksia.
Vierailevana tutkijana HEX:ssä Ijäksen tavoitteena on pohtia sitä, mitä kokemuksen historia voisi tarjota sosiaalisten verkostojen ja perhehistorian tutkimukselle. Tutkimuksellaan hän haluaa osallistua keskusteluun siitä, miten saksankieliseen itäsuomalaiseen eliittiin kuulunut Rönnholmin perhe osallistui kansallisen kokemuksen rakentamiseen perifeerisessä maaseutupitäjässä. Ijäs haluaa myös syventää ymmärrystä siitä, miten kokemuksen historian avulla voisi saada paremman käsityksen Rönnholmin kokemuksista pappina aikana, jolloin papin tehtävissä sekä maalliset että kirkolliset vastuut lomittuivat ja jolloin kansallisuuden rakentaminen oli hyvin konkreettinen, paikallistasolle ulottuva ”missio”. Aineistonsa avulla Ijäksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, jota sekä Eletty kansakunta että Eletty usko -työryhmät voivat hyödyntää.

 


Kalle Kananoja
Yliopistotutkija

Kalle Kananoja toimii yliopistotutkijana Oulun yliopistossa ja on vierailevana tutkijana Kokemuksen historian huippuyksikössä helmikuussa 2021. Hän on aiemmin työskennellyt Afrikan-tutkimuksen yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa ja tutkijana Euroopan yliopistoinstituutissa, King’s College Londonissa ja Brownin yliopistossa. Kananojan tutkimukset ovat käsitelleet orjuuden ja parantamisen sosiaali- ja kulttuurihistoriaa varhaismodernissa atlanttisessa maailmassa, mukaan lukien teokset Kahlitut (Gaudeamus, 2021) ja Healing Knowledge in Atlantic Africa (Cambridge University Press, 2021). HEXissä hän tutkii Ambomaan terveyshistoriaa 1900-luvun alkupuoliskolla.

 


Jaśmina Korczak-Siedlecka
Tutkijatohtori

Jaśmina Korczak-Siedlecka on German Historical Institute in Warsaw tutkijatohtori, joka on erikoistunut varhaismodernin sosiaalihistoriaan. Hänen viimeisin kirjansa tutki eteläisen Itämeren rannikkoalueen kylien arkea 1500- ja 1600-luvuilla. HEX-vierailunsa aikana (helmikuu 2023) Jasmina tutkii luterilaisuutta Puolan pohjoisessa kuningaskunnassa.

 

 

 


Jin Hui Li
Apulaisprofessori

Jin Hui Li on Kööpenhaminen Aalborgin yliopiston apulaisprofessori (Education Science at the Centre for Education Policy Research). Hän on väitellyt koulutussosiologiasta ja koulutuspolitiikan historiasta. Tutkimuksissaan hän tarkastelee koulutuksen, kansainvälisen muuttoliikkeen ja kansalaisuuden risteyskohtia hyvinvointivaltiossa. Hänen väitöstutkimuksensa käsittelee valtion ja opiskelijoiden identiteetin kehittymistä korkeakoulussa. Lin viimeaikaiset tutkimukset ovat kohdistuneet hyvinvointivaltion historiallisiin ja nykyisiin käytäntöihin, jotka tähtäävät maahanmuuttajien kotoutumiseen ja koulutukseen. Työssään hän keskittyy siihen, kuinka etninen tausta, sosiaaliluokka ja sukupuoli ovat heijastuneet maahanmuuttajien kokemukseen 1960-luvulta alkaen. Hänen viimeaikaisimpia julkaisujaan ovat: Li, J. H., & Buchardt, M. (2022). “Feeling strange” ‒ oral histories of newly arrived migrant children’s experiences of schooling in Denmark from the 1970s. Paedagogica Historica, 1–19 and Li, J. H. (2021). The lived class and racialization – histories of “foreign workers’ children’s” school experiences in Denmark. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 7(3), 190–199.

