HEX johtoryhmä

Puheenjohtaja

Professori Pirjo Markkola (HEX johtaja, Eletty hyvinvointivaltio -ryhmän johtaja)

Johtoryhmän jäsenet

Professori Raisa Toivo (HEX varajohtaja, Eletty uskonto -ryhmän johtaja)

Yliopistotutkija Tanja Vahtikari (Eletty kansakunta -ryhmän johtaja)

Akatemiatutkija Johanna Annola (Eletty hyvinvointivaltio -ryhmän varajohtaja)

Yliopistotutkija Riikka Miettinen (Eletty uskonto -ryhmän varajohtaja)

Yliopistotutkija Sami Suodenjoki (Eletty kansakunta -ryhmän varajohtaja)

Sihteeri

Tutkijatohtori Mikko Kemppainen (HEX koordinaattori)