HEX Handbook

The Digital Handbook of the History of Experience on vertaisarvioitu tieteellinen verkkojulkaisu, jonka tarkoitus on kehittää kokemuksen historian käsitteistöä, metodologiaa ja tuoda uusia näkökulmia erilaisiin tutkimusaiheisiin. Linkki julkaisuun:

Digital Handbook of the History of Experience