 


Dolorès Martin Moruno
Apulaisprofessori

Dolores Martín Moruno toimii apulaisprofessorina Geneven yliopiston etiikan, historian ja humanististen tieteiden instituutissa (Institute for Ethics, History and Humanities). Hän on julkaissut laajasti erityisesi tunteiden historiaan keskittyviä tutkimuksia. Martín Moruno on johtava tutkija SNSF-projektissa: Those women who performed humanitarian action: a Gendered history of compassion from the Franco-Prussian war to WWII (2017-2021) sekä sen jatkotutkimuksessa: Lived Humanitarianism : Gender, experiences and knowledge(s) (1853-1945). Hän on myös päätutkijana SNSF Agora-tutkimusprojektissa: Beyond Compassion: Gender and Humanitarian Action.

 


Sigríður Matthíasdóttir

Sigríður Matthíasdóttir on Reykjavikin akatemian itsenäinen tutkija, joka on tutkimuksissaan keskittynyt sukupuolihistoriaan, nationalismiin, yliopiston historiaan sekä siirtolaisuuteen. Hän on ollut mukana kirjoittamassa muun muassa teosta Aldarsaga Háskóla Íslands 1911–2011 (Sata vuotta Islannin yliopiston historiaa 1911–2011). Hän on ollut myös vierailevana Fulbright-tutkijana Kalifornian yliopistossa (Santa Barbara, UCSB) 2007 sekä vierailevana tutkijana Tukholman yliopiston historian oppiaineessa 2017. Aikaisemmin Matthíasdóttir on tehnyt Suomessa useita lyhyempiä tutkimusjaksoja Åbo Akademin historian laitoksella.

Vuodesta 2013 saakka hän on tutkinut siirtolaisiksi Islannista Pohjois-Amerikkaan muuttaneita naimattomia naisia. Tällä hetkellä hän kirjoittaa kauppias Pálína S. Gudmundsdóttir Waagen (1864-1935) ja tämän lapsenlapsen Pálína Kr. Thorbjörnsdóttir Waagen (1926-2005) elämäkertaa. Elämäkerrallisiin lähteisiin perustuvan tutkimuksensa kautta Matthíasdóttir tarkastelee kansainvälisiä suhteita ja siirtolaisuutta Pohjois-Amerikkaan, mutta myös naisten yrittäjyyttä. Tutkimuksen keskiössä on erityisesti se, kuinka ”eletty uskonto” ja ”eletty nationalismi/kansainvälisyys” näkyi heidän toiminnassaan.

 


Kamilla Matthiassen

Kamilla Matthiassen on maisteriopiskelija ja HEXissä Erasmus-opiskelijana Aalborgin yliopistosta. Hänen tutkimuksensa keskittyy kriminologiaan ja sen historiaan 1800-luvulla sekä erityisesti oikeusjärjestelmän kehittymiseen Pohjois-Euroopassa. Maisteritutkimuksessaan hän tarkastelee, miten alempien luokkien ihmiset kokivat oikeusjärjestelmän modernisaation ja uudet instituutiot. Viime vuosina Kamilla on työskennellyt tanskalaista rangaistuslaitosta ‘Vridsløselille’ käsittelevässä projektissa, joka tutkii 1800-luvun lopun vankeja, heidän taustaansa, vankilakokemuksiaan sekä rikollisia verkostojaan. Hän on vierailulla HEXissä vuoden 2023 syyslukukauden ja työskentelee yliopistotutkija Johanna Annolan projektin yhteydessä. Kamilla ja Johanna tekevät yhteistyötä vertailemalla naisvankeja Suomessa ja Tanskassa. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kahden maan vankilajärjestelmän ja naisvankien yhtäläisyyksistä ja eroista.


