Open Access -julkaisut

Alexander, Kristine; Olsen, Stephanie & Vallgårda, Karen: “Voices and Sources: Lessons from the History of Childhood,” Digital Handbook of the History of Experience, 2023. https://sites.tuni.fi/hexhandbook/methodology/voices-and-sources-lessons-from-the-history-of-childhood/

Annola, Johanna: Naisvankien kirjeet 1800- ja 1900-lukujen vaihteen Suomessa. In Matias Kaihovirta & Tiina Lintunen (toim.) Työväki ja seksi – Aatteet, normit ja ihanteet. Työväen historian ja perinteentutkimuksen seura 2021, 25-53.Naisvankien kirjeet 1800- ja 1900-lukujen vaihteen Suomessa

Annola, Johanna & Markkola, Pirjo: Baroness Alexandra Gripenberg and the International Council of Women: the Finnish feminist’s international success and national adversity, 1888–1911. Women’s History Review 2022. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09612025.2022.2100565

Annola, Johanna; Lindberg, Hanna & Markkola Pirjo (eds.): Lived Institutions as History of Experience. Palgrave Studies in the History of Experience, Palgrave Macmillan, Cham., 2023.

Blackie, Daniel: Disability Experience. Digital Handbook of the History of Experience, 2024.

Boddice, Rob: ’Authenticity and the Dynamics of Experience’, Hex Digital Handbook of the History of Experience.

Eiranen, Reetta: Äidittömät, isättömät, sukuun naidut: Tunteissa tehty 1800-luvun perhe. Suomen Historiallinen Seura, blog series 2022. Open access at: http://www.histseura.fi/blogisarja-aidittomat-isattomat-sukuun-naidut-tunteissa-tehty-1800-luvun-perhe-reetta-eiranen/

Eiranen, Reetta: Fennomania. In Joep Leerssen (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Volume 2. Amsterdam University Press (2018), 878–879.

Eiranen, Reetta: Emotional and Social Ties in the Construction of Nationalism. A Group Biographical Approach to the Tengström Family in nineteenth-century FinlandStudies on National Movements 4 (2019).

Eiranen, Reetta: Lähisuhteet ja nationalismi. Aate, tunteet ja sukupuoli Tengströmin perheessä 1800-luvun puolivälissä [Close Relationships and Nationalism. The Cause, Emotions and Gender in the Tengström Family in Mid-Nineteenth Century Finland]. Tampere University Dissertations 79 (2019).

Eiranen, Reetta: The Narrative Construction of Experience. Digital Handbook of the History of Experience, 2023. https://doi.org/10.58077/HXRR-T119

Haapala, Pertti; Harjula, Minna & Kokko, Heikki (eds): Experiencing Society and the Lived Welfare State. Palgrave Studies in the History of Experience. Palgrave Macmillan, Cham., 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21663-3

Harjula, Minna & Kokko, Heikki: The Scene of Experience. Digital Handbook of the History of Experience 2022. https://doi.org/10.58077/SSXN-4N37

Harmainen, Antti & Kemppainen Mikko (eds.) Henkinen Työväki. The Finnish Society for Labour history 2022. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/347448

Honarmand Ebrahimi, Sara: The Lived Experience of Hospital Design: A Case Study on Internationalism. Digital Handbook of the History of Experience, 2023. https://doi.org/10.58077/NRSK-F698

Hytönen, Kirsi-Maria & Malinen, Antti: ‘Cos I’m a Survivor’. Narratives of coping and resilience in recollections of difficult childhood in post-war Finland. Ethnologia Fennica 45 (2018), 55–78.

Katajala-Peltomaa Sari & Toivo Raisa Maria: Lived Religion and Gender in Late Medieval and Early Modern Europe. The Introduction of this book is freely available as a downloadable Open Access PDF under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 license and is available here: https://tandfbis.s3-us-west-2.amazonaws.com/rt-files/docs/Open+Access+Chapters/9781351003384_oaintroduction.pdf

Katajala-Peltomaa Sari & Toivo Raisa Maria (eds.): Histories of Experience in the World of Lived Religion. Palgrave Studies in the History of Experience (2022).

