NEGATE-tutkimushanke mukana kehittämässä uudenlaista livetiedekonseptia

NEGATE-tutkimushankkeen tutkijat kehittävät yhteiskunta- ja humanististen tieteiden tutkimustuloksia yleistajuistavaa livetiedekonseptia yhdessä teatteriammattilaisen kanssa. Hanke käynnistyy toukokuussa 2022 aloitusseminaarilla. Ihmistieteissä tutkimuskohteena on usein arkoja ja vaiettuja aiheita. Livetiede-esitys nostaa elävän yleisön eteen tutkijat, tutkimustulokset ja tutkimushaastateltavat. Tavoitteena on kehittää erityisesti ihmistieteille sopiva live-tiedekonsepti, joka avaa tiedon syntyprosessia, pohtii tiedon rajoja ja nostaa esiin tutkimusprosessin harharetkineen ja oivalluksineen.

Kehittäjätiimiin kuuluvat kirjailija, teatteriohjaaja (TeM, Huk, TiO) Hanna Ryti, tutkimushankkeen johtaja, tutkija (FT) Jaana Parviainen ja hankkeen vetäjänä toimiva tutkija (YT) ja kulttuurituottaja (AMK) Anne Koski. Tiimin lisäksi kehittämiseen osallistuvat esiintyvät tutkijat.

Julkisessa keskustelussa tieteellinen tieto joutuu usein ahtaalle samalla tavalla kuin muu asiantuntijatietokin, jolle kansalaiset hakevat somesta vaihtoehtoja. Myös tiedeviestintä ja tutkijoiden sananvapaus kohtaavat erilaisia paineita esimerkiksi organisaatioviestinnän suunnalta, median ja somen lisäksi. Tavoitteena on haastaa vallitsevaa mediailmastoa, jossa ihmistieteelliseen tutkimukseen ja sen tuloksiin kohdistetaan entistä avoimemmin hyötyodotuksia, suhtaudutaan väheksyvästi tai jopa vihamielisesti. Live-esitysten teemana on kykymme käsitellä tietämättömyyttä, jota NEGATE:ssa on tutkittu. Tietoyhteiskunnassa paradoksaalisesti tietämättömyys tuntuu lisääntyvän samaa tahtia tiedon kanssa.

Tutkijoiden lisäksi lavalla voidaan nähdä tutkimushaastateltavia, videoita, dramatisoituja ja näyttelijöiden esittämiä kohtauksia, immersiivisyyttä tai muita ohjelmanumeroita. Tavoitteena on löytää tutkimustuloksille sopiva esityksellinen muoto, joka voi perustua erilaisiin teatterin tai esitystaiteen keinoihin ja luoda live-esityksiin yleisöä kiinnostavan dramaturgian.  Tähtäimessä on kaksi reilun tunnin mittaista esitystä Tampereella joulukuussa 2022 ja Helsingissä tammikuussa 2023. Livetilanteen avulla tavoitteena on uudenlainen yleisösuhde tiedosta ja tieteestä kiinnostuneiden kansalaisten kanssa. Tästä syystä esitykset jalkautuvat erilaisten yleisöjen pariin yliopiston ulkopuolelle. Esityspaikaksi etsitään vakiintuneita kulttuuritoimijoita, jonka näyttämölle pilottiesitykset tuodaan.

Hankkeen toteuttajana on Kriittinen korkeakoulu, jolle Tieteen tiedotus ry myönsi 2021 hankerahoituksen. Kriittinen korkeakoulu on valtakunnallinen kulttuurikeskus, jolla on toimintaa myös Tampereella.

Lisätietoja hankkeesta: hankkeen vetäjä, Anne Koski, TAU.