Wiktor Marzec
Apulaisprofessori

Wiktor Marzec on väitellyt tohtoriksi Central European Universityssä Unkarissa. Hän toimii apulaisprofessorina ja projektijohtajana ihmistieteisiin keskittyvässä Robert Zajonc -instituutissa Varsovan yliopistossa. Tutkimuksissaan hän on keskittynyt erityisesti työväenhistoriaan ja käsitehistoriaan. Marzecin viimeisin teos Rising Subjects. The 1905 Revolution and the Origins of Modern Polish Politics julkaistiin vuonna 2020 (Pittsburgh UP). Hän on ollut mukana kirjoittamassa myös teosta From Cotton and Smoke. Łódź – Industrial City and Discourses of Asynchronous Modernity, 1897–1994. Marzec on julkaissut lisäksi useita artikkeleita, jotka käsittelevät Puolan historiaa Venäjän keisarivallan alla. Tällä hetkellä Marzec johtaa Venäjän keisarikunnan reuna-alueiden politiikkaa käsittelevää tutkimusprojektia.

 


Ismay Milford
Tutkijatohtori

Syksyllä 2020 (lokakuu–joulukuu) HEXissä vieraileva tutkijatohtori Ismay Milford tutkii 1900-luvun Itä-Afrikan ulkomaansuhteita. Hän valmistelee Edinburghin yliopistossa Skotlannissa ensimmäistä monografiaansa antikolonialistisista verkostoista Leverhulme-säätiön rahoittamassa hankkeessa ”Another World? East Africa and the global 1960s”. HEXissä Milford soveltaa kokemuksen historian näkökulmia henkisen ”Moral re-Armament” liikkeen tutkimukseen.


Ian Miller

Ian Miller on Pohjois-Irlannin Ulster Universityn keskiajan historian lehtori. Hän on kirjoittanut kuusi lääketieteen historiaa käsittelevää teosta, joissa käsitellään muun muassa nälkälakkolaisten pakkosyöttöä, nälänhädän jälkeistä ruokavalion muutosta Irlannissa sekä viktoriaanisen ajan vatsan toiminnan historiaa. Ian johtaa Epidemic Belfast (AHRC-rahoitettu) (www.epidemic-belfast.com) ja ‘Feeding Children? Food Poverty across Ireland’ (AHRC-rahoitettu) -projekteja sekä yhdessä professori Gerard Leaveyn kanssa AHRC -projektia, joka pyrkii puuttumaan mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten terveyseroihin Pohjois-Irlannissa.

Aikaisemmin Ian on vierailevana tutkijana Berliinissä (Max Planck Centre for the History of Emotions), Pariisissa (INSERM) sekä Oslossa (General Practice and Community Medicine). Hänen tutkimuksiaan on esitelty laajasti lehdistössä (Esim. Guardian, Idependent, London Review of Books, New Yourker, Sunday Times, Sunday Post, Irish Times, Times Literary Supplement). Ian on esiintynyt myös BBC:n ja RTÉ:n tuottamissa ohjelmissa. Ian vastaa Social History of Medicine -julkaisun kirja-arvioiden toimituksesta ja on saanut kansainvälistä tunnustusta opetuksesta korkeakouluissa (Senior Fellow of HEA). Lisäksi hän on jäsen useissa tunnetuissa tutkimuskeskuksissa ja -yhteisöissä (Royal Irish Academy (Historical Studies), AHRC Peer Review College member, Irish Research Council Board (postgraduate and postdoctoral) and Wellcome Trust Discovery Research Funding Committee).


Tinashe MushakavanhuI

Tinashe Mushakavanhu on nuorempi tutkija afrikkalaisen kirjallisuuden tutkimuksen oppiaineessa (African & Comparative Literature) St Annen Collegessa sekä Oxfordin yliopistossa ja vieraileva apulaisprofessori New Yorkin yliopistossa (kevät 2023). Hän on julkaissut runsaasti tutkimuksia kotimaansa Zimbabwen kirjallisuuden historiasta ja keskittynyt tutkimuksissaan erityisesti kirjailijoiden arkistoihin, kulttuurillisiin instituutioihin sekä julkaisemiseen. Hänen viimeisimpiä julkaisujaan ovat: Reincarnating Marechera: Notes on a Speculative Archive (2020) and Some Writers Can Give You Two Heartbeats (2019). HEXin vierailunsa aikana (kevät 2023) Tinashe työstää kirjaansa Zimbabwessa kiviveistoksien ympärille kehittyneen Stone Philosophers -liikkeen historiasta.