Katajala-Peltomaa Sari & Toivo RaisaMaria: Three Levels of Experience. Digital Handbook of the History of Experience, 2022. https://doi.org/10.58077/8F3Q-5P34

Kemppainen, Mikko: Sosialismin, uskonnon ja sukupuolen dynamiikkaa. 1900-luvun alun työväenliikkeen naiskirjailijat aatteen määrittelijöinä. Finnish Society for Labour History 2020.

Kemppainen, Mikko: Sosialistikirjailijat Elvira Willman ja Hilda Tihlä ”vapaan rakkauden” julistajina 1900-luvun alussa. In Matias Kaihovirta & Tiina Lintunen (eds.) Työväki ja seksi – Aatteet, normit ja ihanteet. Työväen historian ja perinteentutkimuksen seura 2021, 55-84.

Kivimäki, Ville: “Artisans of Religion at the Moral Frontiers: Finnish Soldiers’ Religious Practices, Beliefs, and Attitudes in World War II,” in Sari Katajala-Peltomaa & Raisa Maria Toivo, eds, Histories of Experience in the World of Lived Religion. Cham: Palgrave Macmillan 2022, 269–297. Open access at https://doi.org/10.1007/978-3-030-92140-8_11.

Kivimäki, Ville: “Experiencing Trauma Before Trauma: Posttraumatic Memories, Nightmares and Flashbacks Among Finnish Soldiers,” in Ville Kivimäki & Peter Leese, eds, Trauma, Experience and Narrative in Europe after World War II. Cham: Palgrave Macmillan (2022), 89–117. Open access at https://doi.org/10.1007/978-3-030-84663-3_4.

Kivimäki, Ville: “Nocturnal Nation: Violence and the Nation in Dreams during and after World War II,” in Ville Kivimäki, Sami Suodenjoki & Tanja Vahtikari, eds, Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800–2000. Palgrave Macmillan, 297–318. Open access at https://doi.org/10.1007/978-3-030-69882-9_12

Kivimäki, Ville: “Sotilaan mieli havaintojen ja kokeilujen kohteena – suomalainen sotilaspsykologia ja sotapsykiatria toisessa maailmansodassa,” in Mikko Karjalainen, ed., Puolustusvoimien kokeilutoiminta sotavuosina 1939–1944: Kokeilutoiminnan historialliset juuret, Vol. 2. Helsinki: Finnish National Defence University, 2023, 219–226. Open access at https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-3383-1.

Kivimäki, Ville & Hyvärinen, Matti: “Forging a Master Narrative for a Nation: Finnish History as a Script during the Second World War,” Scandinavian Journal of History 2022, 47:1, 83–105. Open access at https://doi.org/10.1080/03468755.2021.2015430.

Kivimäki, Ville & Leese, Peter (eds.) Trauma, Experience and Narrative in Europe after World War II. Cham: Palgrave Macmillan. Partly open access at https://doi.org/10.1007/978-3-030-84663-3

Kivimäki, Ville; Malinen, Antti & Vuolanto, Ville: “Communities of Experience,” Digital Handbook of the History of Experience, e-publication, 2023. Open access at https://doi.org/10.58077/PXX2-ER19.

Kivimäki Ville, Suodenjoki Sami & Vahtikari Tanja (Eds.): Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800-2000. Palgrave Macmillan, 2021.

Kivimäki, Ville; Suodenjoki, Sami & Vahtikari, Tanja: “National Indifferences During Everyday Nationalism: Experiencing the Nation in Finland in the Aftermath of the Second World War,” Nations and Nationalism, 2023. Open Access (early view) at https://doi.org/10.1111/nana.12963.

Kivimäki, Ville & Tepora, Tuomas: ”Kansakunnan haavat: Kulttuurinen trauma kollektiivisen muistin ilmentymänä”  Lähihistoria 3 (2024): 1, 141–158.

Kokko, Heikki: Sydämen ja järjen sivistys – sivistyksen käsitehistoriaa modernin murroskohdassa. In Jyrki Hilpelä, Risto Ikonen & Juhani Tähtinen (eds): Sivistys ja kasvatus eilen ja tänään. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura (2018), 69-94. Suomenkielisen lehdistön paikalliskirjekulttuuria tallentava digitaalinen Translocalis-tietokanta.

Kokko, Heikki: From Local to Translocal Experience: The Nationwide Culture of Letters to the Press in Mid-1800s Finland. Media History 2021.

