HEX-konferenssi 2021 verkossa

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Creative Commons.
Lapset lipunnostossa Sedmigradskyn koulun pihalla 1920-luvulla. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo.

Neljäs kansainvälinen HEX-konferenssi järjestetään Tampereen yliopistolla verkkokonferenssina maaliskuussa 2021 otsikolla: The History of Experience and Agency: A Critical Intervention

Akateemisessa keskustelussa ”toimijuus” (agency) on paljon käytetty, mutta myös kiistanalainen käsite. Historiantutkimuksessa käsite on kyseenalaistettu etenkin siksi, että sen on katsottu sulkevan ulos useita ihmisryhmiä. Esimerkiksi etnisten vähemmistöryhmien, orjuuden, sukupuolen ja lapsuuden historian tutkijat ovat osoittaneet käsitteen ongelmallisuuden ja vaatineet sen uudelleenmäärittelyä tai jopa hylkäämistä. Konferenssi keskittyy ennen kaikkea siihen, voisiko ”kokemuksen” (experience) käsite korvata historiantutkimuksessa ”toimijuuden” tai täydentää sitä pyrittäessä tavoittamaan menneisyyden ihmisten todellisuutta.

Konferenssin verkkosivu löytyy täältä.

Näkemisiin maaliskuussa!