 


Anna Rajavuori
Tutkijatohtori

Poliittisen historian tutkijatohtori Anna Rajavuori Helsingin yliopistosta vierailee HEXissä maaliskuussa 2021. Hän on tutkinut väitöskirjassaan sosiaalidemokraattien agitaatiota 1900-luvun alussa ja on kiinnostunut poliittisista esityksistä ja esityskulttuurista. Tällä hetkellä hän työskentelee Koneen säätiön rahoittamassa kolmivuotisessa tutkimushankkeessa ”Eduskunta näyttämönä: yleisöt, tunteet ja poliittinen esityskulttuuri 1907–1920”.

 


Päivi Räisänen-Schröder
Akatemiatutkija

Päivi Räisänen-Schröder on uuden ajan alun uskonnollisuuteen erikoistunut historioitsija, joka on tutkinut niin radikaaliin reformaatioon luettujen kastajien (anabaptistien), luterilaisten kuin jesuiittojenkin käytäntöjä, kertomuksia ja identiteettejä 1500-luvulta 1700-luvulle. Hänen tämänhetkinen akatemiatutkijaprojektinsa tutkii tunteiden ja uskonnollisten käytäntöjen ja identiteettien välistä suhdetta reformaatioajan Saksassa.

 

 


Katrine Rønsig Larsen
Tohtorikoulutettava

Kööpenhaminan yliopiston historian oppiaineen tohtorikoulutettava Katrine Rønsig Larsen vierailee HEXissä syksyllä 2021. Tekeillä olevassa väitöskirjassaan hän tutkii perheväkivallan yksilöllisiä sekä kollektiivisia kokemuksia Tanskassa 1970–2020. Tutkimus painottaa erityisesti koronapandemian aikaa. Väitöskirja analysoi kokemushistorian näkökulmasta perheväkivaltaa pohjautuen haastattelu-, arkisto- ja media-aineistoon. Tutkimuksen tavoitteena ei ole selittää kattavasti, mitä perhe- ja parisuhdeväkivalta on ja miten sitä on koettu, vaan pikemminkin osoittaa perhe- ja parisuhdeväkivaltaan liittyvien kulttuuristen käsitysten moninaisuus ja hämärärajaisuus sekä tarkastella perheissä tapahtunutta väkivaltaa itsessään historiallisena ilmiönä.

 


Ranjana Saha

Ranjana Saha työskentelee Turun yliopiston Institute for Advanced Studies (TIAS) vierailevana tutkijana (Rahoittaja: Marie Sklodowska-Curie Actions -apuraha 2023–2026/Suomen tiedeseura 2024) projektissa: ’Mothers, Mothercraft & Materialities: Urban India and Transnational Histories of “Scientific” Motherhood in the Nineteenth and Early-Twentieth Centuries’. HEXin vierailunsa aikana Ranjana esittelee ja kehittää kokemuksen historiaan liittyvää artikkeliaan: ‘Medicine, Mothercraft & Materialities: ’Scientific’ Motherhood Advice in Colonial Bengal’.
Tohtoritutkintonsa Ranjana on suorittanut Delhin yliopistossa Intiassa. Väitöksen jälkeen (2018–2023) hän on työskennellyt tutkijatohtorina ja opetustehtävissä Intian yliopistoissa (Manipal Centre for Humanities, Manipal/ Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Mohali). Ranjanan artikkeleita on julkaistu kansainvälisissä tieteellisissä journaaleissa (esim.: The Indian Economic and Social History Review (IESHR), South Asia Research, and Women’s Studies International Forum). Vuonna 2023 hän julkaisi myös teoksen: Modern Maternities – Medical Advice about Breastfeeding in Colonial Calcutta (Routledge).