Kokko, Heikki: Temporalization of Experiencing: First-Hand Experience of the Nation in Mid-Nineteenth Century Finland, in Kivimäki Ville, Suodenjoki Sami & Vahtikari Tanja (Eds.): Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800-2000. Palgrave Macmillan, 2021, 109-133.

Kuuliala, Jenni: ’The Saint as Medicator: Medicine and the Miraculous in Fifteenth- and Sixteenth-Century Italy’, Social History of Medicine (2020): hkaa053, https://doi.org/10.1093/shm/hkaa053

Laine-Frigren, Tuomas: Ask the Doctor: Mental Hygiene Among the Young in Fin-de-Siècle Finland. In Social History of Medicine (27.8.2022) https://doi.org/10.1093/shm/hkac039

Lindberg, Hanna: ’Att värna om en minoritet inom en minoritet. Finlandssvenska dövas gränsposition och arbete för rättigheter i 1980-talets Finland”, Historiska och litteraturhistoriska studier 95 (2020), 191–217. https://doi.org/10.30667/hls.87662

Lynch, Gordon; Markkola, Pirjo; O´Sullivan, Eoin; Sköld, Johanna & Swain, Shurlee: The uses of historical research in child abuse inquiries. (2020). http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/the-uses-of-historical-research-in-child-abuse-inquiries

Malinen, Antti; Laine-Frigren, Tuomas & Kaarninen, Mervi: Rebuilding emotional ties for child evacuees returning from abroad: children’s literature and informal education in post-Second World War Finland. History of Education (2022) https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0046760X.2021.2010814

Markkola, Pirjo: “Nordic Gender Equality: Between Administrative Cooperation and Global Branding,” in Jani Marjanen, Johan Strang & Mary Hilson (eds.) Contesting Nordicness. From Scandinavianism to the Nordic Brand. Helsinki Yearbook of Intellectual History, Vol. 2. De Gruyter, Oldenburg 2022, pp. 133–152. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110730104/html

Markkola, Pirjo: ”Den problematiska lutheranismen i nordisk välfärdshistoria,” Kungliga Vitterhetsakademiens Årsbok 2021, 65–76.https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110730104/html

Martin-Moruno, Dolores: Pain(ful) Experiences as an Archipelago of Knowledge(s). Digital Handbook of the History of Experience, 2023. https://doi.org/10.58077/g4gf-xc04

Miettinen, Riikka: Constructing ‘Mad’ Religious Experiences in Early Modern Sweden. Teoksessa Sari Katajala-Peltomaa & Raisa Maria Toivo (toim.), Histories of Experience in the World of Lived Religion. Palgrave Studies in the History of Experience. London: Palgrave Macmillan 2022, 163–194. OA: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-92140-8_7.

Morrison, Heidi & Mary Jo Klinker.  “On the Pedagogy of ‘Boomerangs’: Exposing Occupation Through Co-Implication (Teaching about Capitalism, War, and Empire)Radical Teacher (117) 2020.

Olsen, Stephanie: “Styling Emotions History” co-written with Rob Boddice. Special Issue of the Journal of Social History, Volume 51, Issue 3, 1 February 2018, pp. 476-487, https://doi.org/10.1093/jsh/shx067

Olsen, Stephanie: Children’s Emotional Formations in Britain, Canada, Australia and New Zealand, around the First World War. Special Issue of Social and Cultural History: Young People and the World Wars: Materialities, Memories and Cultural Heritage, Kate Darian-Smith and Ana Carden-Coyne, eds, DOI: 10.1080/14780038.2019.1658838 (2019).

Olsen, Stephanie: The Limits of Experience? A Case Study on Children’s Dreams. Digital Handbook of the History of Experience, 2022. https://doi.org/10.58077/K0KM-BJ89

Parhi, Katariina: Experiencing experts: Notes on expert interviews in historical research. Digital Handbook of the History of Experience, 2022. https://doi.org/10.58077/JAE2-AG32

Parhi, Katariina: Sekularisoituva seksuaalisuus: Biokriminologinen näkökulma väkisinmakaamisrikokseen toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa. Kriminologia 2 (1) 2022, 60-70. https://doi.org/10.54332/krim.111484

Parhi, Katariina: Sensitive, Indifferent or Labile: Psychopathy and Emotions in Finnish Forensic Psychiatry, 1900s-1960s. Emotions: History, Culture, Society 6 (1) 2022, 26-45. https://doi.org/10.1163/2208522X-02010144

