Eletty usko

Teemaryhmä tutkii elettyä uskoa kokemuksena, performanssina ja prosessina, jota tuotetaan jokapäiväisessä elämässä: rituaaleissa, emootiossa ja kaikessa toiminnassa. Empiirisesti ajateltuna tämä prosessi on tutkimamme kokemuksen muoto ja paikka.

Metodisesti ajateltuna ”eletty” on tapa päästä tekojen ja toiminnan (tai niiden puutteen) kautta käsiksi siihen, mistä ei välttämättä ole tekstuaalista materiaalia. Ihmiset eivät laadi yksityiskohtaisia kertomuksia heille itsestään selvällä tavalla merkittävistä asioista, kuten uskosta, mutta he ”elävät auki” uskonsa jokapäiväisessä arjessaan ja pyhässään. Tästä syntyy kokemuksia. Kun kokemuksia eri keinoilla, esimerkiksi rituaaleissa tai keskusteluissa ja yhteisessä toiminnassa välitetään muille, syntyy jaettuja kokemuksia. Niiden kautta ja niiden mukana syntyy yhteiskunnallista rakennetta, jossa kokemukset järjestävät ihmisten, ryhmien ja maailman osien välisiä suhteita.