 


Simon Sleight

Simon Sleight (Ph.D, FRHistS) on HEXin vieraana Lontoon King´s Collegesta, jossa hän tutkii kaupunki-, nuoriso- ja Australian historiaa. Hänen tutkimuksensa tarkastelevat kaupunkitiloja, nuorisokulttuurin kehittymistä, menneisyyden näkyvyyttä nyky-yhteiskunnassa sekä Australian diasporaa. Simon pyrkii tutkimuksissaan ymmärtämään laajan tutkimusmateriaalin avulla menneisyyden elettyä kokemusta. Hän on julkaissut muun muassa teokset: Young People and the Shaping of Public Space in Melbourne, 1870-1914 (Routledge, 2016), Children, Childhood and Youth in the British World (Palgrave, 2016), a textbook on History, Memory and Public Life (Routledge, 2018) and A Cultural History of Youth in the Modern Age (tulossa Bloomsburylta toimitettuna yhteistyössä Kristine Alexanderin kanssa). Simonin uusi tutkimus keskittyy muistiin, sen merkitykseen modernissa maailmassa sekä “hitaan historian” (slow history) käsitteeseen. Hän on myös Children’s History Society -tutkijayhteisön perustajajäsen ja johtaja sekä Menzies Australia Institute -tutkimuskeskuksen apulaisjohtaja.

twitter @Slowhistorian

 


Mikkel Thelle
Vanhempi tutkija

Mikkel Thelle on kulttuurihistorioitsija ja Tanskan kansallismuseon vanhempi tutkija. Hän on toiminut Aarhusin yliopiston Danis Center for Urban History -tutkimuskeskuksen johtajana. Thelle on kiinnostunut hyvinvointivaltion kulttuurihistoriasta ja tarkastelee, kuinka kansalaisuutta on toteutettu ja koettu 1900-luvun kaupungeissa. HEXissä vieraillessaan Thelle tutkii vertailevalla tutkimusotteella Kööpenhaminan ja Suomen kaupunkitiloja 1800- ja 1900-luvuilla.

 


Marie van Haaster
Historian maisteriopiskelija/Tutkimusavustaja

Marie van Haaster on hiljattain suorittanut maisterin tutkinnon filosofian oppiaineessa Amsterdamin yliopistossa ja opiskelee nyt historian maisteriohjelmassa Radboudin yliopistossa Nijmegenissä Alankomaissa. Hän on kiinnostunut tutkimuksessaan erityisesti kokemuksen historian, lääketieteen historian sekä mielen ja tietoisuuden filosofian risteyskohdista. Syksyllä 2021 hän työskentelee HEXissä Rob Boddicen tutkimusassistenttina.

 


Ella Viitaniemi

Tutkimukseni on yhtäältä kohdistunut 1700-luvun politiikan ja päätöksenteon maailmaan, ja erityisesti siihen, miten asioita ratkottiin paikallistasolla. Olen pohtinut tutkimushankkeissani varhaisen poliittisen julkisuuden ja kansalaisuuden syntyä 1700-luvun jälkipuoliskolla ja tarkastellut erityisesti pitäjänkokouksia paikallisena poliittisena areenana. Toisaalta olen myös hankkeissani tutkinut varhaismodernin yhteiskunnan väestörakenteita, toimeentuloa sekä työn kulttuurihistoriaa esimerkiksi alemman papiston ja muurarimestareiden kautta. Ylipäätään 1700-luku dynaamisten muutosten vuosisatana on kiehtova tutkimuskohde, joka inspiroi tarkastelemaan ihmisten erilaisia elämänkulkuja ja kokemuksia osana kehittyvää paikallisyhteisöä, Ruotsin valtakuntaa sekä eurooppalaista kulttuuria.

Johdan Koneen Säätiön rahoittamaa projektia Pätkätyön pitkä historia: Lyhyt kestoiset työt ja niiden tekijät osana suomalaista yhteiskuntaa 1450-1860.
Lisäksi minulla on käynnissä henkilökohtainen tutkimushanke, Religion, framsteg och politik: Professor Johan Kraftmans och prosten Mikael Lebells samhälleliga samarbete på 1700-talet, jota rahoittaa Svenska Litteratur Sällskapet i Finland.