Peake, Rose-Marie: Queer and Trans Informed History of Experiences. Digital Handbook of the History of Experience, 2023. https://doi.org/10.58077/RFRG-KD14

Ruberg, Willemijn: Embodiment and Experience. Digital Handbook of the History of Experience, 2023. https://doi.org/10.58077/av2d-wy37

Suodenjoki, Sami: Kohti kunnallista harvainvaltaa? Kunnanvaltuustojen perustaminen työväestön huolenaiheena 1890-1917. In Ilkka Kärrylä, Pete Pesonen & Anna Rajavuori (eds): Työväestö ja demokratia. Väki Voimakas 32. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura (2019), 119-148.

Suodenjoki, Sami: Popular Songs as Vehicles for Political Imagination: The Russian Revolutions and the Finnish Civil War in Finnish Song Pamphlets, 1917-1918. Ab Imperio 4 (2019), 228-250.

Suodenjoki, Sami: Santarmiyhteyksien stigmatisoimat: ilmiantajat venäläisen virkavallan avustajina Suomen suuriruhtinaskunnassa 1899-1917Ennen ja nyt: Historian tietosanomat 4 (2019).

Suodenjoki, Sami: Arkkiveisut työväen kumouskokemusten muovaajina [Song pamphlets as shapers of the workers’ experiences of revolution]. In Saijaleena Rantanen, Susanna Välimäki & Sini Mononen (eds), Työväen taide ja kulttuuri muutosvoimana. Tutkimusyhdistys Suoni & Finnish Society for Labour History (2020), 49–86.

Suodenjoki, Sami & Enbom, Leena & Pesonen, Pete (eds): Valvottu ja kuritettu työläinen [Workers under surveillance and discipline]. Väki Voimakas 33. Finnish Society for Labour History (2020).

Taskinen, Ilari: Construction of the Finnish Army in World War II Database. Historical Life Course Studies 13 2023, 44-60. https://doi.org/10.51964/hlcs13565

Taskinen, Ilari: Personal advertising and dating culture in World War II Finland, The History of the Family 2023. https://doi.org/10.1080/1081602X.2023.2286959

Taskinen, Ilari; Turunen, Risto; Uusitalo, Lauri & Kivimäki, Ville: “Religion, Patriotism and War Experience in Digitized Wartime Letters in Finland, 1939–44,” Journal of Contemporary History, online first on 14 December 2021, open access at https://doi.org/10.1177/00220094211066006

Taskinen, Ilari; Turunen, Risto; Uusitalo, Lauri & Kivimäki, Ville: “Digitalisoituva menneisyys: Käsinkirjoitettujen aineistojen konelukemisesta,” Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti, online publication: https://www.tuni.fi/alustalehti/2021/10/08/digitalisoituva-menneisyys-kasinkirjoitettujen-aineistojen-konelukemisesta/, published 8 October 2021.

Tepora, Tuomas: ”Karjalaisten kaupunki, skandinaavinen etuvartio ja venäläinen linnoitus: Viipuri ”Idän Lukkona” 1800-luvun jälkipuolelta jatkosodan alkuun” in Ville Kivimäki & Tanja Vahtikari (eds.) Eurooppalainen kaupunkikohtalo. Viipuri toisessa maailmansodassa. VSKS, Helsinki, 2023, 196–219.

Tikka, Marko & Suodenjoki, Sami, Divided Nation on Records: The Transnational Formation of Finnish Popular Music During the Gramophone Fever. In Ville Kivimäki, Sami Suodenjoki & Tanja Vahtikari (eds.), Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800–2000. Palgrave MacMillan 2021.

Turunen, Risto; Taskinen, Ilari; Uusitalo, Lauri & Kivimäki, Ville: “Mining Emotions from the Finnish War Letter Collection, 1939–1944,” Proceedings of the 6th Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Conference (DHNB 2022), CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3232, 135–144. Open access at http://ceur-ws.org/Vol-3232/paper10.pdf.

Turunen , Risto & Taskinen, Ilari: Mining Historical Emotions. Digital Handbook of the History of Experience 2024.

Vahtikari, Tanja, Finns start life safe and sound with a baby box from the government, Psyche (2021).