Suorita Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuutta (SOC-M02) kirjatentillä!

Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuus sisältää erilaisia suoritusmahdollisuuksia. Opiskelija voi suorittaa kokonaisuutta luento-opetuksena, itsenäisenä suorituksena tentillä, esseellä ja/tai tapahtumapassilla.

Kokonaisuuden koostamisen ja arvioinnin (ent. kokonaismerkintä) tutkintotodistukseen saa suorittamalla teemakokonaisuudesta vähintään 20 opintopistettä. Tutustu kokonaisuuteen ja ilmoittaudu opetukseen sisussa. Tentit suoritetaan TUNI EXAM-tentteinä, joihin ilmoittaudutaan sekä sisussa että EXAMissa. Kurssikirjallisuuden löydät opiskelijan oppaasta oppimateriaalivälilehden alta sekä sisusta.

Tentittävät vaihtoehdot:

YKT.M.410: Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä

 1. Oinonen (2008) (e) Families in Converging Europe. A Comparison of Forms, Structures and Ideals

JA

 1. Kehily Mary (2009) (toim.) (e) An Introduction to Childhood Studies. Open University Press TAIMontgomery (2009) An Introduction to Childhood. Anthropological Perspectives on Children’s Lives. Wiley-Blackwell.

JA

 1. Lynch (2003) Individuals, Families and Communities in Europe 1200-1800. The Urban Foundation of Western Society.

 

YKT.YKE.200: Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä 1

 1. Jallinoja, Hurme & Jokinen (toim.) (2014) Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus. TAIMcKie & Callen (2012) Understanding Families. An Global Introduction. SAGE

JA

 1. Bryceson & Vuorela (eds.) (2000) (e) The Transnational Family. New European Frontiers and Global Networks. Oxford: Berg.

JA

 1. Allen; Few & Lloyd (toim.) (2009) (e) Handbook of Feminist Family Studies Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications TAI Lahti, Aarnio, Moring & Kerppola (toim.) (2020) Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren alla. Helsinki: Gaudeamus

 

YKT.YKE.202: Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja 1

Kirjatenttiin valitaan kolme kirjaa seuraavista:

 1. Eerola & Mykkänen (toim.) (2014) Isän kokemus. Helsinki: Gaudeamus.
 2. Jallinoja (2009) Vieras perheessä. Helsinki: Gaudeamus.
 3. Ruckenstein (2013) Lapsuus ja talous. Helsinki: Gaudeamus.
 4. Hyvärinen, Oinonen & Saari (toim.) (2015) Hajoava perhe. Tampere: Vastapaino.
 5. Eerola & Pirskanen (toim.) (2018) Perhe ja tunteet. Helsinki: Gaudeamus.
 6. Forsberg & Ritala-Koskinen (2018) Monen kodin lapset. Lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Gaudeamus.

YKT.YKE.204: Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt 1

 1. Lahikainen, Mälkiä & Repo (toim.) (2015) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino TAI Tannen, Kendall & Gordon (eds.) (2007) Family Talk. Discourse and Identity in Four American Families. Oxford: Oxford University Press

JA

 1. Katajala-Peltomaa & Vuolanto (2013) Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla. Helsinki: Gaudeamus. TAI Brannen & Heptinstall (2005) Connecting Children: Care and Family Life in Later Childhood. Routledge

JA

 1. Chambers, Allan, Phillipson & Ray (2009) Family Practices in Later Life. Policy Press.TAI Hoppania ym. (2016) Hoivan arvoiset. Vaiva yhteiskunnan ytimessä. Gaudeamus

 

Kokonaisuuden rakenne:

SOC-M02 Lapsuus, perhe ja elämänkulku, 20–40 op

Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä, 5 op

 • M.410 Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä (5 op)

Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä, 5–10 op

 • YKE.200 Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä 1 (5 op)
 • YKE.201 Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä 2 (5 op)

Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja, 5–10 op

 • YKE.202 Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja 1 (5 op)
 • YKE.203 Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja 2 (5 op)

Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt, 5–15 op

 • YKE.204 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt 1 (5 op)
 • YKE.205 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt 2 (5 op)
 • YKE.206 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt 3 (5 op)

Huomaa!  Kokonaisuuden koodit ovat muuttuneet. Kaikki vanhat koodit luetaan hyväksi.