Huippuyksikkö tutkii kokemuksen historiaa: miten ihmisten kokemukset syntyvät, miten niitä tulkitaan ja miten ne vaikuttavat yksilön suhteeseen yhteisöönsä ja yhteiskuntaansa. Tutkimus kohdistuu kolmeen yhteiskunnalliseen ilmiöön, jotka ovat eletty uskoeletty kansakunta ja eletty hyvinvointivaltio. Nimitykset korostavat sitä miten sosiaaliset rakenteet ja instituutiot syntyvät kokemuksellisessa toiminnassa. Kokemuksia on tutkittu paljon, mutta niitä ei ole aiemmin tarkasteltu systemaattisesti osana yksilön ja yhteiskunnan suhdetta tai selitettäessä instituutioiden ja ajattelupojen historiaa mikro- ja makrotasot yhdistäen. Tätä metodologista näkökulmaa voi kutsua kokemuksen analyyttiseksi historiaksi.

Kokemuksen historian huippuyksikkö kuuluu Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikköohjelmaan vuosina 2018–2025 ja toimii Tampereen yliopistossa.

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)