Eletty hyvinvointivaltio

Eletty hyvinvointivaltio avaa kokemuksen käsitteen avulla uuden näkökulman hyvinvointivaltion rakentamiseen, legitimaatioon ja menestykseen. Hyvinvointivaltion kriisistä on puhuttu jo pitkään, mutta edelleen pohjoismaisella mallilla on laaja kannatus, mikä kertoo kansalaisten luottamuksesta. Tämä malli, jota luonnehtivat universalismin ja tasa-arvon periaatteet, näyttäytyy myös globaalisti houkuttelevana esikuvana. Ihmisten arjessa hyvinvointivaltion instituutiot etuuksineen ja palveluineen muodostavat keskeisen osan yhteiskuntaa koskevista kokemuksista. Eletty hyvinvointivaltio -ryhmä nivoo yhteen hyvinvointivaltiokokemuksen rakenteellisia, instituutionaalisia, poliittisia, diskursiivisia ja toiminnallisia ulottuvuuksia. Ryhmä tutkii hyvinvointivaltion kokemuksen käsitteellistämistä sekä instituutioiden kokemista ja kokemusten institutionalisoitumista pitkällä aikavälillä.

Kuva: Väinö Kannisto, Helsingin kaupunginmuseo / Creative Commons.
Lapsia leikkimässä Aunelan lastenkodin pihalla Helsingissä vuonna 1947. Kuva: Väinö Kannisto, Helsingin kaupunginmuseo.