Henkilökohtainen profiilisivu

 


Tessa Whitehouse

Tessa Whitehouse johtaa Lontoon Queen Mary -yliopiston Englannin uskonnon ja kirjallisuuden tutkimuskeskusta. Hän on kirjoittanut teoksen The Textual Culture of English Protestant Dissent (Oxford, 2015) ja ollut mukana kolmen artikkelikokoelman toimitustyössä: Textual Transformations (Oxford, 2019), Religion and Life Cycles (Manchester, 2021) and the journal E-Rea on ’Lived Religion: The Exemplary and Mundane’. HEXin vierailun aikana Tessa tutkii, kuinka ystävyys ja kirjeet ilmentävät teologisia, kirjallisia sekä tunteisiin liittyviä näkökulmia. HEXissä hän työstää runoilija ja metodismin perustajan tyttären Sally Wesleyn ja englantilaisen uskonnolliseen toisinajattelijaperheeseen kuuluneen Mersy Doddridgen välistä vuorovaikutusta käsittelevää tutkimusta.

Henkilökohtainen profiilisivu

QMCRLE website: https://www.qmul.ac.uk/sed/religionandliterature/

E-Rea Issue on ’Lived Religion’: https://journals.openedition.org/erea/10058

Video on William Cowper, Faith and Letters: https://www.youtube.com/watch?v=e9KohiiJE3cpersonal profile page

 


Teresa Willenborg

Teresa Willenborg on historioitsija ja politiikan tutkija. Hän on väitellyt Hannoverin yliopistossa Saksassa. Väitöskirjassaan (2019) Teresa tutkii Puolan kansantasavallan poliittista suhtautumista saksalaiseen vähemmistöön Ala-Sleesian alueella toisen maailmansodan jälkeen. Tällä hetkellä Teresa tutkii yksin jääneiden saksalaisten lasten asemaa toisen maailmansodan jälkeen Kielin yliopistossa. Tutkimusprojekti, “German Children in Post-War-Poland”, tarkastelee Puolaan sodan jälkeen jääneitä saksalaislapsia sekä heille suunnattua sosiaalihuoltoa. Projektista julkaistaan kirja syksyllä 2023.

 


Tomasz Wiślicz

Tomasz Wiślicz on Varsovan Tadeusz Manteuffel Institute of History of the Polish Academy of Sciences apulaisprofessori. Hän on erikoistunut varhaismodernin ajan talonpoikien ja maanviljelijöiden kulttuuri- ja sosiaalihistoriaan. Tutkimuksissaan Wiślicz keskittyy populaariin uskonnollisuuteen, maalaisyhteisöjen yksilöllisyyteen/kollektiivisuuteen sekä seksuaalisuuden historiaan. Lisäksi hänen tutkimuksensa käsittelevät historiankirjoituksen historiaa sekä historiateoriaa.

HEX-vierailunsa aikana Tomasz tutkii ilmestyksellisiä kokemuksia varhaismodernissa ja sen jälkeisessä ajassa.

Website: https://wislicz.wordpress.com/english/

 


Whitney Wood

Whitney Wood toimii the Historical Dimensions of Women’s Health -keskuksen tutkimusjohtajana Vancouverin Islands Universityssa. Woodin tutkimuskohteisiin kuuluvat modernin lääketieteen, terveyden ja kehon historia Kanadassa. Hän on keskittynyt tutkimuksissaan erityisesti sukupuolittuneisiin ja rodullistettuihin representaatioihin naisten kokemasta kivusta. Tällä hetkellä Wood tutkii ”luonnollisen” synnyttämisen historiaa Kanadassa 1900-luvun puolivälistä alkaen. Hän on julkaissut tutkimuksiaan useissa kokoomateoksissa sekä journaaleissa, kuten Social History of Medicine, BMJ: Medical Humanities. Woodin ensimmäisen monografian, Birth Pangs: Maternity, Medicine, and Feminine Delicacy in English Canada, 1867–1940, julkaisusta on sovittu McGill-Queen’s University Press -kustantamon kanssa.