Voit sisällyttää YUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkoston kursseja osaksi Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuuden (SOC-M02) opintoja. Ilmoittautuminen käynnissä!

YUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto tarjoaa monipuolisesti verkko-opetusta nuoruuden, lapsuuden ja koulutuksen kysymyksistä. Verkostoon kuuluvat Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Nuorisotutkimusseura. YUNETin tarkoituksena on edistää korkealuokkaista nuorisoon kohdistuvaa opetusta, tutkimusta ja tiedonvälitystä.

Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijat voivat suorittaa YUNETin kursseja osana ”Nuoret ja nuorisotyö” – teemaopintoja (YKT.YKE.402 ja YKT.YKE.404) ja ”Lapsuus, perhe ja elämänkulku” -teemaopintoja (SOC-M02) sekä korvata yhteiskuntatutkimuksen opintojakson ”Lapsuus, nuoruus ja perhe” (YKT.222).

Tutustu YUNETin kurssitarjontaan ja ilmoittaudu kursseille YUNETin sivuston ohjeiden mukaisesti. YUNET-opinnot rekisteröidään opiskelijan omassa yliopistossa. YÙNETin koordinaattori toimittaa suoritustiedot Tampereen yliopiston YUNET- yhteyshenkilölle (paivi.honkatukia@tuni.fi) rekisteröintiä varten.

Lisätietoja: paivi.honkatukia@tuni.fi

 

Korvaavuudet Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuuteen

Yunet3 Lapsuus tutkimuskohteena (Childhood research) 5 op, YKE.201; YKE.203; YKE.206

Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia (History of childhood and youth) 5 op YKE.201; YKE.203; YKE.206

 

Kokonaisuuden rakenne:

Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä, 5 op

  • M.410 Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä (5 op)

Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä, 5–10 op

  • YKE.200 Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä 1 (5 op)
  • YKE.201 Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä 2 (5 op)

Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja, 5–10 op

  • YKE.202 Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja 1 (5 op)
  • YKE.203 Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja 2 (5 op)

Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt, 5–15 op

  • YKE.204 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt 1 (5 op)
  • YKE.205 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt 2 (5 op)
  • YKE.206 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt 3 (5 op)